Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024.