Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
   Α.Π. 99
 
Προς:
τον Υπουργό ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
κ. Γιάννη Ραγκούση
 Κύριε Υπουργέ,

 Δεδομένου ότι κάθε Περιφέρεια θα χρειαστεί να προσαρμόσει τον Οργανισμό της με βάση την εμπειρία που αποκτά στους πρώτους μήνες της λειτουργίας της και γενικότερα θα χρειαστεί η υποστήριξη της οργάνωσης των υπηρεσιών της και η ολοκληρωμένη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες της, προτείνουμε τη συνεργασία των αρμόδιων συνεργατών σας με την Διοικούσα Επιτροπή των Περιφερειαρχών, ώστε να υποβάλλουμε σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο στη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

 Παράλληλα, σας προτείνουμε την επέκταση στις Περιφέρειες του Έργου «Αναμόρφωση του κράτους: προς ένα επιτελικό κράτος» του Υπουργείου Εσωτερικών, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Συγκεκριμένα προτείνουμε την υποστήριξη των 13 Περιφερειών στην οργάνωση των Υπηρεσιών Προγραμματισμού, ενόψει και της μεταφοράς της διαχείρισης των Π.Ε.Π., με αξιοποίηση του Υποέργου 7 «Ενέργειες εφαρμογής της αναμόρφωσης του κράτους» και ειδικότερα των ενεργειών που αφορούν τον «Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό», τον «Εξορθολογισμό της οικονομικής λειτουργίας», την οργάνωση της «Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού» και την «Ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου».

 Δεδομένου δε ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» πρέπει να επιταχύνει τη χρηματοδότηση των έργων του, τα οποία αφορούν τις Περιφέρειες του Στόχου 2, προτείνουμε να ξεκινήσουν πιλοτικά τα ανωτέρω προτεινόμενα έργα από τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου.

 Κοινοποίηση :

Κο Δημήτρη Στεφάνου

Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

Κα Έφη Μπεργελέ
Γενική Γραμματέα Δ.Δ.Η.Δ.
                                                                         Με εκτίμηση

                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου