Ομόφωνα οι 13 Περιφερειάρχες και ο 13 Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων, σε κοινή συνεδρίαση τους, αποφάσισαν ένα κοινό σχέδιο για τον Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων και των θεσμοθετημένων Επιτροπών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

Οι 13 Περιφερειάρχες κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που έγινε υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού, συζήτησαν και πάλι το θέμα της μεταφοράς μαθητών το οποίο τείνει να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στις τοπικές κοινωνίες, αφού τα συναρμόδια Υπουργεία δεν προχωρούν στην επίλυση του θέματος.
Συγκεκριμένα, ζητούν από τα Υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
1.     Άμεση ψήφιση τροπολογίας για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
2.     Απόδοση στις Περιφέρειες του συνόλου των οφειλόμενων χρημάτων  προηγούμενων ετών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
3.     Κατάλληλη προετοιμασία για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης του «Καλλικράτη» για μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις Περιφέρειες στους Δήμους από την 1η Ιουλίου 2011, προκειμένου να μην υπάρχουν κενά και νέες αρρυθμίες.
Οι 13 Περιφερειάρχες αποφάσισαν ομόφωνα να ζητηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των ΣΧΟΠ και ΕΠΑΕ, αφού ο νόμος παρουσιάζει κενό στη μεταβατική περίοδο αλλά και μετά από αυτήν.

Επίσης αποφάσισαν να ζητηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ένα μέρος του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» ύψους 30-40 εκ. ευρώ να υλοποιηθεί από τις Περιφέρειες ώστε να επιλυθούν άμεσα βασικά προβλήματα διοικητικών υποδομών.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου