Με διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει στις 10.30 το πρωί της Πέμπτης 3 Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.

Μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθεί το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το  Μέτρο 11  "Βιολογικές Καλλιέργειες" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου