17 Σεπτεμβίου 2014

Εκλογή μελών στη Γ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε.

 Εκλογή Εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.ΠΕ.


Περίληψη απόφασης 10/41/15-9-2014: Εξέλεξε τους Εκπροσώπους του για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ως εξής:
Για την «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», τους: Λάμπρου Αλκιβιάδη, Σίμου - Τάσιου Αναστασία, Τύρου - Ούζα Αναστασία (Νατάσσα), ως τακτικά μέλη και Ντέτσικα Κων/νο, ως αναπληρωματικό μέλος.
Για την «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ», τους: Γιολδάση Βασίλειο του Θεοδώρου, ως τακτικό μέλος και Πάντο Παναγιώτη, ως αναπληρωματικό μέλος.