ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ et.diavgeia.gov.gr/f/periftameioanaptattikis/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ et.diavgeia.gov.gr/f/PTASTER/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ et.diavgeia.gov.gr/f/perifereiakotameioanaptyxis_peloponnisou/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ et.diavgeia.gov.gr/f/ptathes/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.ptapde.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ www.epirus.gov.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.westernmacedonia.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ www.pta.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.rdfcm.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ et.diavgeia.gov.gr/f/PerifereiakoTameioAnaptyxisAMTH/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ et.diavgeia.gov.gr/f/ptana/

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ www.ptaba.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ et.diavgeia.gov.gr/f/pta_ionianisia/


--------------------------------------------------------------------------------
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ www.pepatt.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ www.stereaellada.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ www.peloponnisos.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.thessalia.gr/pep

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ www.peproe.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.pepdym.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ www.pepkritis.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ www.pepkm.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ www.eydamth.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ www.notioaigaio.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ www.pepba.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ www.pepionia.gr