Η Ελληνική Αντιπροσωπεία

Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, από την ΕΝΠΕ ορίστηκαν ως μέλη οι εξής: 

Τακτικά Μέλη (Representatives) 

 • ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Μέλος Δ.Σ ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
 • ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, Μέλος Δ.Σ ΕΝΠΕ Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
 • ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ, Μέλος Δ.Σ ΕΝΠΕ Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής 

Αναπληρωματικά Μέλη (Substitutes) 

 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ, Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου ΕΝΠΕ, Αντιπεριφερειάρχης Άρτας
 • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΖΕΛΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών

1. Τι είναι το Κογκρέσο;

To Συμβούλιο της Ευρώπης αναγνώριζε πάντοτε την κρίσιμη σημασία της δημοκρατίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτός ήταν και ο λόγος για τη δέσμευσή του να προωθήσει ένα μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης που θα συμβαδίζει με τις ανάγκες των πολιτών οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτοί.

Η Συνδιάσκεψη των Τοπικών Αρχών της Ευρώπης γεννήθηκε μέσα στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1957. Αργότερα έγινε Συνδιάσκεψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, φέρνοντας μαζί τους εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Άρθρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (το οποίο έχει υπογράψει και η Ελλάδα), άνοιξε προς υπογραφή από τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 15 Οκτωβρίου 1985 και τέθηκε σε ισχύ από 9 Σεπτεμβρίου 1988. Eίναι το εργαλείο που υποχρεώνει τα κράτη που το έχουν υπογράψει να αναγνωρίζουν την αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εσωτερική τους νομοθεσία.

Το 1994 το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης διαδέχθηκε τη Συνδιάσκεψη ως συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχοντας ως σκοπό να εκπροσωπεί πραγματικά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αποτελείται από δύο επιμελητήρια, το Επιμελητήριο Τοπικών Αρχών και το Επιμελητήριο Περιφερειακών Αρχών.


2. Ποιος είναι ο ρόλος του;

To Koγκρέσο είναι σημαντικός υποκινητής στην προώθηση της τοπικής δημοκρατίας.

Βοηθά τα νέα κράτη-μέλη του οργανισμού στην εισαγωγή πραγματικής τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συζητώντας για Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και δήμους, μεταφέρει την υποστήριξή του στην εύρεση των πραγματικών μονάδων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνει την διαβούλευση και τον πολιτικό διάλογο ανάμεσα σε εθνικές κυβερνήσεις και τις περιφερειακές οντότητες.

Το Κογκρέσο λειτουργεί σαν επιτηρητής της τοπικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, με εκθέσεις σχετικές με την κατάσταση της δημοκρατίας στα κράτη μέλη. Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνει την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών που έχουν τεθεί στο Ευρωπαϊκό Άρθρο Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και των βασικών αρχών της τοπικής δημοκρατίας.

Είναι επίσης υπεύθυνο για την επιτήρηση των τοπικών και περιφερειακών εκλογών και για την θεμελίωση  στάνταρς σε εκλογικά θέματα στην Ευρώπη.

Τώρα που νέα κράτη με διάφορα πολιτικά και οικονομικά προφίλ έρχονται στο προσκήνιο, ένας νέος προσδιορισμός των στόχων του Κογκρέσου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για παράδειγμα το Κογκρέσο πρέπει να βοηθήσει την αποτελεσματική οργάνωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις Νέες Δημοκρατίες με την ενθάρρυνση της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας.

Το Κογκρέσο οργανώνει συζητήσεις και συνδιασκέψεις σε τοπικά και περιφερειακά επίπεδα με σκοπό να προσεγγίσει το κοινό, η συμμετοχή του οποίου παραμένει βασική, αν θέλουμε να θεμελιωθεί η πραγματική δημοκρατία και δρα σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Τέλος, συμβουλεύει την Επιτροπή των Υπουργών και το Κοινοβούλιο του Συμβουλίου της Ευρώπης σε όλα τα θέματα τοπικής και περιφερειακής πολιτικής.  

Τα βασικά αντικείμενα του Κογκρέσου είναι:

 • προώθηση αποτελεσματικών δομών τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης σε όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και κυρίως στις Νέες Δημοκρατίες
 • Εξετάζει την κατάσταση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στα μέλη και στα υπό ένταξη κράτη
 • Αναπτύσσει κίνητρα ώστε να βοηθά τους πολίτες να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην τοπική και περιφερειακή δημοκρατία
 • Εκπροσωπεί τα συμφέροντα της τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης όσον αφορά στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής πολιτικής
 • Ενθαρρύνει την περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία για την ειρήνη την ανοχή και την αειφόρο ανάπτυξη με σκοπό να προστατεύσει τις περιφέρειές μας για τις επόμενες γενιές
 • Ενθαρρύνει την θεμελίωση των Ευρω-περιοχών
 • Επιτηρεί τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές

3. Πως δουλεύει το Κογκρέσο  

Το Κογκρέσο είναι μια πολιτική συνάθροιση που αποτελείται από εκλεγμένους εκπροσώπους  τοπικής ή περιφερειακής εξουσίας, οι οποίοι ορίζονται από μια συγκεκριμένη διαδικασία.  

Τα 315 τακτικά μέλη και τα 315 αναπληρωματικά, εκπροσωπώντας πάνω από 200.000 Ευρωπαϊκούς δήμους και περιφέρειες, χωρίζονται ανά εθνική αντιπροσωπεία και ανά πολιτική ομάδα.  

Έτσι το Κογκρέσο προσφέρει ένα ιδεώδες φόρουμ για διάλογο όπου εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών αρχών συζητούν κοινά προβλήματα, συγκρίνουν τις εμπειρίες τους κι έπειτα προωθούν τις απόψεις τους στις εθνικές κυβερνήσεις.  

Τα επιμελητήρια διορίζουν τον Πρόεδρο του Κογκρέσου κατά περιφορά. Ο Πρόεδρος παραμένει στην θητεία του για δύο χρόνια.  

Το Κογκρέσο συνεδριάζει στο Στρασβούργο όπου επίσης καλωσορίζει αποστολές πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών Οργανισμών και κάποια μη μέλη κράτη ως επίσημους καλεσμένους ή παρατηρητές.  

Η ολομέλεια γίνεται στα τέλη Μαΐου , αρχές Ιουνίου. Όλα τα μέλη προσκαλούνται.  

Η Μόνιμη Επιτροπή (Standing Committee) που αποτελείται από όλες τις εθνικές αντιπροσωπείες συνεδριάζει κάθε φθινόπωρο (Νοέμβριο) και άνοιξη (Μάρτιο) ανάμεσα στις ολομέλειες και δρα στο όνομα του Κογκρέσου κατά τις περιόδους ανάμεσα στις ολομέλειες.  

Το Προεδρείο  Κογκρέσου αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κογκρέσου, τους Προέδρους των 2 Επιμελητηρίων και τους 7 Αντιπροέδρους των 2 Επιμελητηρίων. Επικεφαλής είναι ο Πρόεδρος του Κογκρέσου.  

Το Προεδρείο του Κογκρέσου φροντίζει για την ροή των εργασιών του Κογκρέσου ανάμεσα στην Μόνιμη Επιτροπή (Standing Committee) και στην Ολομέλεια του Κογκρέσου κι εκτελεί τις εργασίες που ορίζονται από την Μόνιμη Επιτροπή.  

Το Προεδρείο επίσης είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Κογκρέσου, τον συντονισμό των εργασιών των δύο Επιμελητηρίων και συγκεκριμένα την διανομή των ερωτήσεων μεταξύ των δυο Επιμελητηρίων, τον συντονισμό των εργασιών των Επιτροπών, την προετοιμασία του προϋπολογισμού και την ισορροπημένη κατανομή των πόρων ανάμεσα στο Κογκρέσο και τα 2 Επιμελητήρια.  


4. Οι Επιτροπές του Κογκρέσου  

Οι εργασίες του Κογκρέσου δομούνται ανάμεσα σε τέσσερις Καταστατικές Επιτροπές:

 • Την θεσμική Επιτροπή (Institutional Committee), με αντικείμενο τις εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στην Ευρώπη κι η οποία υποστηρίζεται από μια επιτροπή με ανεξάρτητους τεχνοκράτες
 • Την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (Committee of Culture and Education), υπεύθυνη για τον τύπο, την νέα γενιά, τον αθλητισμό και τις επικοινωνίες
 • Την Επιτροπή της Αειφόρου Ανάπτυξης (Committee of Sustainable Development), υπεύθυνη για περιβαντολλογικά θέματα και τον αειφόρο αστικό σχεδιασμό
 • Την Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής (Committee of Social Cohesion), υπεύθυνη για θέματα που αφορούν την εργασία, την υπηκοότητα, την μετανάστευση, τις ενδοκοινοτικές σχέσεις, την ισότητα ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες και την συνοχή.

Όλοι οι Εκπρόσωποι συμμετέχουν στις επιτροπές είτε ως τακτικό είτε ως αναπληρωματικό μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει το καταστατικό του Κογκρέσου και ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών αντιπροσωπειών.      


5. Οι πολιτικές ομάδες του Κογκρέσου  

Τα τακτικά μέλη, καθώς και τα αναπληρωματικά μπορούν να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες και να γίνουν μέλη αυτών των ομάδων.

Μία πολιτική ομάδα πρέπει να έχει μέλη από τουλάχιστον τρεις εθνικότητες. Επίσης, πρέπει να έχει 15 μέλη προκειμένου να αναγνωριστεί από τo Προεδρείο.

Οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν τρεις φορές το χρόνο κατά τις ολομέλειες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις πολιτικές ομάδες στο Κογκρέσο:

 • Σοσιαλιστικό κόμμα
 • Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα - Χριστιανοδημοκράτες
 • Ανεξάρτητο και Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα  

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe -Congress of Local and Regional Authorities) με διεύθυνση www.coe.int 

Η Επιτροπή των Περιφερειών

1. Εισαγωγή 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕΤΠ) αποτελεί πολιτική συνέλευση η οποία παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις τους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ΕΤΠ συστάθηκε το 1994 για την αντιμετώπιση δύο βασικών θεμάτων. Πρώτον, το 75% της νομοθεσίας της ΕΕ έχει εφαρμογή στο τοπικό ή το περιφερειακό επίπεδο και συνεπώς είναι λογικό οι αντιπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης να συμμετέχουν στη διαδικασία κατάρτισης των νέων κοινοτικών νόμων. Δεύτερον, διατυπώθηκε η ανησυχία ότι η Ευρώπη προχωρούσε μεν, άφηνε ωστόσο τους πολίτες πίσω της. Ένας τρόπος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ήταν να έλθουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι πιο κοντά στους πολίτες.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο υποχρεούνται από τις Συνθήκες να ζητούν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών όποτε διατυπώνονται νέες προτάσεις σε τομείς που ενδέχεται να έχουν συνέπειες στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε πέντε τέτοιους τομείς: την οικονομική και κοινωνική συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η Συνθήκη του Άμστερνταμ ήρθε να προσθέσει πέντε ακόμη τομείς, την πολιτική απασχόλησης, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, την επαγγελματική κατάρτιση και τις μεταφορές, οι οποίοι καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. 

Εκτός από τους προαναφερθέντες τομείς, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν τη γνωμοδότηση της ΕΤΠ για προτάσεις που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο. Η ΕΤΠ μπορεί εξάλλου να καταρτίζει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία, προσθέτοντας έτσι, διάφορα θέματα στο πρόγραμμα της ΕΕ. 

Τρεις βασικές αρχές διέπουν το έργο της ΕΤΠ:

o Η επικουρικότητα

Η αρχή αυτή, η οποία συμπεριελήφθη στις Συνθήκες ταυτόχρονα με τη σύσταση της ΕΤΠ, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει δράσεις οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. 

o Η εγγύτητα

Κάθε επίπεδο διακυβέρνησης πρέπει να φροντίζει να βρίσκεται στο "πλευρό του πολίτη", κυρίως οργανώνοντας το έργο του με διαφάνεια, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποιος είναι αρμόδιος για κάθε θέμα και με ποιο τρόπο θα μπορούν να εισακούονται οι απόψεις τους.  

o Η εταιρική σχέση  

Για μία ορθή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση απαιτείται η συνεργασία του ευρωπαϊκού, τού εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου διακυβέρνησης. Καθεμία από τις τέσσερις αυτές βαθμίδες είναι απαραίτητη και η παρουσία της είναι επιβεβλημένη σε όλο το φάσμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 


2. Τα Μέλη και η εντολή της Επιτροπής των Περιφερειών

Η ΕΤΠ απαρτίζεται από 344 Τακτικά και ισάριθμα Αναπληρωματικά μέλη. Όλα τα Μέλη διορίζονται για τέσσερα έτη από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση των κρατών μελών. Αν και κάθε χώρα επιλέγει τα μέλη που την εκπροσωπούν με το δικό της τρόπο, οι αντιπροσωπείες οφείλουν να αντικατοπτρίζουν την πολιτική, γεωγραφική και περιφερειακή ή τοπική ισορροπία δυνάμεων του κράτους μέλους. Τα μέλη είναι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι ή βασικοί παράγοντες των τοπικών ή περιφερειακών αρχών της περιφέρειάς τους. 

Η ΕΤΠ επιτελεί το έργο της με τη βοήθεια έξι εξειδικευμένων επιτροπών, που απαρτίζονται από μέλη της, τα οποία εξετάζουν λεπτομερώς τις προτάσεις για τις οποίες ζητείται η γνωμοδότηση της ΕΤΠ και καταρτίζουν σχέδια γνωμοδότησης. Στα σχέδια γνωμοδότησης υπογραμμίζονται τα σημεία εκείνα, όπου διαπιστώνεται σύγκλιση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκείνα στα οποία προτείνονται τροποποιήσεις με στόχο τη βελτίωση του εγγράφου.  Το κάθε σχέδιο γνωμοδότησης συζητείται, στη συνέχεια, σε μία από τις πέντε συνόδους ολομέλειας της ΕΤΠ που διεξάγονται κάθε χρόνο. Εάν η πλειοψηφία το εγκρίνει, τότε υιοθετείται ως γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών και διαβιβάζεται στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. 

Η ΕΤΠ εκδίδει επίσης ψηφίσματα που αφορούν θέματα πολιτικής επικαιρότητας.  Τέσσερις πολιτικές ομάδες, που εκφράζουν τα κυριότερα ευρωπαϊκά πολιτικά ρεύματα, εκπροσωπούνται στην ΕΤΠ: η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSE), η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (PPE), η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών (ALDE) και η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (UEN-EA). 


3. Η ταυτότητα της ΕΤΠ

Συστάθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1994.  Αρχικά, προβλέπονταν πέντε τομείς υποχρεωτικής διαβούλευσης: οικονομική και κοινωνική συνοχή• διευρωπαϊκά δίκτυα στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας• δημόσια υγεία• εκπαίδευση και νεολαία• πολιτισμός.  Το 1999, η Συνθήκη του Άμστερνταμ πρόσθεσε πέντε επιπλέον τομείς υποχρεωτικής διαβούλευσης: απασχόληση, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, επαγγε3344ατική κατάρτιση, μεταφορές. 

Αριθμεί 344 τακτικά μέλη και 344 αναπληρωματικά μέλη που διορίζονται κάθε τέσσερα έτη από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση των κρατών μελών.

 • Αυστρία 12 
 • Βέλγιο 12 
 • Βουλγαρία 12 
 • Γαλλία 24 
 • Γερμανία 24 
 • Δανία 9 
 • Ελλάδα 12 
 • Εσθονία 7 
 • Ηνωμένο Βασίλειο 24 
 • Ιρλανδία 9 
 • Ισπανία 21 
 • Ιταλία 24 
 • Κάτω Χώρες 12 
 • Κύπρος 6 
 • Λετονία 7 
 • Λιθουανία 9 
 • Λουξεμβούργο 6 
 • Μάλτα 5 
 • Ουγγαρία 12 
 • Ρουμανία 15 
 • Πολωνία 21 
 • Πορτογαλία 12 
 • Σλοβακία 9 
 • Σλοβενία 7 
 • Σουηδία 12 
 • Τσεχική Δημοκρατία 12 
 • Φινλανδία 9 

Υπάρχουν τέσσερις πολιτικές ομάδες:

 1. η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος,
 2. η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
 3. η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών και
 4. η Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. 

Ο Πρόεδρος και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος εκλέγονται για δύο έτη από τα μέλη της ΕΤΠ. 

Το Προεδρείο είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του πολιτικού προγράμματος. Εκλέγεται για δύο έτη από τα μέλη της ΕΤΠ. Αποτελείται από 60 μέλη συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του πρώτου Αντιπροέδρου. 

Υπάρχουν 6 επιτροπές στην ΕΤΠ, αποτελούμενες από μέλη της, οι οποίες ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής: 

 1. COTER  Επιτροπή "Πολιτική συνοχής" 
 2. ECOS  Επιτροπή "Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική" 
 3. DEVE  Επιτροπή "Βιώσιμη ανάπτυξη" 
 4. EDUC  Επιτροπή «Πολιτισμός, Παιδεία και Έρευνα" 
 5. CONST  Επιτροπή «Συνταγματικά θέματα, ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» 
 6. RELEX  Επιτροπή «Εξωτερικές σχέσεις και αποκεντρωμένη συνεργασία» 

4. Δήλωση αποστολής 

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι η Συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της ΕΕ. 

Είμαστε μια πολιτική συνέλευση απαρτιζόμενη από αιρετούς αντιπροσώπους των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Βασιζόμενοι στην πολιτική μας νομιμότητα, διασφαλίζουμε τη θεσμική εκπροσώπηση του συνόλου των περιοχών, των περιφερειών, των πόλεων και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αποστολή μας είναι η ενσωμάτωση των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη καθώς και η καλύτερη συμμετοχή των πολιτών. 

Η πολιτική μας δράση εδράζεται στην πεποίθηση ότι η συνεργασία μεταξύ του ευρωπαϊκού, του εθνικού, του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου είναι απαραίτητη τόσο για την οικοδόμηση μιας όλο και πιο συμπαγούς και αλληλέγγυας Ένωσης των λαών της Ευρώπης, όσο και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τα όργανα διαφόρων βαθμίδων εξουσίας των κρατών μελών με κύριο στόχο την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Ψηφίζουμε πολιτικές συστάσεις για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και συμμετέχουμε στην εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ήδη από τη προπαρασκευαστική φάση της νομοθεσίας, προτείνουμε πολιτικές προσεγγίσεις και προσανατολισμούς με βάση την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, οι οποίες, άλλωστε, είναι πολύ συχνά επιφορτισμένες με την εφαρμογή τους. 

Επιθυμούμε η «ενωμένη στην πολυμορφία της» Ευρώπη να μπορέσει σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο να αξιοποιήσει στο έπακρο την εδαφική, την πολιτισμική και τη γλωσσική της πολυμορφία, η οποία αποτελεί τον πλούτο και τη δύναμή της καθώς και εχέγγυο της ταυτότητας των πολιτών της. Συμμετέχουμε στην πραγμάτωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και ταυτότητας, στην προώθηση των αξιών τους, και συμβάλλουμε στην εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην προστασία των μειονοτήτων. 

Μεριμνούμε για τον σεβασμό των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, προκειμένου οι αποφάσεις στην Ευρώπη να λαμβάνονται και να εφαρμόζονται στο πλέον κατάλληλο και πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο, και διασφαλίζουμε με τη δράση μας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εγγύτητα κατά την υλοποίηση των κοινών πολιτικών. 

Εργαζόμαστε για την αρμονική και βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολο των εδαφών. Υπερασπιζόμαστε με τον τρόπο αυτό, στο όνομα των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, τους στόχους της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διεκδικούμε την αυτονομία των περιφερειακών και των τοπικών αρχών καθώς και το δικαίωμά τους να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Προωθούμε τις αρχές και τους μηχανισμούς της χρηστής διακυβέρνησης και ενθαρρύνουμε τη διαδικασία αποκέντρωσης. 

Ευνοούμε τη συνεργασία τόσο μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών των κρατών μελών, όσο και στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης, της πολιτικής καλής γειτονίας και της πολιτικής ανάπτυξης με τα υποψήφια και τα εν δυνάμει υποψήφια κράτη μέλη, τις γειτονικές και τρίτες χώρες . 

Δημιουργούμε διαύλους επικοινωνίας και δίκτυα, διοργανώνουμε δημόσια φόρουμ για τη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών, πόλεων και δήμων, και αναπτύσσουμε εταιρικές σχέσεις με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους. 

Είμαστε οι πρέσβεις της Ευρώπης στις περιφέρειες, στις πόλεις και στους δήμους, καθώς, και ο εκπρόσωπός τους στον ευρωπαϊκό διάλογο. Συμμετέχουμε σε έναν άμεσο διάλογο με τους συμπολίτες μας για τα επιτεύγματα της Ευρώπης και τις μελλοντικές προκλήσεις, και συμβάλλουμε στην αποσαφήνιση και στην κατανόηση της εφαρμογής και του εδαφικού αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών. 

Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη!  Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2009 

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕτΠ αποτελείται από 12 τακτικά και 12 αναπληρωματικά μέλη, αιρετοί εκπρόσώποι των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, τα οποία υποδείχθηκαν από τα πολιτικά κόμματα με αναλογική εκπροσώπηση.

Ένα μέλος κάθε Εθνικής Αντιπροσωπείας έχει την ιδιότητα του επικεφαλής της και αποτελεί τον επίσημο σύνδεσμο με τα όργανα της ΕτΠ. Επιλέγεται από τα μέλη της αντιπροσωπείας και ανακοινώνεται στο Προεδρείο. Μεριμνά για τη σωστή οργάνωση των εργασιών της αντιπροσωπείας και διαδικαστικού χαρακτήρα θέματα. Χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσιαστική λειτουργία των άλλων μελών, προωθεί και επιδιώκει ενιαία στάση στα εθνικής σημασίας θέματα.   

Η Ελληνική αντιπροσωπεία συμμετέχει στο Προεδρείο με δύο τακτικά και δύο πάγια αναπληρωματικά μέλη, όλα τακτικά μέλη της ΕτΠ. Ένα εξ αυτών έχει την ιδιότητα του Αντιπροέδρου). Η συμμετοχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη το θεσμικό ρόλο των μελών σε Τοπικό Επίπεδο (Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων της Τ.Α.).

Τα μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας συμμετέχουν σε δύο από τις τέσσερις πολιτικές ομάδες της Ε.τ.Π. την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος  (PES) και την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP).  


Τα Μέλη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της ΕτΠ    

Τα 12 τακτικά μέλη είναι τα εξής:

 1. Τζιτζικώστας Απόστολος, Περιφερειάρχης Κ.Μακεδονίας, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών
 2. Πατούλης Γεώργιος, Περιφερειάρχης Αττικής
 3. Αρναουτάκης Σταύρος, Περιφερειάρχης Κρήτης
 4. Κράτσα Ρόδη, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
 5. Χατζημάρκος Γεώργιος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
 6. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
 7. Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Αθηναίων
 8. Κονδύλης Ανδρέας, Δήμαρχος Αλίμου
 9. Ελισάφ Μωυσής, Δήμαρχος Ιωαννίνων
 10. Κάρναβος Δημήτριος, Δήμαρχος Καλλιθέας
 11. Καιτεζίδης Ιγνάτιος, Δήμαρχος Πυλέας-Χορτιάτη
 12. Ρούσσος Συμεών, Δήμαρχος Χαλανδρίου

Τα 12 αναπληρωματικά μέλη είναι τα εξής:

 1. Δημήτριος Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης
 2. Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου
 3. Φαρμάκης Νεκτάριος, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
 4. Σπανός Φάνης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
 5. Κασαπίδης Γεώργιος, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
 6. Αγγελάκη Δήμητρα, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής
 7. Καλογερόπουλος Δημήτρης, Πολιτικά υπεύθυνος έναντι του Δ.Σ. Δήμου Παλαιού Φαλήρου
 8. Βαφειάδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Αθηναίων
 9. Τζιούμης Κωνσταντίνος, Δήμαρχος Τρίπολης
 10. Χρυσοπούλου Κατερίνα, Δήμαρχος Βριλησσίων
 11. Χιωτάκης Νικόλαος, Δήμαρχος Κηφισιάς
 12. Χαρχαλάκης Ευστράτιος, Δήμαρχος Κυθήρων