Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

21 Αυγούστου 2019

Περιφέρεια Ηπείρου

21 Αυγούστου 2019

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

21 Αυγούστου 2019

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

21 Αυγούστου 2019