Επί του Σχεδίου Νόμου, με τίτλο: «Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», θέτουμε υπ’ όψη σας τις ακόλουθες απόψεις και προτάσεις μας, οι οποίες παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψη σας κατά την τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και τη σχετική Έκθεση που θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Περισσότερα...

 Επί του Σχεδίου Νόμου, με τίτλο: «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», θέτουμε υπ’ όψη σας τις ακόλουθες απόψεις και προτάσεις μας.

Περισσότερα...