Νικόλαος Πατσαρινός
Μέλος Δ.Σ., Περιφερειακός Σύμβουλος ΜεσσηνίαςΠολιτικός Μηχανικός, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα.

Εργάζεται στο Δήμο Καλαμάτας, στέλεχος για πολλά χρόνια της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κ.Ε.Π.  

Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος της διοίκησης του Τ.Ε.Ε., του Συλλόγου  Δημοτικών Υπαλλήλων  και του Συλλόγου Μηχανικών Δημοσίου.

Υπήρξε εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος και από το 2012 Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου με την «Αγωνιστική Συνεργασία». 

Είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με την παράταξη  "Πελοπόννησος Πρώτα" και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).