ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ευχαριστήρια επιστολή της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας Κώστα Αγοραστό.

  Βέβαια πως μέσα από τη συνεργασία και την ένωση δυνάμεων μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επιτυχούς ολοκλήρωσης του τρέχοντος ΕΣΠΑ αλλά και η ομαλή έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, αμβλύνοντας τις επιπτώσεις της κρίσης για την Ελλάδα, εμφανίστηκε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου, μέσα από την ευχαριστήρια επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κ. Κώστα Αγοραστό, επ' αφορμή της πρόσφατης επίσκεψής της στην Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

Αναλυτικά η επιστολή της κ. Κρέτσου προς τον κ. Αγοραστό: "Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς και όλους τους Περιφερειάρχες για την πολύ γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε στις 21 Μαΐου, καθώς και για την καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των περιφερειακών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής.

Χαίρομαι που, συμμετέχοντας σε αυτή τη συνάντηση, ο υπουργός κ. Σταθάκης επιβεβαιώνει ότι η καλή συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή.

Η πολιτική συνοχής συνεχίζει να βοηθά την Ελλάδα και τις περιφέρειές της δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για το σκοπό αυτό, η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας είναι η βάση για μια αποτελεσματική εφαρμογή.

Το 2015 είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά για την επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή. Ένα βασικό καθήκον είναι η ομαλή ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013, με στόχο την αποφυγή οποιασδήποτε απώλειας των κονδυλίων της ΕΕ και τυχόν μη ολοκληρωμένων έργων. Παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς ρευστότητας, σας καλώ να πράξετε το καλύτερό δυνατό για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση των έργων αυτών που δεν μπορούν να μεταφερθούν στην προγραμματική περίοδο  2014-2020.

Καλωσορίζω το γεγονός πως οι επιτροπές παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2014-2020 θα συνεδριάσουν αυτό το μήνα. Ως πρώτο έργο, οι επιτροπές πρέπει να θεσπίσουν τα κριτήρια εξειδίκευσης και υψηλής ποιότητας επιλογής για τις επενδυτικές προτεραιότητες. Σας ενθαρρύνω να εργαστείτε για την επιλογή των καλύτερων έργων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διασφάλιση της χωρικής συνοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης.

Η ανάπτυξη της καινοτομίας στο πλαίσιο της νέας πολιτικής συνοχής, είναι πραγματικά η καλύτερη στρατηγική για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της, για να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας. Είμαι έτοιμη να προσφέρω τις υπηρεσίες μου σε αυτή την προσπάθεια.

Είμαι βέβαια ότι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και την ομαλή έναρξη της νέας γενιάς των επενδύσεων, ιδίως στους τομείς εκείνους που οι περιφέρειες πρέπει να αναπτύξουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα ή να επιβεβαιώνουν τις καλύτερες λύσεις σε θέματα όπως η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αυτό θα αμβλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης και θα βοηθήσει την Ελλάδα να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη διασφάλιση της αλληλεγγύης για τους Έλληνες πολίτες.

Με εκτίμηση,

Κορίνα Κρέτσου".

Ιστορικό Δελτίων Τύπου