Την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2013 το Γραφείο Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) συμμετείχε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Στην εν λόγω συνάντηση παρευρέθηκαν η κα Κατερίνα Αναγνώστου, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής και υπεύθυνη του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), η κα Τζένη Φάκκα, περιφερειακή σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου και τακτικό μέλος της Π.ΕΠ.ΙΣ. σε θέση εκπροσώπου του περιφερειακού συμβουλίου, η κα Βάσω Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και η κα Χριστίνα Αγορίτσα, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Γ.Γ.Ι.Φ.

Κεντρικά σημεία της συζήτησης αποτέλεσαν θέματα που αφορούν την προώθηση της ισότητας των φύλων στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την ενθάρρυνση των γυναικών για μια πιο ενεργή συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, και συγκεκριμένα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη σύσταση χώρων για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών προκειμένου να δοθεί έναυσμα στις γυναίκες να λάβουν μέρος στη δημόσια ζωή, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα ισότητας των φύλων, την υποστήριξη της λειτουργίας των υπάρχοντων πολιτιστικών συλλόγων και γυναικείων συνεταιρισμών, αλλά και την παρακίνηση για τη σύσταση νέων, τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου στη Ρόδο, καθώς και τη δικτύωση της Π.ΕΠ.ΙΣ. με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και με άλλους φορείς και οργανισμούς.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας