ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κ. Κώστας Αγοραστός και οι Περιφερειάρχες της χώρας θα έχουν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη.

Αντικείμενο της συνάντησης με τον κ. Γιώργο Σταθάκη θα είναι η ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και ο προγραμματισμός για την επανεκκίνηση της νέας προγραμματικής περιόδου.

Σε σχετική επιστολή εξάλλου που είχε αποστείλει η Ένωση Περιφερειών στον Υπουργό Οικονομίας ενόψει της συνάντησης, σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής: "για την αντιμετώπιση της κρίσης και της βαθιάς ύφεσης που μαστίζει τη χώρα μας, αποτελεί εθνικό καθήκον να απορροφήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια και να ολοκληρώσουμε τα έργα, ενισχύοντας την ανάπτυξη, την πραγματική οικονομία και τις θέσεις εργασίας. Αυτή είναι για τις Περιφέρειες αποστολή πρώτης προτεραιότητας στον αγώνα που δίνουμε, μπροστά στα δύσκολα που πέρασαν και σ' αυτά που έρχονται.

Για το λόγο αυτό, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να επιλύσουμε από κοινού μια σειρά από επείγοντα ζητήματα που σχετίζονται με την ομαλή ολοκλήρωση του τρέχοντος ΕΣΠΑ και την επίσπευση της αποπληρωμής των έργων που εντάσσονται σε αυτό, αλλά και την έναρξη των έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων που κρίνουμε ότι πρέπει να εξεταστούν, ώστε να υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα στη βούληση για έγκαιρη εξέλιξη και ολοκλήρωσή τους, αναφέροντας ως κύρια σημεία ρυθμίσεις τραπεζικής ευελιξίας στους Αναδόχους Έργων ΕΣΠΑ, ώστε να δύνανται να πληρώσουν υλικά για τις ανάγκες των έργων ή και εργατικό κόστος, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή και σύναψη συμβάσεων, καθώς και στοχευμένες ρυθμίσεις στη νομοθεσία δημοσίων έργων που να αποτρέπουν τη διάλυση εργολαβιών ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης πληρωμής από το Π.Δ.Ε.

Σημειώνουμε την ανάγκη να διευκρινιστεί ο τρόπος εφαρμογής της δυνατότητας που δίνει η Ε.Ε. για εμπροσθοβαρή αποπληρωμή των Ε.Π. μέχρι το 100% της κοινοτικής συμμετοχής. Επίσης, αναφέρουμε ως αναγκαιότητα το να υπάρξει ρύθμιση για αποδοχή νέων συμβάσεων τόσο Τεχνικής Βοήθειας των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ - απαραίτητες πολλαπλές ενέργειες έως το τέλος του 2015 -, όσο και σε άλλα ενταγμένα έργα που, παρότι δεν έφτασαν σε επίπεδο κατακύρωσης σύμβασης, η υλοποίησή τους κρίνεται υψηλής σκοπιμότητας σε επίπεδο περιφέρειας και ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα Προγράμματα περιόδου 2014-2020 εφόσον απαιτηθεί διαχειριστικά."

Ιστορικό Δελτίων Τύπου