Επιστολή στην οποία τίθεται το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τις μεταφορές μαθητών απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Βούτση. Στην επιστολή τονίζεται η ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του σχολικού έτους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί μέχρι σήμερα για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς των μαθητών.

Επιπρόσθετα, θέση της ΕΝΠΕ είναι να καλυφθεί ολόκληρο το ποσό της μεταφοράς των μαθητών χωρίς την επιβληθείσα μείωση 6,25%, βάσει της Κ.Υ.Α. υπʼ αριθμ. 29531/25.7.2014, για το τρέχον έτος (2015) διότι σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται στρέβλωση του έργου της μεταφοράς.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ δήλωσε: "Η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών της χώρας είναι ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα αφού αφορά το δημόσιο αγαθό της Παιδείας και την χωρίς διακρίσεις απρόσκοπτη πρόσβαση και φοίτηση των μαθητών στα σχολεία, ιδίως δε αυτών  που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία (ΑμεΑ), Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά, ζητάμε από την Κυβέρνηση την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με τις αναγκαίες ενέργειες".

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της επιστολής.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου