Τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016, η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κυρία Φωτεινή Βρύνα παρευρέθηκε στην εκδήλωση που διεξήχθη από την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών.

Στην εκδήλωση αυτή έγινε προγραμματισμός των δράσεων του φορέα για το πρώτο εξάμηνο του 2016 και πραγματοποιήθηκε και κοπή πίτας. Οι δράσεις της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, σύμφωνα με το καταστατικό και το πρόγραμμα δράσης του, αφορούν μεταξύ άλλων την ενσωμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε όλα τα μέτρα και τις πολιτικές, την ενημέρωση και προώθηση ζητημάτων που αναφέρονται στην καταπολέμηση της βίας, της παράνομης διακίνησης των γυναικών, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών σε θέσεις ευθύνης και την εναρμόνιση της οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η προώθηση των δικαιωμάτων των λιγότερο ευνοημένων γυναικών και κοριτσιών αποτελεί, επίσης, βασική επιδίωξη της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. Ιδιαίτερη σημασία και δράση αναπτύσσεται για την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε όλα τα όργανα και θέσεις ευθύνης.

Όλα τα παραπάνω θέματα αφορούν άμεσα το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. και αποτελούν αντικείμενο για συζητήσεις και δράσεις. Επομένως, αυτές οι συναντήσεις αποτελούν πρόσφορο έδαφος ώστε, μέσα από γόνιμες συνεργασίες μεταξύ φορέων, να βρεθούν τρόποι αντιμετώπισης των διακρίσεων και επίλυσης σοβαρών ζητημάτων σε θέματα φύλου.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας