Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 τα στελέχη του Γραφείου Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) συμμετείχαν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο των συναντήσεων των θεματικών ομάδων εργασίας του Δικτύου Ελένη Σκούρα. Η συγκεκριμένη θεματική ομάδα αφορούσε την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες στις πολιτικές διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η συνάντηση περιλάμβανε εισήγηση από την εκπρόσωπο της ελληνικής επιτροπής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) Kέλλυ Ναμία, εισήγηση από τον κ. Θοδωρή Ζέη, δικηγόρο-μέλος του Δικτύου Ενίσχυσης και Στήριξης Μεταναστριών (ΔΕΣΜΕ), εισήγηση από τον κ. Δημήτρη Παρσάνογλου, μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Πάντειου Πανεπιστημίου, καθώς και παρουσίαση υλικού και τοποθετήσεις-προτάσεις των φορέων-μελών της Θεματικής Ομάδας Εργασίας για την ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστριών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και την πολιτική ζωή.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας