ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η επίσημη παρουσίαση της 6ης Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Κορυφής των Περιφερειών και των Δήμων πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, κ. Ramon Luis Valcarcel Siso, παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής και Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, Γιάννη Σγουρού. Παράλληλα, υπεγράφη σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕτΠ για τη συνδιοργάνωση της 6ης Διάσκεψης, ενώ ο κ. Σγουρός είχε σειρά επαφών με ευρωπαίους ομόλογούς του και συνεργάτες του στην ΕτΠ.

 Μετά την παρουσίαση,ο κ. Valcarcel δήλωσε σχετικά: «Έχω την πεποίθηση ότι η Αθήνα μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να συμβάλουμε με την προστιθέμενη αξία μας στο έργο που επιτελούν καθημερινά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για να παράσχουν τοπικές υπηρεσίες και να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. Η Διάσκεψη θα δώσει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές της Ευρώπης να μεταφέρουν τα μηνύματα, τις ανησυχίες και την υποστήριξή τους στους σημερινούς και στους μελλοντικούς ηγέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

 Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Σγουρός, ο οποίος ανέφερε: «Ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε την 6ηΕυρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης το Μάρτιο στην Αθήνα και να συζητήσουμε όλοι μαζί για τις προοπτικές, την ανάπτυξη και την αλληλεγγύη της Ευρώπης. Είναι μια σημαντική εκδήλωση για εμάς και μια μεγάλη ευκαιρία να υπογραμμιστεί η σημασία των πόλεων και των Περιφερειών για το μέλλον της Ευρώπης».

Σημειώνεται ότι οι Εγγραφές για την 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη αρχίζουν σήμερα 28 Νοεμβρίου 2013 και γίνεται ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.cor.europa.eu/athens2014.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στην ΕτΠ πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Ομάδας, κ. KarlHeinzLambertz στην Αθήνα. Όπως αναφέρθηκε, η επίσκεψη του κ. Lambertzτην προηγούμενη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, ήταν άρτια οργανωμένη και του έδωσε τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ελληνική πραγματικότητα.

 Παράλληλα, ο κ. Σγουρός, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο πλαίσιο της 149ης Συνεδρίασης του Προεδρείου για την 20η Επέτειο της ΕτΠ και με αφορμή την τοποθέτηση του προσκεκλημένου Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Oldrich Vlasak, σημείωσε:

"Υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών όσον αφορά στις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕτΠ. Υπάρχει σημαντικό κενό επικοινωνίας με τους πολίτες, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί, ώστε να ενημερωθούν για το ρόλο όλων αυτών των θεσμικών Οργάνων".

 Επίσης, ο κ. Σγουρός εκτίμησε ότι, λόγω της διαμορφωμένης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής  κατάστασης, ο πολιτικός χάρτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδέχεται να αλλάξει μετά τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές.

Τέλος, προκειμένου να επιτευχθεί άμεση και αποδοτική συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και της ΕτΠ, πρότεινε να πραγματοποιούνται κοινές Συνεδριάσεις των δυο Προεδρείων, με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει άμεση επαφή και επικοινωνία με τους πολίτες και κατά συνέπεια έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αμφίδρομα τις πληροφορίες, ώστε να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία από και προς τους πολίτες. Αποτέλεσμα θα είναι να μπορέσουν να δημιουργηθούν αποτελεσματικοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των δυο ευρωπαϊκών θεσμικών Οργάνων και έτσι να περιοριστεί η στείρα και αναποτελεσματική επικοινωνία που υφίσταται μόνο μέσω αλληλογραφίας.

  Τέλος, της Συνόδου Ολομέλειας προηγήθηκε Συνεδρίαση της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, η οποία επικεντρώθηκε στις γνωμοδοτήσεις των Μελών της, κ.κ. Δημ. Καλογερόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Αιγάλεω και Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Παλλήνης Θεοδ. Γκοτσόπουλου.

 Ο κ. Καλογερόπουλος  αναφέρθηκε στο θέμα της προσέλκυσης ταλαντούχων μεταναστών στην Ε.Ε., η οποία όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στους όρους εισόδου και διαμονής τους, αλλά και να προωθεί μέτρα στήριξης της ένταξής τους στις τοπικές κοινότητες. Συγκεκριμένα τόνισε: «Λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες περιοχές του πλανήτη γίνονται ολοένα και πιο ελκυστικές για τους εργαζόμενους μετανάστες με υψηλά προσόντα, θα πρέπει η Ε.Ε. να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και άμεσα τις αδυναμίες που εντοπίσθηκαν στην προσέλκυση των τελευταίων στην Ευρώπη».

 Από τη μεριά του, ο κ. Γκοτσόπουλος  στη γνωμοδότησή του αναφέρθηκε στο θέμα τηςΕυρωπαϊκής Ιθαγένειας επισημαίνοντας μεταξύ άλλων:

«Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια που να μεταφράζεται σε απτά οφέλη, τόσο κοινωνικά και αστικά, όσο και διοικητικά και πολιτικά. Η έννοια της ιδιότητας του πολίτη της Ε.Ε. δεν μπορεί να περιοριστεί στην οικονομική της μόνο διάσταση, αλλά πρέπει να καλύπτει επίσης τις πολιτικές και κοινωνικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επειδή οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι πιο κοντά στους πολίτες, είναι οι πλέον κατάλληλες για να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση της ιθαγένειας της Ε.Ε. και των πραγματικών πλεονεκτημάτων της».

 

 

Στο αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε αυτούσια την ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου