ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ, ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΟ 2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  - ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΝΠΕ)

«Αυτοδιοικητικές – Ευρωεκλογές: Οι γυναίκες μπροστά»

Αθήνα, 25/2/2019

 

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Χαιρετίζω με χαρά την έναρξη του συνεδρίου σας και εύχομαι, μέσα από τις εισηγήσεις του και τον διάλογο, να προκύψουν γόνιμα συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν στον αγώνα μας για την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σκηνή και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Διότι, χρειάζεται να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τέτοιου είδους κατακτήσεις, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι οι σχέσεις εξουσίας και οι έμφυλες ανισότητες, που ακόμη και σήμερα υφίστανται σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας μας, εμποδίζουν τις γυναίκες να ζήσουν με πλήρη ελευθερία.

Τηρουμένων λοιπών των επιθυμητών αναλογιών, που προκύπτουν από τη στόχευση για ισόρροπη συμμετοχή αντρών και  γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η απουσία των γυναικών από τις πολιτικές και ηγετικές θέσεις στο σύνολο των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αποφάσεων είναι μια πραγματικότητα.

Φίλες και φίλοι,

Είναι γνωστό πια ότι η Ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στα κέντα λήψης των αποφάσεων, συνιστά πεδίο άμεσης προτεραιότητάς μας και ταυτόχρονα αυτοτελή άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μηχανισμού-Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων της ΓΓΙΦ («Παρατηρητήριο»), η ΓΓΙΦ συντάσσει Ετήσιες Εκθέσεις για την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το πλέγμα της δημόσιας δράσης.

Επιπλέον, η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ποσόστωση του φύλου στα συλλογικά όργανα του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. της ΓΓΙΦ συνεχίζει να συμβάλλει στην τήρηση της ποσόστωσης, αλλά και την παρακολούθησή της από τη ΓΓΙΦ.

Ακόμη, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του γλωσσικού σεξισμού, προς την κατεύθυνση της οποίας έχει εκδοθεί η εγκύκλιος για την υπέρβαση του «γλωσσικού σεξισμού και την ένταξη της διάστασης του φύλου στα διοικητικά έγγραφα, καθώς και ο «Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα». Οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποτελούν μια έμπρακτη προσπάθεια υπέρβασης των φαινομένων του γλωσσικού σεξισμού, θέτοντας την ισότητα των φύλων στο επίκεντρο της εκφοράς του γραπτού λόγου και να είναι  «ορατό» το γυναικείο φύλο.

Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε την ένταξη της διάστασης του φύλου στην τοπική αυτοδιοίκηση με τη διεύρυνση της υπογραφής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές κοινωνίες και στοχεύουμε στην υπογραφή της από όλους τους Δήμους της χώρας μας και φυσικά την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτή και οι οποίες λειτουργούν υπέρ της ισότητας των φύλων.

                Εδώ όμως έχουμε ακόμη πολύ δουλειά να κάνουμε. Διότι, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας, για να εξετάσει την εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμου, διαπιστώσαμε ότι η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας, ως βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικών ισότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεν συνοδεύεται απαραίτητα από την ανάληψη των δράσεων που προβλέπονται  στον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής και παραμένει περισσότερο μια συμβολική δέσμευση των Δημοτικών Αρχών, ένα κείμενο προθέσεων και όχι δράσεων, επιβεβαιώνοντας την σχετική υπόθεση εργασίας της έρευνας.

Την έρευνα αυτή θα την παρουσιάσουμε αύριο σε ημερίδα στην οποία είστε όλες και όλοι καλεσμένες /νοι να παρακολουθήσετε.

Δε θα μπορούσα βέβαια να παραλείψω από τις επιτυχίες μας, την αύξηση της ποσόστωσης φύλου κατά 40% στα περιφερειακά και δημοτικά ψηφοδέλτια που είναι πια νόμος του κράτους με την μεταρρύθμιση του Κλεισθένη και που αντικειμενικά θα βοηθήσει  να εκλεγούν περισσότερες γυναίκες. Το ποσοστό αυτό θα επεκταθεί και στα ψηφοδέλτια των Βουλευτικών εκλογών  και μάλιστα ανά εκλογική περιφέρεια και όχι στο σύνολο της επικράτειας που ίσχυε μέχρι σήμερα, με το νέο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «για την ουσιαστική ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση τη έμφυλης βίας».

Και όχι μόνο αυτό.

Στο προηγούμενο Συνέδριο είχα δεσμευτεί ότι θα θεσμοθετήσουμε τα Γραφεία Ισότητας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και στην Ένωση Περιφερειών.

Αυτό σήμερα γίνεται πράξη με το νέο νομοσχέδιο.

Τροποποιούμε το άρθρο 282 του ν.3852/2010 και δίνουμε τη δυνατότητα στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ να λειτουργήσουν Αυτοτελή Γραφεία Ισότητας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και προσωπικό, τουλάχιστον με δυο υπαλλήλους των Δήμων και των Περιφερειών το καθένα αντίστοιχα.

Επίσης, θεσμοθετούμε την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και μέλη, της οποίας,  η λειτουργία, ο τρόπος επιλογής των μελών της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία της καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Επιπλέον, αναβαθμίζουμε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας ως προς τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες της και συγκροτούμε σε κάθε Περιφέρεια Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας που υπάγεται στον /στην Περιφερειάρχη με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δύο τουλάχιστον υπαλλήλους. Και εδώ θα μπορούσα να πω ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί όπως θα έπρεπε.

Επίσης, όσον αφορά τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, θεσπίζεται κύρωση περί μη νόμιμης συγκρότησής τους, όταν δεν τηρείται το οριζόμενο ποσοστό.

Είμαστε σε  μια εκλογική χρονιά και πρέπει  να αναδείξουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική, η συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια αλλά και η εκλογή τους στις Διοικήσεις. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (e-υλικό) της ΓΓΙΦ περί γυναικείας συμμετοχής στις εκλογικές αναμετρήσεις του έτους 2019 που, μαζί με τη γενικότερη καμπάνια, στοχεύουμε στο να συμβάλει στην μέγιστη  εκλογή γυναικών φτάνοντας η ξεπερνώντας ακόμη και το 40%.

Φίλες και φίλοι,

Οι παραπάνω ενδεικτικές μόνο δράσεις μας υποκινούνται από τις θέσεις μας ότι, μεταξύ άλλων, η ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα συνεισφέρει σημαντικά και στην προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων.

Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι στη μέτρηση της πολιτικής εξουσίας συμβάλλουν καταλυτικά και οι έμφυλοι δείκτες, που, ενδεικτικά, εξετάζουν τη συμμετοχή σε Υπουργεία, στο Κοινοβούλιο και σε περιφερειακές διοικήσεις (ή περιφερειακά συμβούλια αιρετών).

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι: «Aπό την ενεργό συμμετοχή των γυναικών στον πολιτικό στίβο, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, αλλά και στους περισσότερες δυνατούς τομείς του βίου μας, αναμένεται η κατάρρευση της γυάλινης οροφής, η υπέρβαση των έμφυλων ανισοτήτων και η πρόοδος σε επίπεδο κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής. Ως εκ τούτου, ο αγώνας μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και συνάμα η ενθάρρυνσή τους για την εμπλοκή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία».

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου