Χαράλαµπος Κόκκινος

Χαράλαµπος Κόκκινος
Πρόεδρος Εποπτικoύ Συμβουλίου 2014-2019 - Αντιπεριφερειάρχης ΔωδεκανήσουΟ Χαράλαµπος Κόκκινος του Ανδρέα και της Αγγελικής γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1966.

Είναι παντρεµένος από το 1993 µε την Νηπιαγωγό Βικτωρία Πολίτου και πατέρας της 19χρονης Αγγελικής και του 13χρονου Ανδρέα.

Είναι ∆άσκαλος και έχει εργαστεί στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα καθώς επίσης σε φροντιστηριακά τµήµατα και σε Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.

Είναι πτυχιούχος:

 • Της «Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας», 
 • Του «Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης» του ∆.Π.Θ. 
 • Του «Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος:
 • Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του «Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» του Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών - Β' έδρα Jean Monnet 
 • Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης στο πεδίο "Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» από το Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού της Σχολής 
  Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και είναι:
 • Υποψήφιος ∆ιδάκτορας στο «Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών» στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Ασχολήθηκε µε τα κοινά από τα µαθητικά του χρόνια.

 • Εκλεγµένος µε την Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση (ΜΑΚΙ) και στη συνέχεια µε το Φοιτητικό Συνδικαλισµό όπου εκλέχτηκε µε το ψηφοδέλτιο της ∆ΑΠ ΝΦΚ στο Κεντρικό Συµβούλιο της ΕΦΕΕ.
 • Έγινε από το 1981 µέλος της ΟΝΝΕ∆ και στη συνέχεια της Νέας ∆ηµοκρατίας.
 • ∆ιετέλεσε µέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕ∆ (1986-1994) και µέλος του Εκτελεστικού Γραφε ίου της (1994-1998) , εκπρόσωπός της στη Νεολαία των Ευρωπαϊκών Λαϊκών Κοµµάτων καθώς επίσης µέλος του ΕΣΥΝ (Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας).
 • Εκλέγεται στο 9ο Συνέδριο της Ν∆ ,στις πρώτες θέσεις , µέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.∆. και υπήρξε µέλος της Κ.Ε. από το 1994.
 • ∆ιετέλεσε µέλος του ∆.Σ. της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας (∆ΟΕ),  από το 2000 έως το 2004, εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της ∆ΑΚΕ Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και µέλος του ΙΠΕΜ της ∆ΟΕ.
 • Είναι αναπληρωτής Γραµµατέας της ΕΚΟ (Ειδική Κοµµατική Οργάνωση) Εκπαιδευτικών. Α΄θµιας Εκπαίδευσης.
 • ∆ιετέλεσε συνεργάτης (1998-2000) του αείµνηστου Θεόδωρου Κατριβάνου, Υπερνοµάρχη Αττικής
 • Έχει αρθρογραφήσει σε εφηµερίδες και περιοδικά , σε αθηναϊκό και επαρχιακό τύπο.
 • Τον Απρίλιο 2004 ορίστηκε Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου θέση την οποία κατείχε µέχρι τον Οκτώβριο του 2009.
 • Τον Οκτώβριο του 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Πολιτικού Γραφείου της CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe), της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης.
 • Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του Νοεµβρίου 2010 ήταν υποψήφιος για την αιρετή Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου ,επικεφαλής του συνδυασµού «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ».
 • Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας
 • Πρόεδρος της ∆ΑΚΕ Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
 • Αντιπρόεδρος της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος
 • Επικεφαλής της Μείζονος Μειοψηφίας του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου Αιγαίου.