Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013                             

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, συναντήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013, οι Περιφερειάρχες της χώρας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Περιφέρειες και ιδίως οι περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου, οι εμπλοκές στην ενταλματοποίηση δαπανών από τις Υπηρεσίες Εντελλομένων του Υπουργείου, οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών και η εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

Οι Περιφερειάρχες εξέθεσαν αναλυτικά στον Υπουργό όλα τα εμπόδια και τα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν εξ' αιτίας της γραφειοκρατίας και των δραστικών περικοπών στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).

Ο Υπουργός αναγνώρισε τα προβλήματα που υπάρχουν, καθώς και τη συμβολή των 13 Περιφερειών, τόσο στην αύξηση της απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, όσο και στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων και την άρση των εμποδίων.

Αποφασίστηκε, επίσης, κοινή σύσκεψη με το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και την κατανομή στις 13 Περιφέρειες των οφειλομένων από τις μεταφορές μαθητών, το διατροφικό επίδομα και τις δαπάνες δακοκτονίας.

Τέλος, μετά από πρόταση του Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, αποφασίστηκε ηλειτουργία τριμερούς επιτροπής, αποτελούμενης από εκπροσώπους της ΕΝ.Π.Ε., του Γ.Λ.Κ. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, που θα συνεδριάζει ανά 15θήμερο, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. & Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε:

«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον αρμόδιο Υπουργό, για να συζητήσουμε τα προβλήματα των 13 Περιφερειών. Του εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και του προτείναμε λύσεις. Και οι 13 Περιφέρειες της χώρας έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και δεν έχουν χρέη. Απεναντίας, το Κράτος μας χρωστά. Και αντί οι συνεπείς να επιβραβεύονται, παρατηρούμε μια προσπάθεια συνεχών περικοπών στο Β' βαθμό Αυτοδιοίκησης.

Χαίρομαι που ο Υπουργός αναγνώρισε τη θετική συμβολή των Περιφερειών στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και στην επίτευξη των μνημονιακών στόχων αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα καλά λόγια. Πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να βρούμε λύσεις που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων και θα είναι ευέλικτες και αποδοτικές.

Ενόψει του πρώτου Συνεδρίου της ΕΝ.Π.Ε. σε ένα μήνα, εκκρεμεί η συνάντηση που έχουμε ζητήσει με τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να επαναβεβαιωθεί ο αναπτυξιακός ρόλος των Περιφερειών και να δοθεί η κατεύθυνση για την ουσιαστική τους στήριξη. Ελπίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί σύντομα, μόλις το επιτρέψουν οι αυξημένες υποχρεώσεις του».

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου