ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213.2144700, Fax: 210.7778992, E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                                                                                              
 
www.enpe.gr 

                                                                             ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο /22.11.2019

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 12:00 μ., συνήλθαν στα γραφεία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στην Αθήνα (Μεσογείων 15, 4ος όροφος), ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κου Βασιλείου Ψαθά, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Εποπτικού Συμβουλίου» (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ/τος 74/2011, ΦΕΚ 181 Α’/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
 
Παρόντα μέλη:

ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πλειοψηφήσας σύμβουλος, κ. Βασίλειος Ψαθάς, ζήτησε από τα μέλη, την κατάθεση υποψηφιοτήτων ανά αξίωμα.
Στη συνέχεια της διαδικασίας, υποβλήθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες:

Για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι κ.κ.: Παπαγεωργίου Νικόλαος και Ψαθάς Βασίλειος
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. : Κόκκινος Χαράλαμπος
Για το αξίωμα του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου
Υπέβαλε υποψηφιότητα ο: κ Κοντογιάννης Γεώργιος
 
Ακολούθως, τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, ψήφισαν χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, ως εξής:
 
Για το αξίωμα του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Ψήφισαν : πέντε  (5)
Έγκυρα : πέντε   (5)
Λευκά : μηδέν (0)
Άκυρα : μηδέν (0)
Έλαβε : ο κ. Παπαγεωργίου τρείς (3)και ο κ. Ψαθάς δύο (2) ψήφους

Εκλέγεται Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, με  (3) ψήφους, ο κ. Παπαγεωργίου Νικόλαος
 
Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Ψήφισαν : πέντε  (5)
Έγκυρα : τέσσερα  (4)
Λευκά : ένα (1)
Άκυρα : μηδέν (0)
Έλαβε :
Ο κ. Κόκκινος : τέσσερις (4) ψήφους
Εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, με τέσσερις (4) ψήφους, ο κ. Κόκκινος Χαράλαμπος,
 
Για το αξίωμα του Γραμματέα του Εποπτικού Συμβουλίου
Ψήφισαν :  πέντε  (5)
Έγκυρα : τέσσερα  (4)
Λευκά : ένα (1)
Άκυρα : μηδέν (0)
Έλαβε :
Ο κ. Κοντογιάννης τέσσερις (4) ψήφους
Εκλέγεται Γραμματέας του Εποπτικού Συμβουλίου, με τέσσερις (4) ψήφους, ο κ. Κοντογιάννης Γεώργιος.
 
Με την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του  Γραμματέα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.
 
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2019
 
 
Ο Πρόεδρος                        Ο Αντιπρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Παπαγεωργίου Νικόλαος   Κόκκινος Χαράλαμπος          Κοντογιάννης Γεώργιος
 

                             Τα μέλη
                       Πάλλας Κωνσταντίνος
 
                   
                          Ψαθάς Βασίλειος