Θεματικό Συνέδριο

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

"Θεσμική Θωράκιση Αγροτική Ανάπτυξη"

Πάτρα, 22-23 ΜΑΪΟΥ 2024 

Ημέρα 1η - 22 Μαΐου 2024 - Μέρος Α 

Ημέρα 1η - 22 Μαΐου 2024 - Μέρος Β 

Ημέρα 1η - 22 Μαΐου 2024 - Μέρος Γ  

Ημέρα 2η - 23 Μαΐου 2024