Την Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2014 τα στελέχη του Γραφείου Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας στα γραφεία της ΕΝ.Π.Ε.

Στην εν λόγω συνάντηση δόθηκε αρχικά μια γενική εικόνα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη συνέχεια σχολιάστηκαν κάποια αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν. Τέλος, ακολούθησε συζήτηση -κάτι που αποτέλεσε και το κεντρικό σημείο της συνάντησης- σχετικά με τις προτάσεις της Αντιπεριφερειάρχη για πολιτιστικές δράσεις που θα απευθύνονται σε όλη την Περιφέρεια και θα αναδείξουν την ιδιαιτερότητα κάθε περιφερειακής ενότητας.

Τα στελέχη του Γραφείου, από την πλευρά τους, παρείχαν συνοπτική ενημέρωση σχετικά με το εύρος των δραστηριοτήτων τους και δήλωσαν διαθέσιμα να συνεργαστούν για την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων, συμβάλλοντας στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας