ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΝΠΕ εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στην επιχειρούμενη συγκέντρωση της διαχείρισης των πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου στα Υπουργεία του Κεντρικού Κράτους.

Ειδικότερα για τον αγροτικό τομέα το νέο πρόγραμμα πρέπει να έχει αποκεντρωμένη διάσταση με ταυτόχρονη εκχώρηση των σχετικών δράσεων στις Περιφέρειες, ώστε αυτές να μπορέσουν να σχεδιάσουν - έχοντας τη σχετική αρμοδιότητα - την αγροτική πολιτική σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κοινοτικών πόρων που θα συμβάλει στη βελτίωση της αγροτικής οικονομίας. 

Άλλωστε, από τον Ιούνιο του 2011 που οι Περιφέρειες ανέλαβαν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ, έχει αποδειχθεί ότι αυξήθηκε κατακόρυφα η απορροφητικότητα προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.

Η ΕΝΠΕ ζητά να κατοχυρωθεί θεσμικά ο πολυτομεακός και πολυταμειακός χαρακτήρας των ΠΕΠ της νέας Προγραμματικής Περιόδου, όπως άλλωστε έχει αναγνωριστεί ήδη από το αρμόδιο Υπουργείο,  και να κατατεθούν επισήμως από την Κυβέρνηση αυτές οι θέσεις στη σχετική διαπραγμάτευση με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενόψει της οριστικοποίησης των δράσεων και των διαδικασιών του νέου Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου