Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.

Αντικείμενο της συνέντευξης τύπου είναι:

-Οι θέσεις της ΕΝΠΕ για τη χρηματοδότηση των Περιφερειών από τον κρατικό προϋπολογισμό 2017.

-Τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

-Προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα του πολίτη λόγω της υποστελέχωσης των Περιφερειών

Παρακαλούμε για την κάλυψη

Ιστορικό Δελτίων Τύπου