ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ., Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου1982-2000  Πρόεδρος  Ένωσης  Αγροτικών  Συν/σμών
1990-1993  Πρόεδρος  ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ  - Αντιπρόεδρος  Ευρωπαϊκής   Συνομοσπονδίας  Γεωργίας (CEA)
1993-2012  Βουλευτής  ΠΑ.ΣΟ.Κ  Ν.Ιωαννίνων
2000-2004  Υφυπουργός  Γεωργίας
2009-2012  Γ'  Αντιπρόεδρος  Βουλής 
1990-2001  Μέλος  Κεντρικής  Επιτροπής  ΠΑ.ΣΟ.Κ 
2005-2012  Μέλος  Εθνικού  Συμβουλίου  ΠΑ.ΣΟ.Κ
2011-έως σήμερα -  Περιφερειακός  Σύμβουλος  Περιφέρειας  Ηπείρου, μέλος  του  Δ.Σ  της  ΕΝ.ΠΕ
Είναι  παντρεμένος  με  τη  Μαργαρίτα  Μέγα  και  έχει  δύο  παιδιά.
 
Στοιχεία  επικοινωνίας:
Πλ.Πάργης 3, 45333  Ιωάννινα
Τηλ - FAX  2651070144