Η Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) και Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής, κ. Φωτεινή Βρύνα, παρευρέθηκε στη συνάντηση διαβούλευσης για τη χωρική εξειδίκευση της ισότητας των φύλων στη Δυτική Αττική, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Η κυρία Βρύνα μίλησε για τις δράσεις του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Εστίασε στους παρακάτω θεματικούς άξονες: α)Απασχόληση, β)Εκπαίδευση - Διά βίου μάθηση, γ)Υγεία - Κοινωνική Αλληλεγγύη, δ)Στερεότυπα - Δημόσιος Χώρος - Πολιτική ενδυνάμωση, ε)Έρευνα - Τεκμηρίωση - Παρακολούθηση, αποδεικνύοντας ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (από τη σύσταση του Γραφείου έως σήμερα) το Γραφείο Ισότητας έχει δώσει το δυναμικό παρών του όπου έχει χρειαστεί, και μάλιστα σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς και καθοριστικούς για τη ζωή των γυναικών και την κοινωνία γενικότερα.

Τη συζήτηση συντόνιζε ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, ο οποίος τόνισε στην ομιλία του τόσο τη σημασία του θέματος όσο και τις μέχρι τώρα δράσεις στην περιοχή που έχουν έμφυλη διάσταση. Το λόγο έλαβε στη συνέχεια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής για θέματα ισότητας των φύλων, κ. Ν. Δανιά, ενώ ακολούθησε η εισήγηση της εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), κ. Α. Παπάζογλου. Καίρια ήταν η τοποθέτηση της κ. Μ. Γκασούκα, Αν. Καθηγήτριας και Προέδρου της Επιτροπής Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και των στελεχών του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ.

Η διαβούλευση στηρίχτηκε στο κείμενο εργασίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής που παρουσιάστηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, κ. Δ. Μπουρίκο, με ειδικές αναφορές στα χάσματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας των γυναικών στη Δυτική Αττική αλλά και την ανάγκη ειδικής μέριμνας για γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Στη διαβούλευση συμμετείχαν: Η Δήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Ι. Κριεκούκη, η Αντιδήμαρχος Μάνδρας- Ειδυλλίας, κ. Αδάμ, η Αντιδήμαρχος Ελευσίνας, κ. Δ. Οικονόμου, η Αντιδήμαρχος Μεγάρων, κ. Β. Μαυροειδή, η εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων της Αττικής, κ. Α-Μ. Νταγιάντα, η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μεγάρων, κ. Ε. Ρήγα, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ασπροπύργου, κ. Σ. Πεχλιβανίδη-Σοϊλεμεζίδου και κ. Σ. Μαυρίδου, η εκπρόσωπος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής & Δ/ντρια 7ου Δ.Σ. Ασπροπύργου, κ. Μ. Βαβούλη, οι εκπρόσωποι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κ. Ξ. Φουλίδη και κ. Θεολογής, η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας, κ. Κ. Ζγαντζούρη, η Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας του Δήμου Ελευσίνας, κ. Α. Ζέπου, η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Υπεύθυνη Γραφείου Ισότητας Δήμου Ασπροπύργου, κ. Φ. Στυλιανοπούλου, ο Προϊστάμενος Ισότητας των Φύλων Δήμου Φυλής, κ. Α. Γιαννουλάκης, τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Φυλής, κ. Β. Βεοπούλου και κ. Ε. Πυρρώτη, ο Μαιευτήρας- Γυναικολόγος & Πρόεδρος της Επιτροπής Θηλασμού του Θριάσιου Νοσοκομείου, κ. Κ. Σουμάκης, ο Ιατρός Εργασίας, κ. Σ. Κωστόπουλος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Θριάσιου Νοσοκομείου, κ. Α. Παχή, η κοινωνική λειτουργός του Θριάσιου Νοσοκομείου, κ. Π. Τζανετή, η Διευθύντρια Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού (ΙΥΠ), κ. Ι. Αντωνιάδου, η παιδίατρος του ΙΥΠ, κ. Ζ. Ηλιοδρομίτη, η Προϊσταμένη του Τμήματος Υλοποίησης και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας της ΓΓΙΦ, κ. Ζ. Μαγουλά, ο κοινωνικός ανθρωπολόγος της ΓΓΙΦ, κ. Ν. Λεβαντής, το στέλεχος του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝΠΕ, κ. Σ. Αποστολάκη, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κ. Β. Γιαπαλάκη, οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, κ. Μ. Γαρυφαλάκη και κ. Κ. Μενιδιάτη, εκπρόσωποι συλλόγων γυναικών και ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου Τομέα Ισότητας