Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014

Α.Π 32

 Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της με Α.Π. 1530/18-12-2013 προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού, όπως παρατάθηκε με την ανακοίνωση με Α.Π. 3/3-1-2014,  για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία & παραγωγή-εκτύπωση εντύπου - Δημιουργία & παραγωγή διαφημιστικού ραδιοφωνικού μηνύματος και μετάδοση αυτού από ραδιοφωνικούς σταθμούς - Δημιουργία & παραγωγή "banner" προβολής και καταχώριση αυτού σε ηλεκτρονικά ΜΜΕ (διαδικτυακούς τόπους) για την κάλυψη των αναγκών προβολής των 13 Περιφερειών, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 6ης Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών στην Αθήνα,  6-8 Μαρτίου 2014»,  διευκρινίζουμε  τα εξής:

Σε ότι αφορά τη μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος από το ραδιοσταθμό Flash 96, ο ραδιοσταθμός αυτός  υφίσταται και λειτουργεί, χωρίς όμως να διαθέτει εμπορικό τμήμα. Συνεπώς στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές και προσφορές οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν τη μετάδοση του μηνύματος από τον ραδιοσταθμό Flash 96.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου