Τo Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οργανώνει την εκδήλωση "Δώσε Κίνηση στην Πόλη σου" Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας [ΣΒΑΚ] Νέο θεσμικό πλαίσιο, εισηγήσεις και πρακτικές

  • Τρόποι και μέσα υποστήριξης των Δήμων και Περιφερειών για την υλοποίηση μέτρων ΣΒΑΚ.
  • Νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση των διαδικασιών
  • Βιώσιμες παρεμβάσεις, έξυπνοι και οικολογικοί τρόποι μετακίνησης για όλους.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και περισσότεροι από 40 εισηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες, στελέχη των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και επιστήμονες που εμπλέκονται στην εκπόνηση των ΣΒΑΚ.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου