Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι μία από τις περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά αποτελεί δευτεροβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης και γεωγραφικά καλύπτει το δυτικό κομμάτι της Μακεδονίας.

Καταλαμβάνει έκταση 9.451 τ.χμ. και ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 283.689 κατοίκους, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή της ΕΣΥΕ (2011). Μεγαλύτερη πόλη και πρωτεύουσά της είναι η Κοζάνη.

Επίσης, συχνά χαρακτηρίζεται ως η «ενεργειακή καρδιά» της Ελλάδας, αφού στο έδαφός της παράγονται περίπου τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της χώρας..

Συνιστάται από τις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες:

  • Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
  • Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών
  • Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
  • Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Γεώργιος Αμανατίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Αμανατίδης Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας


Ιστοσελίδα Περιφέρειας

http://www.pdm.gov.gr 


Νέα Περιφέρειας

Δεν βρέθηκε ροή.

Σε διαδικασία ανάπτυξης