Συνάντηση εργασίας της ΕΝΠΕ με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου για την καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους.
Συνάντηση εργασίας του Πρόεδρου της ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου έγινε σήμερα με αντικείμενο την άμεση επίλυση του προβλήματος της έλλειψης διαχειριστικών σχεδίων για τους βοσκοτόπους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους στη νέα προγραμματική περίοδο.

Στη σύσκεψη συμετείχαν επίσης η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, εκπρόσωποι των 13 Περιφερειών, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου και εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η άμεση διευθέτηση από το Υπουργείο κάθε θεσμικής εκκρεμότητας ώστε να ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια και να προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους. Αποφασίστηκε επίσης η σύσταση κοινής ομάδας εργασίας με όλους τους συναρμόδιους φορείς με αντικείμενο:
Τη σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ για την κατανομή του δημοσίου χαρακτήρα βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, για τις ανάγκες εφαρμογών Ενωσιακών και Εθνικών Προγραμμάτων.
Τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για τον καθορισμό και επικαιροποίηση των κριτηρίων επιδεξιότητας των βοσκοτόπων της χώρας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2015-2020.
Την εισήγηση για βελτίωση- τροποποίηση του υφισταμένου νομικού πλαισίου για τους βοσκοτόπους.
Την έκδοση οδηγιών - κατευθυντηρίων γραμμών για την ενιαία εφαρμογή της ΚΥΑ 117394/2932/Β/3557/30.12.2014 σε επίπεδο χώρας.
Την συνδρομή στην υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για θέματα βοσκοτόπων.
Τον ποιοτικό έλεγχο των προσωρινών & οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.
Τον δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο του χαρτογραφικού υπόβαθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τους βοσκοτόπους.
Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός μετά τη συνάντηση δήλωσε:
«Θέλουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος γιατί πιστεύουμε στην κτηνοτροφία. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στους κτηνοτρόφους και πρόκειται να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος της ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχεδίων κάτω από συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και με εξασφάλιση από το Υπουργείο όλων των εργαλείων που είναι απαραίτητα (χρηματοδότηση, χάρτες, τεχνικά στοιχεία). Για μας είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας.»

Ιστορικό Δελτίων Τύπου