Εκλογές 2014 - ΝΑΙ στις γυναίκες

Η συμμετοχή των Ελληνίδων στους θεσμούς δεν αποτελεί αυτοσκοπό και αριθμητικό στόχο, αλλά προϋπόθεση για δημοκρατική εκπροσώπηση και συμμετοχή στις αποφάσεις που ρυθμίζουν και καθορίζουν τη ζωή όλων.

Με αφορμή τις επερχόμενες εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμιακό πλεονέκτημα των γυναικών στη χώρα μας αλλά ταυτόχρονα τη μειοψηφική τους συμμετοχή στην πολιτική ζωή, αξίζει να γίνει μια νέα αρχή και να στηριχθεί η γυναικεία συμμετοχή.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εστιάζοντας στον πολιτικό χαρακτήρα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και στην αναγκαιότητα δημοκρατικής εκπροσώπησης των φύλων στο εθνικό και ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου «Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης για την Ισόρροπη Συμμετοχή Γυναικών στα Πολιτικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο». Η εκστρατεία θα καλύψει τη φάση που θα προηγηθεί των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών στους δήμους και τις περιφέρειες, που θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου 2014 και θα ολοκληρωθεί με τις ευρωεκλογές, στις 25 Μαΐου 2014.

Σημείο αναφοράς της εκστρατείας αποτελεί ο διαδικτυακός τόπος nai-stis- gynaikes.gr /, ο οποίος δημιουργήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για να αποτελέσει κόμβο ενημέρωσης, σημείο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων. Παράλληλα έχουν παραχθεί ένα τηλεοπτικό και ένα ραδιοφωνικό σποτ, τα οποία και έχουν αναρτηθεί προς ενημέρωσή σας:

Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες - τηλεοπτικό σποτ

Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε ακόμη περισσότερες γυναίκες - ραδιοφωνικό σποτ