Αιμοδοσία των Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο πλαίσιο της αιμοδοσίας που έχει προβλεφθεί για τη δημιουργία τράπεζας αίματος στο Κέντρο Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» και για τις δεκατρείς (13) Περιφέρειες με πρωτοβουλία της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής (14.00-18.00).