Επιστολή προς τoν Πρωθυπουργό, απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε βασικές διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 «Αθήνα, 6-11-2012

Α.Π.: 939

 

Προς: Πρόεδρο της Κυβέρνησης,

κ. Αντώνη Σαμαρά

 Κοιν: Αρχηγούς Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

 Με την κατάθεση στη Βουλή προς ψήφιση του  Σχεδίου Νόμου «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» οι Περιφέρειες της χώρας βρέθηκαν μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. Με τις διατάξεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016, οι αιρετές Περιφέρειες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο, στην ουσία δηλαδή καταργείται ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες:

Καταργούνται τα ελάχιστα έξοδα παράστασης που λαμβάνουν ανά συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή,  οι περιφερειακοί σύμβουλοι (73 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρχονται στα περιφερειακά συμβούλια, εφόσον δεν καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους από την μια πόλη στην άλλη, από νομό σε νομό και από νησί σε νησί. Τα Περιφερειακά Συμβούλια θα σταματήσουν να λειτουργούν, καθώς, εκ των πραγμάτων, δεν θα μπορούν να συνεδριάσουν για να λάβουν αποφάσεις. Αυτή η προσπάθεια απαξίωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου και του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την δημοσιονομική προσαρμογή και την μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Καταργούνται και οι δύο θέσεις δημοσιογράφων που υπάρχουν σε κάθε Περιφέρεια και ταυτόχρονα μειώνονται στο μισό οι θέσεις των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Περιφερειαρχών. Αντίστοιχη μείωση δεν υπάρχει φυσικά για τους δημοσιογράφους στα Υπουργεία, ούτε για τους συμβούλους Υπουργών και βουλευτών.

Καταργούνται, χωρίς κανένα σχεδιασμό,  οι οργανικές θέσεις ΔΕ και ΥΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με δυσμενείς επιπτώσεις και για την λειτουργία των υπηρεσιών μας, αλλά και με προφανές  κοινωνικό κόστος.  

Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι μόλις τον Απρίλιο του 2012 ψηφίστηκαν περικοπές 50 εκατ. Ευρώ στους ΚΑΠ των Περιφερειών και προβλέπονται 271 εκατ. Ευρώ λιγότερα στον Προϋπολογισμό του 2013 που κατατέθηκε. 

 

Οι Περιφέρειες της χώρας, και οι εκλεγμένοι Περιφερειάρχες,  κατανοούν απόλυτα την κρισιμότητα των περιστάσεων και την δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Η μείωση των πόρων μας την τελευταία τριετία έχει ξεπεράσει το 60%, με συνέπεια να  θίγεται πλέον ο σκληρός πυρήνας των ανελαστικών δαπανών μας. Πάρα ταύτα, ζητάμε να συμμετέχουμε στην Εθνική προσπάθεια ισότιμα με όλους τους άλλους φορείς του Δημοσίου, και να υποστούμε το ανάλογο βάρος.

 

Οι Περιφέρειες έχουν αποδείξει έμπρακτα την μέχρι σήμερα συμβολή τους στην δημοσιονομική εξυγίανση. Αντί λοιπόν για όλες αυτές τις τυφλές και οριζόντιες μειώσεις και περικοπές, ζητάμε να μειωθεί αντίστοιχα το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) που δικαιούται κάθε Περιφέρεια (τα χρήματα που παίρνει), προκειμένου να πετύχει το ίδιο δημοσιονομικό όφελος που επιθυμεί το Υπουργείο Οικονομικών, και να αφήσει την δυνατότητα στις ίδιες τις Περιφέρειες να κατανείμουν τις περικοπές ή να μειώσουν λειτουργικά ή άλλα έξοδα και δαπάνες χωρίς την οριζόντια αυτή μείωση και χωρίς παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Περιφερειών. Κάθε διαφορετική αντιμετώπιση απλώς θα καταδείξει την σκοπιμότητα από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών, αν αρνηθεί την πρότασή μας με  το ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, που θα έχει επιτευχθεί  απλά με διαφορετικό τρόπο. 

 

Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο, δηλ. η εσωτερική διαχείριση του όποιου προϋπολογισμού μας αναλογεί, σύμφωνα με την Οικονομική και Διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ που είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα.

                                                           

                                                                ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΠΕ

 

                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ»

Ιστορικό Δελτίων Τύπου