17 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση για απειλούμενες αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της Λέσβου και της Λήμνου ότι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, έγινε αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για τη δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».
Έτσι τελευταία ημέρα για υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για την παραπάνω δράση, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2330/73124/29-6-2012 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ορίζεται η 15/08/2012.