Τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας για το κρίσιμο ζήτημα του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των πλημμυρών παρουσίασε στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.

Παρά τις σημαντικές περικοπές στους προβλεπόμενους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι 13 Περιφέρειες της χώρας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα και έχουν προχωρήσει σε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα προστασίας, τόσο των αστικών περιοχών όσο και των αγροτικών εκτάσεων. Οι προσπάθειές μας όμως δεν επαρκούν και αυτό οφείλεται κυρίως στη μη ολοκλήρωση του εθνικού σχεδιασμού από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της οδηγίας 60/2007 της ΕΕ. Η ολοκλήρωση των μελετών αυτών είναι απαραίτητη καθώς αποτελούν βασικό στοιχείο αιρεσιμότητας στην ένταξη και ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων στο νέο ΕΣΠΑ.

Οι θέσεις της ΕΝΠΕ για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας επικεντρώνονται σε τέσσερα σημεία:

1.       Είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της οριοθέτησης των ρεμάτων σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η οριοθέτηση των ρεμάτων θα συμβάλει όχι μόνο στην αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην επίλυση του προβλήματος των καταπατήσεων και των ανεξέλεγκτων χρήσεων γης που επιτείνουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

2.       Η οριοθέτηση των ρεμάτων αλλά και η ολοκλήρωση των απαραίτητων υδραυλικών έργων απαιτούν πόρους. Με τον Καλλικράτη έχουν μεταφερθεί στις Περιφέρειες οι αρμοδιότητες των υδραυλικών έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς όμως τους πόρους για την άσκησή τους. Τόσο το ΠΔΕ, όσο και το επενδυτικό σκέλος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Περιφερειών, δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό η ΕΝΠΕ προτείνει να θεσμοθετηθεί ένας ειδικός πόρος σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα ο οποίος θα καταβάλλεται σε ειδικό ταμείο των 13 Περιφερειών και θα προορίζεται αποκλειστικά για την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων υδραυλικών  έργων.

3.       Στις περιοχές με ρέματα είναι απαραίτητο να γίνουν μελέτες που θα δημιουργούν κατάλληλες υποδομές συγκράτησης των νερών (δεξαμενές και μικρά φράγματα) ώστε να γίνεται σταδιακή ανάσχεσή τους. Η διοχέτευση των υδάτων αυτών σε κατάλληλους αποδέκτες θα συμβάλλει όχι μόνο στην αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική και ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων για άλλες χρήσεις.

4.       Είναι αναγκαίο να ενταχθούν ειδικοί όροι στις μελέτες για την κατασκευή δημόσιων τεχνικών έργων που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπερχείλισης των ρεμάτων όχι σημειακά αλλά στο σύνολο της περιοχής στην οποία προκαλείται επιβάρυνση.

 Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός δήλωσε: Τα τελευταία χρόνια η χώρα έχει πληγεί από πλημμυρικά φαινόμενα με σοβαρές επιπτώσεις την οικονομία αλλά και τις ανθρώπινες ζωές. Το μέλλον της αντιπλημμυρικής προστασίας της χώρας εξαρτάται όχι μόνο από την επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά κυρίως από την πρόληψη. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις. Χρειάζονται πόροι και σοβαρός προγραμματισμός ώστε να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο των μελετών όσο και των απαιτούμενων τεχνικών έργων. Για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες χρειάζεται να αλλάξουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες και την γραφειοκρατία που αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού της χώρας.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου