ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, απέστειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Ιωάννης Σγουρός, στην οποία περιέχονται οι προτάσεις του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. για τροποποιήσεις στο Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης».

 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

"Α.Π.: 879 /12.10.2012

 

Προς:κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη

Υπουργό Εσωτερικών

           

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

            Σε απάντηση της με Α.Π. 3/3-8-2012 επιστολής σας, με την οποία μας ζητήσατε να σας αποστείλουμε παρατηρήσεις και προτάσεις μας από την εμπειρία της εφαρμογής του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010), καθώς και καταγραφή σχετικών εκκρεμοτήτων και δυσλειτουργιών και σε συνέχεια του με Α.Π. 168/7-2-2012 εγγράφου μας με προτάσεις για νομοθετική ρύθμιση και του με Α.Π. 591/2-7-2012 εγγράφου μας με την οποία επισημαίναμε τα σημαντικότερα προβλήματα του νέου θεσμού της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας στη συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου 2012, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες απόψεις και προτάσεις μας.

            Κατ΄ αρχήν θεωρούμε σημαντικό ότι πριν αναλάβετε οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία για την τοπική αυτοδιοίκηση, απευθύνεστε στις Περιφέρειες και τους Δήμους και στα συλλογικά όργανά τους. Επειδή όμως υπάρχει ο κίνδυνος να συγκεντρωθούν στο Υπουργείο σας αποσπασματικές και ενδεχομένως αντικρουόμενες μεταξύ τους προτάσεις, προτείνουμε να συγκροτηθεί μιαΚοινή Επιτροπή Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) - Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) - Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)η οποία να επεξεργαστεί τις προτάσεις που θα σας υποβληθούν από τις Περιφέρειες, τους Δήμους και τους λοιπούς φορείς, ώστε να τις συνθέσει και να σας εισηγηθεί ένα συνεκτικό σύνολο ρυθμίσεων με επείγοντα χαρακτήρα, το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια του Υπουργείου σας που θα έλθει σύντομα στη Βουλή.

            Παράλληλα, η Κοινή Επιτροπή μπορεί να αξιολογήσει την εφαρμογή του «Καλλικράτη», αφού προηγουμένως διασφαλίσει την επιστημονική αξιολόγηση των πολιτικών, των οικονομικών, των διοικητικών, των οργανωτικών και των λειτουργικών αποτελεσμάτων της εφαρμογής των ρυθμίσεων του Ν. 3852/2010 και αφού διοργανώσει κατάλληλες συναντήσεις εργασίας με αιρετούς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα τεκμηριωμένα πορίσματα της Κοινής Επιτροπής προτείνουμε να υποβληθούν στηνΕπιτροπή εκπόνησης του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την οποία ελπίζουμε να συγκροτήσετε το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο της αρκετά πριν τις επόμενες περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, ώστε το πολιτικό και το διοικητικό σύστημα και οι πολίτες να γνωρίζουν έγκαιρα το νέο θεσμικό τοπίο.

            Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι οργανώνουμε περί τα τέλη Νοεμβρίου 2012 τοΤακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ, στο οποίο θα προσκαλέσουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και κατά το οποίο θα συζητηθούν τόσο τα ζητήματα με επείγοντα χαρακτήρα που απασχολούν τις Περιφέρειες και χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, όσο και τα θέματα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, που μπορούν να ρυθμιστούν με το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

            Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις που σας στέλνουμε λαμβάνουν υπόψη το σημερινό Συνταγματικό πλαίσιο, το οποίο κατά τη γνώμη μας θα χρειαστεί αναθεώρηση σε ορισμένα κρίσιμα για την τοπική αυτοδιοίκηση πεδία (όπως είναι η φορολογική δυνατότητα των Ο.Τ.Α., η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό κλπ.).

            Επισυνάπτουμε 1ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τις προτάσεις μας που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και διακρίνονται σε Σημαντικά ζητήματα και σε Λειτουργικά θέματα.

Τα Σημαντικά ζητήματαείναι τα ακόλουθα :

 1. Οικονομικά ζητήματα των Περιφερειών
 2. Παράταση της θητείας των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 3. Κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 4. Προληπτικός έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο
 5. Αναβολή της προθεσμίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες στους Δήμους (της παρ. 1.β΄ του άρθρου 95 και του άρθρου 204 του Ν. 3852/2010)
 6. Ενεργοποίηση σημαντικών διατάξεων του Ν. 3852/2010 - «Καλλικράτης» (π.χ. η έκδοση του Π.Δ. του άρθρου 186 VIIα περί αποφαινομένων οργάνων, της Κ.Υ.Α. της παρ. 1.α΄ του άρθρου 192 για τους πόρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, του Π.Δ. της παρ. 3 του άρθρου 205 για την απόδοση πόρων στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
 7. Εκκαθάριση αρμοδιοτήτων (μεταξύ όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης).

Τα Λειτουργικά θέματαείναι τα ακόλουθα :

Ι. Αρμοδιότητες

Ι.1. Μεταφορά μαθητών & λειτουργικές δαπάνες εκπαίδευσης

Ι.2. Αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που έχουν προκύψει αναφορικά με τις αρμοδιότητες των διευρυμένων πλέον ορεινών - μειονεκτικών Δήμων (άρθρο 4, Ν. 4071/2012)

Ι.3. Ζητήματα προς επίλυση αναφορικά με την απευθείας ανάθεση έργων με κριτήριο το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών

Ι.4. Αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού

Ι.5. Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα

Ι.6. Τομέας Αγροτικής Οικονομίας

Ι.7. Τομέας Κτηνιατρικής

Ι.8. Τομέας Δημόσιας Υγείας

Ι.9. Τομέας Κοινωνικής Μέριμνας

Ι.10. Διαχείριση Λαϊκών Αγορών

Ι.11. Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής

ΙΙ Χωροταξία - Περιβάλλον - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός

ΙΙ.1. Ενότητα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού

ΙΙ.2. Μελέτες αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης των εγκεκριμένων Περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης

ΙΙ.3. Σχέδιο Π.Δ. για τη δόμηση στις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας

ΙΙ.4. Θέματα χωρικού σχεδιασμού (κατανομή αρμοδιοτήτων)

ΙΙ.5. Θέματα υδροοικονομίας

ΙΙ.6. Θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΙΙ.7. Θέματα διαχείρισης απορριμμάτων

ΙΙ.8. Θέματα διαχείρισης υγρών αποβλήτων

ΙΙΙ. Προσωπικό

ΙΙΙ.1. Γενικά θέματα προσωπικού

ΙΙΙ.2. Πειθαρχικά Συμβούλια - Αποσπάσεις Υπαλλήλων -  Μετακινήσεις σε χώρες Ε.Ε.

ΙΙΙ.3. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου φορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ε.Ε.

 ΙΙΙ.4. Παροχή δυνατότητας εξαίρεσης από την αναστολή στους δικηγόρους ειδικούς συνεργάτες

ΙV. Θεσμικά - Καταστατική θέση αιρετών

ΙV.1. Αποζημιώσεις - Λειτουργία Επιτροπών Περιφέρειας

ΙV.2. Αποζημιώσεις οργάνων Περιφέρειας

ΙV.3. Ιδιάζουσα δωσιδικία Περιφερειαρχών

ΙV.4. Ασφάλιση Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων Π.Σ. προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα

ΙV.5. Απουσία ανάληψης υποχρέωσης

ΙV.6. Συμμετοχή των αιρετών στις εφημερίες

IV.7. Αναπλήρωση Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε.

V. Ακίνητα

V.1. Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου

V.2. Ακίνητα πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

VΙ. Πόροι

VΙ.1. Τέλη από ελέγχους ζώντων ζώων και τροφίμων ζωικής προέλευσης

VΙ.2. Επιχορηγήσεις Περιφερειών 

VII. Επιχειρήσεις

VII.1. Επιχειρήσεις Νομαρχιών

VII.2. Διατήρηση ΚΕΠΕ

VΙΙΙ. Περιφερερειακά Ταμεία Ανάπτυξης

 

ΙΧ. Λοιπά θέματα

        ΙΧ.1. Μεταφορά ΤΥΔΚ 

        ΙΧ.2. Θέματα Νησιωτικών Περιφερειών

        ΙΧ.3. Υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ

            Επίσης, επισυνάπτουμε 2ο ΥΠΟΜΝΗΜΑ με τις προτάσεις μας που έχουν μεσοπρόθεσμο χαρακτήρα και είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους στο πλαίσιο της Κοινής Επιτροπής ΥΠΕΣ - ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ και αφορούν τους ακόλουθους τομείς :

Α. Προτάσεις Μεσοπρόθεσμου Χαρακτήρα

 1. Αρμοδιότητες (καταγραφή, κωδικοποίηση και επαναπροσδιορισμός τους, πρόγραμμα εφαρμογής)
 2. Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός (αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, επικαιροποίηση Ν.1622/1986, βελτίωση κανονιστικού πλαισίου, προετοιμασία ενόψει νέας προγραμματικής περιόδου κλπ.)
 3. Περιφερειακές Αρχές - Όργανα - Καταστατική θέση αιρετών
 4. Σύστημα Διακυβέρνησης
 5. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα
 6. Εποπτεία των Περιφερειών
 7. Οργάνωση των Υπηρεσιών - Προσωπικό των Περιφερειών
 8. Εκπροσώπηση των Περιφερειών
 9. Συνεργασία Υπουργείων - Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Περιφερειών - Δήμων & Διαβαθμιδική Συνεργασία Περιφερειών και Δήμων

Β. Υποστήριξη των Περιφερειών

 

            Σημειώνουμε ότι οι προτάσεις που σας αποστέλλουμε αποτελούν καταγραφή προτάσεων τις οποίες κατέθεσαν οι Περιφέρειες στην Ένωση Περιφερειών και εκτιμούμε ότι η τελική αξιολόγηση και ιεράρχησή τους θα γίνει στο επερχόμενο Τακτικό μας Συνέδριο αλλά και στα πλαίσια λειτουργίας της παραπάνω αναφερόμενηςΚοινής Επιτροπής Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) - Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) - Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

            Εάν, παρόλα αυτά, προηγηθεί νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου σας, θεωρούμε ότι θα ήταν απαραίτητο να περιληφθούν τα ζητήματα επείγοντος χαρακτήρα. 

            Κύριε Υπουργέ,

            Σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα πρέπει να δοθούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις από την νέα Κυβέρνηση, συνοδευόμενες από την αναλυτική κοστολόγηση του όλου εγχειρήματος. Η υποστήριξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και όπου χρειαστεί η βελτίωσή του, είναι μια ευκαιρία να μπούμε σε έναν «ενάρετο κύκλο» της Δημόσιας Διοίκησης χωρίς γραφειοκρατία, αναποτελεσματικότητα και αδιαφάνεια, αλλά με ουσιαστική αποκέντρωση και συντονισμένη εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών.

 

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

 

1ο  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

1. Οικονομικά ζητήματα Περιφερειών

 

Το άρθρο 102 του Συντάγματος θεμελιώνει την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και παράλληλα επιτάσσει κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση να συνοδεύεται με τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων.

Με το  νόμο του «Καλλικράτη» κατοχυρώθηκαν τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός. Παρά όμως την ρητή νομοθετική τους κατοχύρωση, δεν αποδίδονται στις Περιφέρειες  οι θεσμοθετημένοι πόροι (2,4 % ΦΠΑ και 4% Φόρος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, με βάση τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 260 του Ν. 3852/2010). Αντίθετα, ψηφίστηκε και νέα αυθαίρετη περικοπή από τους ΚΑΠ των Περιφερειών, που προορίζονται για επενδυτικούς σκοπούς, ύψους 50 εκατ. ευρώ [Άρθρο 9, παρ. 13 Ν. 4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ " (ΦΕΚ 85/Α'/ 11.04.2012)]. 

Δεδομένου ότι οι αιρετές Περιφέρειες έχουν προβεί  ήδη σε δραστικές περικοπές στα λειτουργικά τους έξοδα, άνω του 30%, είναι σίγουρο ότι το ποσό της επιπλέον περικοπής των 50 εκατ. ευρώ, θα λείψει από έργα υποδομής, απαραίτητα για κάθε Περιφέρεια, αλλά ταυτόχρονα θα σημάνει μικρότερη  ανάπτυξη και περισσότερη ανεργία για τους πολίτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ότι ενώ διανύουμε ήδη τον ένατο μήνα του 2012, ακόμη δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ για τα κριτήρια και την κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 2011, που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο των  Περιφερειών.

 

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε:

 

Να μη μειωθούν περαιτέρω οι Κ.Α.Π. και να μη μεταφερθεί στις Περιφέρειες η μισθοδοσία των υπαλλήλων τους.

Να δοθούν τα οφειλόμενα στις Περιφέρειες καθώς και όσα αντιστοιχούν στη νέα σχολική χρονιά για τη μεταφορά των μαθητών, κατόπιν μάλιστα και της έκδοσης της από 04.09.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013» (ΦΕΚ 171/Α'/05.09.2012). 

Να δοθούν τα οφειλόμενα στις Περιφέρειες για τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν μετά την 1.1.2011, έστω και εάν προβλεπόταν η μεταφορά αυτή στον «Καλλικράτη», διότι το κόστος για την άσκησή τους δεν είχε περιληφθεί στους Κ.Α.Π. Επίσης, να δοθούν τα οφειλόμενα στις Περιφέρειες για τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν με νεότερους νόμους (μετά τον «Καλλικράτη»).

Να αυξηθεί η χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Να μη γίνει καμία μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΝ.Π.Ε., προκειμένου να διασφαλιστούν οι απαραίτητες οικονομικές και οργανωτικές προϋποθέσεις.

Να θωρακιστεί η Περιφέρεια με πόρους μέσω φορολογικής μεταρρύθμισης.

 

2. Παράταση θητείας οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της διοικητικής μεταρρύθμισης, ατυχώς, προβλέφθηκε περιορισμένη θητεία των οργάνων της τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτές να συμπίπτουν με τις Ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι κατά το πρώτο κρίσιμο στάδιο σύστασης των νέων θεσμών, θα έπρεπε να συμβεί το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή  να δοθεί η ευχέρεια στους νέους θεσμούς να οργανωθούν με άρτιο τρόπο ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι νέες τους δομές. Παράλληλα, εάν ισχύσει η διάταξη περί περιορισμένης αρχικής θητείας, τότε η εκλογή των αιρετών τον Ιούνιο του 2014, θα συμπίπτει με την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ, υπό την έννοια της συμβασιοποίησης των έργων, των οποίων η υλοποίηση θα περατωθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πρόσθετες δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή των αιρετών της Αυτοδιοίκησης από τις Ευρωεκλογές, τόσο για συμβολικούς όσο και για πρακτικούς λόγους, και να ισχύσει και για την πρώτη περιφερειακή περίοδο που διανύουμε, ο κανόνας της πενταετούς θητείας και όχι η εξαίρεση που, ασκόπως, εισήχθη.

 

3. Ζητήματα Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

 

Η θεσμοθέτηση, παράλληλα με την αιρετή Περιφέρεια, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καταδεικνύει τη δυσπιστία του Κράτους στην Αυτοδιοίκηση. Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία με τους διορισμένους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι ελλειμματική έως προβληματική, αφού αντιλαμβάνονται το ρόλο τους, συνήθως, όχι ως συνεργάτη, αλλά ως ελεγκτή των Περιφερειών. Αίτημά  μας είναι η κατάργηση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στην Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Συναφές με τα προαναφερόμενα, θέμα άμεσης προτεραιότητας, είναι η συγκρότηση και λειτουργία των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ (άρθρα 214 επ. Ν. 3852/2010)

 

4. Προληπτικός Έλεγχος δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των Περιφερειών που αποτελούσε πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, ενώ έχει προβλεφθεί στο άρθρο 275 του «Καλλικράτη» (Ν. 3852/2010), εντούτοις δεν εφαρμόζεται  κατά την διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης της Ελληνικής Οικονομίας. Επειδή θεωρούμε ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία, που θα θωρακίσει την αιρετή Περιφέρεια και θα διασφαλίσει την νομιμότητα,ζητούμε να απαλειφθεί η παράγραφος 17 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010, με τη  οποία «η εκκαθάριση, ο έλεγχος νομιμότητας και η εντολή πληρωμής των δαπανών των Περιφερειών διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών που λειτουργούν σε κάθε Περιφέρεια» και να έχει άμεση εφαρμογή το άρθρο 275 του νόμου 3852/2010 που αναφέρεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  σχετικά με τις δαπάνες των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ τους, με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε ο προληπτικός έλεγχος να διενεργείται στην έδρα της κάθε Περιφέρειας από, τοποθετημένο προς τούτο, Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

5. Αναβολή προθεσμίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων

 

Πριν από τις 31.12.2012, είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν οι διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») που αφορούν την εφαρμογή, από 01.01.2013, ορισμένων διατάξεων του Νόμου. Για παράδειγμα προτείνουμε:

Να παραταθεί η προθεσμία έναρξης της άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στους Δήμους από τις Περιφέρειες από 01.01.2013, σύμφωνα με την παραγρ. 1 β΄ του άρθρου 95 του Νόμου 3852/2010 και να εφαρμοστεί η σχετική διάταξη αφού προηγουμένως προσδιοριστούν και συμφωνηθούν από την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ οι οικονομικοί πόροι που προβλέπει η παραγρ. 6 β΄ του ίδιου άρθρου.

Να παραταθεί η προθεσμία έναρξης της άσκησης των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται στους νησιωτικούς Δήμους από τις Περιφέρειες από 01.01.2013, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Νόμου 3852/2010 και να εφαρμοστεί η σχετική διάταξη αφού προηγουμένως προσδιοριστούν και συμφωνηθούν από την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ οι οικονομικοί πόροι που προβλέπει η παραγρ. 2 του άρθρου 206 του ίδιου Νόμου.

 

6. Ενεργοποίηση σημαντικών διατάξεων του «Καλλικράτη»

 

Ένα σημαντικό μέρος των διατάξεων του Ν. 3852/2010 παραμένει ανενεργό. Και τούτο διότι δεν έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα από τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις,  σε ποσοστό γύρω στο 50%. Για παράδειγμα,  όλως ενδεικτικά, δεν έχουν εκδοθεί:

Α) Το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 186 VΙΙα του Ν. 3852/2010 (με πρόταση των ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) για τον καθορισμό των αποφαινομένων και γνωμοδοτικών οργάνων, καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας, για θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών των Περιφερειών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄), με προσδιορισμένη από το νόμο προθεσμία έκδοσης μέχρι 31.12.2010.

Β) Η Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τον προσδιορισμό ποσοστού από τις χρηματοδοτήσεις που διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και αποτελούν πόρους του, με προσδιορισμένη από το νόμο προθεσμία έκδοσης μέχρι 31.12.2010 (άρθρο 192 παρ. 1 αρ. α' του Ν. 3852/2010).

Γ) Το  Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου  205 παρ. 3του Ν. 3852/2010 (με πρόταση ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικονομικών) για τη ρύθμιση απόδοσης πόρων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού, έγκρισης και παρακολούθησης των σχεδίων των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, την εκτέλεση έργων και μελετών για τους δήμους των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με προσδιορισμένη από το νόμο προθεσμία έκδοσης μέχρι 30/6/2011.

 

7. Εκκαθάριση αρμοδιοτήτων

 

Είναι επιτακτική η ανάγκη της, με νομοθετική ρύθμιση, άρσης των προβλημάτων αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων (ενδεικτικά αρμοδιοτήτων που αφορούν: την αδειοδότηση έργων και επενδύσεων, την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος, την διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων, την αδειοδότηση της επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, την προώθηση του τουρισμού, τη διαχείριση των υδάτων), μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης (Δήμων - Περιφερειών) καθώς και μεταξύ ΟΤΑ και κεντρικού (Υπουργεία) και αποκεντρωμένου κράτους (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις), με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών.  

 

Β. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ι. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ι.1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ζητούμε την οριστική περιέλευση της αρμοδιότητας μεταφοράς των μαθητών, μαζί με τους αναγκαίους πόρους, στους Δήμους.

Επίσης, μετά το άρθρο 94 παρ. 4  αρ. 16 του ν. 3852/2010 προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη διάταξη με αριθμό 17:

«17. Η στέγαση των περιφερειακών υπηρεσιών του, και με μίσθωση ακινήτων, καθώς και αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών αυτών». Οι λοιπές αρμοδιότητες, αναριθμούνται αναλόγως.

 

Ι.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΠΛΕΟΝ ΟΡΕΙΝΩΝ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ.

 

          Σημαντική δυσλειτουργία έχει προκληθεί αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των «ορεινών δήμων» όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 4 του Ν.4071/12 με θέμα «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

Ο επαναπροσδιορισμός του χαρακτήρα των ορεινών δήμων του Ν.3852/10 που εφεξής θα αποκαλούνται «ορεινοί-μειονεκτικοί» οδήγησε στη διεύρυνση τους, καθώς ως τέτοιοι νοούνται πλέον το σύνολο των δήμων στους οποίους περιλαμβάνονται ως δημοτικές ή τοπικές κοινότητες οι Ο.Τ.Α που αναφέρονται στην οδηγία 85/148/Ε.Ο.Κ, που αφορά το κοινοτικό κατάλογο των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των χαρακτηριζομένων ως ορεινών δήμων από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.3852/10.

Η προαναφερθείσα  διάταξη, κατέστησε το σύνολο σχεδόν των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο «ορεινούς- μειονεκτικούς» αποκλίνοντας έτσι από την αρχική φιλοσοφία του νόμου όπως αυτή τουλάχιστον προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση και η οποία ήταν η διοικητική εξομοίωση των νησιωτικών με τους ορεινούς δήμους, για την κάλυψη των ανισοτήτων που προκύπτουν από την εν γένει αδυναμία τους λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους δηλαδή της νησιωτικότητας, της ορεινότητας και του μικρού πληθυσμού τους. Η μοναδικότητα τους αυτή φαίνεται να αίρεται με το καθολικό του χαρακτήρα της προαναφερθείσας διάταξης νόμου.

Κρίνεται επίσης σκόπιμο να επισημανθεί ότιη οδηγία 85/148/ΕΟΚ για το χαρακτηρισμό των ορεινών μειονεκτικών περιοχών στηρίχθηκε στα τιθέμενα κριτήρια από την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, που αφορά αποκλειστικά και μόνο ζητήματα περί της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες μειονεκτικές περιοχές. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι δεν συμπεριελήφθησαν και οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην οδηγία 93/66/ΕΟΚ, η οποία και αποτελεί τροποποίηση της 81/645/ΕΟΚ περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών περιοχών ομοίως κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ. Φαίνεται δηλαδή, ότι κάποιες περιοχές που τελούν σύμφωνα με την προαναφερθείσα οδηγία στο ίδιο καθεστώς, δηλαδή αυτό των μειονεκτικών περιοχών βάση ευρωπαϊκών κριτηρίων εξαιρέθηκαν αναίτια από τη συγκεκριμένη κανονιστική διάταξη. 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί επιπρόσθετα ποια αντιστοιχία υπάρχει στον όρο δήμος ή κοινότητα (ΟΤΑ) των ευρωπαϊκών οδηγιών και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων που αναφέρονται στο Ν. 4071/2012. 

Στο αρχικό σχέδιο νόμου στο αντίστοιχο άρθρο 8 με τίτλο «Αρμοδιότητες μικρών ορεινών δήμων και τρόπος άσκησης τους», είχε διατηρηθεί ο χαρακτήρας του ορεινού δήμου όπως αυτός είχε προσδιοριστεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 3852/2010 δηλαδή οι δήμοι με μικρό πληθυσμιακό μέγεθος μέχρι 10000 κατοίκους που ο σταθμισμένος δείκτης χαρακτηρισμού τους Δχ κυμαίνεται από 23,4 έως 30.

Σημείωση: Δχ= (10 χ % πεδινού τμήματος) + (20 χ % ημιορεινού τμήματος) + (30 χ % ορεινού τμήματος)

Στο σημείο αυτό κρίνεται επιβεβλημένο να επισημανθεί η έλλειψη θεσμικής ωριμότητας στο χαρακτηρισμό κάποιων δήμων ως ορεινών - μειονεκτικών δήμων καθώς δεν προσδιορίζεται ένας αριθμός «μειονεκτικών» κοινοτήτων ή μια συγκεκριμένη έκταση «μειονεκτικών» στρεμμάτων που θα πρέπει να συγκεντρώνει ένας δήμος προκειμένου αυτός να χαρακτηριστεί στο σύνολο του ως ορεινός - μειονεκτικός. Ενώ σημαντική φαίνεται να είναι η απόκλιση από το αρχικό ζητούμενο του νέου νόμου που ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης του ορεινού γεωγραφικά χώρου.

Το βεβιασμένο της διάταξης έρχεται να καταδείξει και το γεγονός ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 186 παράγραφος Γ του Ν.3852/10 η αρμοδιότητα του υποτομέα διαχείρισης των υδάτων θα ασκείτο από την αιρετή περιφέρεια για το σύνολο των περιφερειών ανεξάρτητα του χαρακτήρα τους πεδινού ή νησιωτικού από 01-07-2011, ενώ στο άρθρο 204 του Ν. 3852/10 στο οποίο και περιγράφονται οι αρμοδιότητες των νησιωτικών δήμων στη παράγραφο Β αυτού περιλαμβάνονται οι αρμοδιότητες «διαχείρισης και προστασίας» των υδάτων με την ευρύτερη έννοια του όρου η άσκηση των οποίων από τους νησιωτικούς δήμους θα γίνεται από 1η Ιανουαρίου του 2013 (άρθρο 206 του Ν.3852/10).

Προκύπτει λοιπόν από τα προαναφερθέντα ότι δόθηκε σημαντικό προπαρασκευαστικό χρονικό διάστημα στους νησιωτικούς δήμους για να ενσωματώσουν τη σχετική αρμοδιότητα στα διαγράμματα λειτουργίας τους και πάλι εμφανίζονται ανέτοιμοι να ανταποκριθούν. Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι δήμοι, που όπως προκύπτει και από τα σχετικά έγγραφα τους τα οποία και σας επισυνάπτουμε δηλώνουν αδυναμία άσκησης των νέων αρμοδιοτήτων αναφορικά με το τομέα των υδάτων λόγω σημαντικών ελλείψεων (πόρων, επάρκειας προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής, κ.τ.λ.)

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο τρόπος συνδρομής των περιφερειών στη περίπτωση της μη αυτοτελούς άσκησης των συγκεκριμένων πρόσθετων αρμοδιοτήτων από των ορεινούς-μειονεκτικούς δήμους δεν καθορίζεται.

Άξιο ειδικής μνείας εκτιμάται ότι αποτελεί το γεγονός ότι το αρχικό σχέδιο νόμου στο άρθρο των αρμοδιοτήτων των ορεινών δήμων αποτιμώντας τη πραγματικότητα, έδινε τη δυνατότητα στους συγκεκριμένους δήμους «για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή τις πρόσθετες αρμοδιότητες όπως ακριβώς αυτές διατηρήθηκαν και στο άρθρο 4 του Ν.4071/12 παράγραφος 2), ο μικρός ορεινός δήμος να συνάπτει σύμβαση διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας με όμορο δήμο ή την οικεία περιφέρεια αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 99 του παρόντος νόμου, στις περιπτώσεις που απαιτείται η συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο δεν διαθέτει. Οι προβλεπόμενες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αποφάσεις λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα του μικρού ορεινού δήμου».   

Στη συγκεκριμένη κανονιστική διάταξη δεν περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις από τις οποίες να καθορίζεται ο τρόπος διεκπεραίωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών. Ενώ κανονιστικές διατάξεις του ιδίου χρόνου όπως για παράδειγμα η ΚΥΑ για τη θεμελίωση των υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού, εξακολουθούν να περιγράφουν ως αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων τις περιφερειακές υπηρεσίες.

Δεδομένης της δυσάρεστης θέσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας μετά την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων (καταδίκη μας στις 19-04-2012) αναφορικά με την μη εμπρόθεσμη (μέχρι το τέλος του 2009)  ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών μας διαμερισμάτων σε εφαρμογή της οδηγίας 60/2000/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά), αλλά και τη δαμόκλειο σπάθη που ταλαντεύεται άνωθεν της κεφαλής μας σε σχέση με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις αναφορικά με τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων, η απαίτηση της εξειδίκευσης αλλά και των άμεσων ενεργειών όσον αφορά την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων σε σχέση με τη προστασία και τη διαχείριση των υδάτων είναι άμεση. Η διαρκής μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε νέες ανέτοιμες δομές ελλοχεύει σημαντικούς κινδύνους καθώς αναλώνεται σημαντικός χρόνος που φαίνεται να μην υπάρχει.        

Ουσιαστικά λοιπόν η περιφέρεια «παροπλίζεται» καθώς διατηρεί μόνο την αρμοδιότητα της επιβολής μέτρων και κυρώσεων για την  προστασία των υδάτων, αλλά και την θεσμοθέτηση ειδικών περιοριστικών μέτρων για την χρήση των νερών και την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται άδεια εκτέλεσης και χρήσης νερού. Προκύπτει εύλογα λοιπόν το ερώτημα του με ποια κριτήρια η περιφέρεια θα εισηγηθεί την επιβολή μέτρων και κυρώσεων και πόσο μάλλον θα χαράξει αειφορική αναπτυξιακή πολιτική σε σχέση με τα νερά όταν θα στερείται ζωτικής πληροφορίας.

Στο συγκεκριμένο άρθρο αλλά και στο νόμο συνολικά δεν προβλέπεται ρύθμιση για την περίπτωση που ένας ΟΤΑ Α βαθμού θα επιθυμεί να υλοποιήσει ή να λειτουργήσει ένα έργο για το οποίο απαιτείται η χορήγηση άδεια εκτέλεσης ή χρήσης νερού δηλαδή σε αυτή την περίπτωση θα καλείται να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά προς την αποκεντρωμένη διοίκηση για λογαριασμό του;  

Από το σώμα του Ν.4071/12 αλλά ούτε και από κάποια άλλη διάταξη εξ όσον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε δεν αντικαθίσταται και δεν καταργείται το 186 Γ του Ν.3852/10 που έδινε τη σχετική αρμοδιότητα των υδάτων στην αιρετή περιφέρεια και διερωτάται κανείς εάν πρόκειται για παράλειψη ή εθελούσιο κενό νόμου.

Αντίστοιχη προσέγγιση των πραγμάτων, δηλαδή διαχείριση των φυσικών πόρων και κάποιων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποπειράθηκε στο παρελθόν με την εφαρμογή του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που δεν εστέφθη με επιτυχία.

Προβληματισμό προκαλεί επίσης το περιεχόμενο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του εν λόγω νόμου καθώς πέρα του ότι είναι φωτογραφική έρχεται και σε αντίφαση με το όλο άρθρο και τη φιλοσοφική του προσέγγιση καθώς τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων οι άδειες ανήκαν στις καταργηθείσες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις θα πρέπει να κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ των δήμων και των οικείων περιφερειών στις οποίες ανήκουν κατά νόμο οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διερωτάται κανείς πως θα επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος όταν το σύνολο των δήμων που απαρτίζουν την οικεία περιφέρεια είναι ορεινοί μειονεκτικοί. Μήπως το ασφαλέστερο για το κοινό καλό θα ήταν να διατηρηθούν οι άδειες αυτές στον αρχικό κάτοχο τους για την επίτευξη του στόχου της συνολικής ανάπτυξης.

Δεδομένου του γεγονότος των καταληκτικών ημερομηνιών όσον αφορά τη θεμελίωση των υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσης νερού, η οποία και λήγει στις 16-06-12 θα πρέπει άμεσα να ρυθμιστούν τα προαναφερθέντα κενά νόμου.

 

Ι.3. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΥΤΩΝ.

 

            Επί του θέματος της απευθείας αναθέσεως έργων με κριτήριο το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών και της ασκήσεως των αρμοδιότητων οι απόψεις μας έχουν ως εξής:

            Α. Με τα άρθρα 35 (παρ. 1) και 19 (παρ. 13) των ν. 4053/2012 και 4071/2012 αντίστοιχα αντικαταστάθηκε το άρθρο 28 της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε με το ν. 3669/08 και ορίσθηκε ότι η απευθείας ανάθεση ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων αποτελούν εξαιρετική διαδικασία συνιστώντας τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχειρήσεως για την κατασκευή δημοσίου έργου όταν συντρέχουν οι εξής περιπτώσεις:

α. όταν η σύμβαση έργου αφορά στα απόρρητα του Κράτους, χαρακτηριζόμενη έτσι με απόφαση του Πρωθυπουργού.

β. όταν πρόκειται (i) να εκτελεσθούν συμπληρωματικές εργασίες (άρθρο 57 παρ. 1 ν. 3669/08) (ii) να αντιμετωπισθεί περίπτωση αντικανονικών ή απαραδέκτων προσφορών σε διακηρυχθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία (iii)  για έργα των οποίων η φύση ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν το συνολικό προκαθορισμό των τιμών (iv) για έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, δοκιμής ή τελειοποίησης (v) να αντιμετωπισθεί περίπτωση αγόνου ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας συνεπεία μη υποβολής καμίας προσφοράς ή καμίας καταλλήλου προσφοράς ή μη υπάρχοντος υποψηφίου (vi) για την περίπτωση της μοναδικότητας κατασκευαστή οφειλομένης σε τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων λόγους (vii) για κατεπείγουσα ανάγκη και (viii) να εκτελεσθούν νέα έργα που συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων που ανατέθηκαν με ανοικτή ή κλειστή διαδικασία στον αρχικό ανάδοχο.

γ. όταν πρόκειται για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που πρόκειται να εκτελεσθούν από Δήμους, Συνδέσμους τους, Δημοτικά Ιδρύματα, Λοιπά Δημοτικά ν.π.δ.δ. και τις Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης και των οποίων η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών.

            Από την διατύπωση των σχετικών διατάξεων καθίσταται προφανές ότι ενώ οι υπό στοιχεία (α) και (β) περιπτώσεις καταλαμβάνουν όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, η περίπτωση (γ) αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. Επιπλέον η πρόβλεψη εκδόσεως υπουργικής αποφάσεως από τον Υπουργό Υποδομών για τον προσδιορισμό του ύψους της προϋπολογιζομένης δαπάνης σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μεταβατικής διατάξεως ως προς την ισχύ των υπουργικών αποφάσεων ΕΔ2α /04/40/ ΦΝ294/ 28.3.86, Δ17α/7/96/ ΦΝ294/ 27.8.92 και Δ17α/40/5/ΦΝ 294/2.4.2003 που είχαν εκδοθεί υπό την ισχύ της περιπτώσεως (ε) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3669/08 πριν την αντικατάστασή του, ανάγκασαν το αρμόδιο Υπουργείο κατά την έκδοση της Εγκυκλίου 11/16.5.2012 (Αρ. πρωτ. Δ17α/08/78/ΦΝ 433 β΄) να επισημάνει την παράλληλη ισχύ των διατάξεων του άρθρου 83 (παρ. 1) του ν. 2362/95 καλύπτοντας τουλάχιστον χρονικώς το υφιστάμενο κενό προκαλώντας ταυτοχρόνως σύγχυση αναφορικά με το ισχύον τελικώς ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αφού αυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 (παρ. 1) συναρτάται με την ετήσια δαπάνη, γεγονός που προφανώς δεν θέλησε ο νομοθέτης, λαμβανομένου υπόψη ότι στα έργα όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, πλην των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανέρχονταν σε 500.000 δρχ. (1.467.35 €) όσον αφορά τις εργασίες συντηρήσεως, ενώ ειδικά στους προαναφερθέντες φορείς η προϋπολογισθείσα δαπάνη μικρού έργου ή εργασιών συντήρησης των ΑΕΙ και ΤΕΙ ανέρχονταν σε 35.000 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ στους δε ΟΤΑ Α΄ βαθμού ανέρχονταν για τους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης σε 5.000.000 δρχ. (14.673,51 €) και για τους λοιπούς σε 3.500.000 δρχ. (10.271,46 €) με εξαίρεση τα Η/Μ έργα που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη περιορίζονταν στο μισό. Παράλληλα η αρμοδιότητα αναθέσεως είχε παρασχεθεί με την περίπτωση υπό στοιχείο (β) της παρ. 4 του άρθρου 158 του ΚΔΚ στον δήμαρχο όταν επρόκειτο για άμεση αποκατάσταση απροβλέπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και δρόμων.

            Β. Συγχρόνως με την θεσμοθέτηση της απευθείας αναθέσεως έργων λόγω προϋπολογιζόμενης δαπάνης στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ο νομοθέτης επέλεξε να ρυθμίσει το θέμα αυτό και για τις Περιφέρειες αποτελούσες τον δεύτερο βαθμό Τ.Α. Έτσι με το άρθρο 6 (παρ. 7) του ν. 4071/2012 ορίσθηκε ότι οι Περιφέρειες μπορούν να αναθέτουν απευθείας τα εκτελούμενα από αυτές έργα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/95 ως προς τα χρηματικά όρια, η δε αρμοδιότητα αυτή θα ασκείται από τον Περιφερειάρχη χωρίς την παρεμβολή άλλου συλλογικού οργάνου. Μάλιστα τα συντασσόμενα τεύχη θα εγκρίνονται από τον ίδιο.

            Η κατά τα άνω ρύθμιση ευρίσκεται σε πλήρη ανακολουθία τόσο με τις ανάγκες συγκροτήσεως της Περιφέρειας ως ευρύτερης γεωγραφικής ενότητας με αυξημένες αρμοδιότητες, όσο και με τα κριτήρια διασφαλίσεως των λειτουργικών και οικονομικών κλιμάκων που έχουν δημιουργηθεί και που επιτρέπουν τη μεταβίβαση προσθέτων αρμοδιοτήτων που ανήκαν στις κρατικές περιφέρειες, αφού η σε ετήσια βάση απευθείας ανάθεση ενός δημοσίου έργου της Περιφέρειας προϋπολογιζομένης δαπάνης μέχρι 20.000 € (έστω και ανά Περιφερειακή ενότητα) δεν παρέχει τη δυνατότητα αντιμετωπίσεως των αναγκών που προέκυψαν α) από την συνένωση των προϋφισταμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και β) από την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Κρατικών Περιφερειών, οι οποίες περιλαμβάνουν (i) την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των οδών που αυτή συντηρούσε (ii) την κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων (iii) τα έργα που εκτελούσε το Υπουργείο Υποδομών ως έργα εθνικού επιπέδου και τα οποία έχουν αμιγώς διάσταση επιπέδου περιφέρειας ή νομού και (iv) την διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που εκτελέσθηκαν από τις Ε.Υ.Δ.Ε.

            Επιπλέον προκαλείται, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, ρήξη ως προς το ζήτημα της ενιαιοποιήσεως της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων από όλους τους φορείς του δημόσιου τομεά, αφού εμφανίζεται ένα ν.π.δ.δ. να καλύπτεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού στην δραστηριότητα της εκτελέσεως τεχνικού έργου την στιγμή που η ειδική νομοθεσία ρυθμίζει την απευθείας ανάθεση κατά τρόπο αυτοτελή, απλούστερο και ιδίως έχοντα σχέση με κάθε ένα έργο ξεχωριστά, ο προϋπολογισμός του οποίου να μην αθροίζεται με αυτόν άλλου ή άλλων έργων και να τίθεται υπό το απαγορευτικό όριο των 20.000 € της ετήσιας δαπάνης.

            Τέλος επισημαίνεται η διαφοροποίηση και ως προς την αδυναμία χρησιμοποιήσεως από τις Περιφέρειες της διενέργειας διαγωνισμού μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων, δοθέντος ότι αυτός ο τρόπος αναδείξεως αναδόχου δεν απαντάται στην παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012, της συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρος διαγωνισμός) ούσης παντελώς διαφόρου, ρυθμιζομένης, σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3669/08, για την οποία και πάλι υφίσταται ζήτημα ως προς το επιτρεπτό χρηματικό όριο, λαμβανομένου υπόψη ότι η παρ. 1 του προαναφερθέντος άρθρου αναφέρεται σε έργο που ο προϋπολογισμός του είναι μεγαλύτερος των 20.000 € χωρίς να υπερβαίνει το ποσό του β΄ εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/95, ανερχόμενο σήμερα σε 60.000 € χωρίς τον ΦΠΑ.

            Γ. Ενόψει όλων των ανωτέρω η αντιμετώπιση του ανακύψαντος προβλήματος επιβάλλει:

            1ον Την τροποποίηση της διατάξεως της περιπτώσεως (γ) του άρθρου 28 του ν. 3669/08 που προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 4071/2012 προκειμένου να περιληφθούν και οι Περιφέρειες, στους φορείς που θα αναθέτουν τα έργα τους απευθείας ή με διαγωνισμό μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων όταν ο προϋπολογισμός τους δεν υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται γενικά ή κατά κατηγορίες έργων με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, να ανατρέξει δε η ισχύς της στο χρόνο ενάρξεως ισχύος του άρθρου 35 του ν. 4053/2012.

            2ον Την άμεση έκδοση της υπουργικής αποφάσεως από τον Υπουργό Υποδομών, με την οποία, για τα μικρά έργα της Περιφέρειας και της εργασίας συντηρήσεως, να ορισθεί η προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου τριπλάσια από αυτή των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

            3ον Σε περίπτωση μη αμέσου εκδόσεως της αποφάσεως του Υπουργού Υποδομών, την κάλυψη του χρόνου με μεταβατική διάταξη, η οποία να προβλέπει για τις περιφέρειες η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά έργο να ανέρχεται σε 20.000 € πλέον ΦΠΑ.

            4ον Την απάλειψη της λέξεως «έργα» από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012.

            5ον Την τροποποίηση της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 29 του  ν. 3669/08 προκειμένου να ρυθμισθούν ο πρόχειρος διαγωνισμός και η προφορική δημοπρασία ως τρόποι επιλογής εργοληπτικής επιχειρήσεως με βάση προϋπολογιζόμενη δαπάνη έργου της Περιφέρειας συναρτώμενη  αποκλειστικά και μόνο από τα ποσά που θα προκύψουν από την εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση της περ. γ΄ του άρθρου 28 του ν. 3669/08, προσαυξημένα στο τριπλάσιο για τον πρόχειρο διαγωνισμό και στο εξαπλάσιο για την προφορική δημοπρασία. Έτσι αν π.χ. η απευθείας ανάθεση ορίζεται μέχρι 20.000 €, ο πρόχειρος διαγωνισμός θα μπορεί να διενεργείται για έργο προϋπολογισμού μελέτης από 20.001 € μέχρι 60.000 € και η προφορική δημοπρασία από 60.001 € μέχρι 120.000 €. Η εν λόγω ρύθμιση, σε ότι αφορά την διάκριση μεταξύ απευθείας αναθέσεως, προχείρου διαγωνισμού και προφορικής δημοπρασίας, είχε χρησιμοποιηθεί κατά την θέσπιση του νέου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων (βλ. συνδυασμένες διατάξεις άρθρων 4 παρ. 2 ν. 1418/84, 3 παρ. 2 και 25 παρ. 1,2 π.δ./τος 609/85), προβλέποντας την απευθείας ανάθεση για όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, πλην των ΟΤΑ, επί έργων προϋπολογισμού μέχρι 150.000 δρχ, τον πρόχειρο διαγωνισμό για έργα προϋπολογισμού από 150.001 έως 300.000 δρχ. και την προφορική  δημοπρασία από 300.001 δρχ. μέχρι 1.500.000 δρχ.

            Δ. Επισημαίνεται επίσης η σύγχυση που προκαλείται από την διατύπωση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 αναφορικά με το αν η απόφαση αναθέσεως επί προχείρου διαγωνισμού ανήκει στον Περιφερειάρχη ή στην Οικονομική Επιτροπή. Τούτο διότι ενώ στην περίπτωση της απευθείας αναθέσεως η απόφαση προσωποποιήσεως του αναδόχου εκδίδεται συγχρόνως με την έγκριση των συντασσομένων τευχών από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, στον πρόχειρο διαγωνισμό προηγείται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που προκρίνει αυτόν τον τρόπο ως πρόσφορο για την επιλογή του αναδόχου, εγκρίνοντας συγχρόνως τα συντασσόμενα τεύχη και έπεται η απόφαση κατακυρώσεως μετά την διενεργηθείσα συνοπτική διαδικασία. Αν όμως ληφθεί υπόψη η ανατεθείσα με την περίπτωση (δ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4071/2012, αρμοδιότητα στην Οικονομική Επιτροπή να καταρτίζει τους όρους και να κατακυρώνει αποτελέσματα κάθε μορφής διαγωνισμών, τότε καθίσταται προφανές ότι η ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 συνιστά πλεονασμό.

            Επίσης η θεσμοθετηθείσα με την περίπτωση (γ) της παρ. 1 του άρθρου 176 αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής όπως με αιτιολογημένη απόφασή της αναθέτει απευθείας την εκτέλεση έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να θεωρηθεί αναγκαία προκειμένου να υφίσταται διάκριση από την αντίστοιχη αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη στην απευθείας ανάθεση λόγω προϋπολογιζομένης δαπάνης. Πάντως, η προσφορότερη κατά την άποψή μας νομοθετική ρύθμιση θα επιτυγχάνονταν αν, σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες στο υπό Γ μέρος του παρόντος μεταβολές, επαναοριοθετούνταν οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειάρχη και :

1ον Διαγράφονταν από την περίπτωση (γ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012, το κείμενο που αναφέρεται στην απευθείας ανάθεση.

2ον Τροποποιούνταν η περίπτωση (δ) της ως άνω παραγράφου και προσθέτονταν στην αρχή του κειμένου η φράση «την επιλογή του τρόπου ανάθεσης συμβάσεων τεχνικών έργων, εκτός των περιπτώσεων που στον παρόντα νόμο η αρμοδιότητα αυτή ανατίθεται στον Περιφερειάρχη»

3ον Προσθέτονταν στο τέλος της παρ. 1 περίπτωση (ιε) του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 η παρακάτω περίπτωση: «ιστ. αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση των τεχνικών έργων όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το χρηματικό όριο που ορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών της περ. (γ) του άρθρου 28 του Ν. 3669/2008, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»

Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτονταν πλήρως και ευκρινώς σε σχέση με τις αντίστοιχες έννοιες περί δημοσίων έργων η απευθείας ανάθεση, ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων επιχειρήσεων, ο πρόχειρος διαγωνισμός και η προφορική δημοπρασία.

            Ε. Ως προς το ζήτημα των «εργασιών» που δεν θεωρούνται δημόσια έργα κατά την έννοια της παρ. 3 του αρθρου 1 του Ν. 3669/08, σημειώνονται τα ακόλουθα:

            Με το άρθρο 27 του Ν. 2218/94, που περιελήφθη στον Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης υπ΄άρθρ. 100, προβλέπονταν ότι ο Νομάρχης μπορούσε με απόφασή του να αναθέτει την εκτέλεση «εργασιών» απευθείας όταν η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερέβαινε το ποσό των 2.000.000 δρχ. (5.869,40 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συναπτόμενη σύμβαση λόγω της φύσεως του αντικειμένου της θεωρούνταν, και εξακολουθεί να θεωρείται, ως σύμβαση παροχής υπηρεσιών μη υπαγομένη στις υπηρεσίες που ρυθμίζονται από τον Ν. 3316/2005.

            Με την περίπτωση (γ) του υπ΄αριθμ.  VII μέρους του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 ορίστηκε ότι η παροχή των υπηρεσιών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που υπάγονται στον Ν. 3316/05, διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2362/05, των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 και 60/2007 με ανάλογη εφαρμογή και των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007. Επομένως επήλθε σιωπηρή κατάργηση των οικείων διατάξεων του άρθρου 100 του Κ.Ν.Α.  Έτσι για την απευθείας ανάθεση «εργασιών» εφαρμόζεται το άρθρο 83 παρ. 1 του ως άνω νόμου, το οποίο θέτει ως όριο την μη υπέρβαση σε ετήσια δαπάνη του ποσού των 20.000 €. Ως προς την άσκηση δε της αρμοδιότητος αυτής θα τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 και την μεν απευθείας ανάθεση θα την αποφασίσει ο Περιφερειάρχης τον δε πρόχειρο διαγωνισμό η Οικονομική Επιτροπή.

            Για τα ανωτέρω υπό στοιχ. Ε ζητήματα φρονούμε ότι απαιτείται η έκδοση σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου.

 

Ι.4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Στο άρθρο 186 κεφ. ΣΤ §11 του ν. 3852/2010 καθορίζεται ότι οι αρμοδιότητες των Περιφερειών σε θέματα αθλητισμού περιορίζοντας μόνο στη συμμετοχή της σε προγράμματα μεταξύ αθλητικών φορέων και των Δήμων, με συνέπεια να μην προκύπτει η δυνατότητα εκτέλεσης αθλητικών έργων. Με δεδομένο ότι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είχαν αυτήν την αρμοδιότητα προτείνεται  και  οι  Περιφέρειες,   ως  διάδοχοι  τους  να  έχουν   και  αυτήν  την αρμοδιότητα.

 

Ι.5. Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 

Για το θέμα των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων χρειάζεται να προστεθεί διάταξη η οποία να παρέχει την αρμοδιότητα στη Περιφέρεια να καθορίζει η ίδια τα κόμιστρά τους.

 

Ι.6. ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Ζητούμε την ενίσχυση του ρόλου των Υπηρεσιών της Περιφέρειας αλλά και των Δήμων τουλάχιστον σε ότι αφορά τα θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής οι οποίοι πρέπει να παίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της ανάπτυξης της Αγροτικής Οικονομίας.

Είναι αναγκαίο οι όποιες αλλαγές γίνουν να είναι προσαρμοσμένες στις δομικές αλλαγές των Υπουργείων και σε κάθε περίπτωση για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει επιτέλους οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου να ενσωματωθούν στις Υπηρεσίες της Αιρετής Περιφέρειας για να αποφευχθεί έτσι η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων και η εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι πιο άμεση και πιο αποτελεσματική.

 

Ι.7. ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων ζωικών προϊόντων και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, πρέπει άμεσα να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων της έδρας της  Περιφέρειας απ' αυτές των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Ι.8. ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Το Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας της έδρας της Περιφέρειας ασκεί αρμοδιότητες, σε επίπεδο Περιφέρειας, για :

 • την χορήγηση και ανάκληση αδειών πάσης φύσεως επαγγελμάτων υγείας,
 • την χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως ιδιωτικών κλινικών Α΄/βάθμιων φροντίδας υγείας, κ.λ.π.

με αποτέλεσμα ο πολίτης να μην εξυπηρετείται στον τόπο διαμονής του.

Π.χ. μικροβιολογικό εργαστήριο προκειμένου να λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρέπει να καταθέσει τα δικαιολογητικά στην έδρα της Περιφέρειας, να ενημερωθεί από αρμόδιους υπαλλήλους και την επιτροπή της έδρας της Περιφέρειας. Ομοίως άδεια άσκησης επαγγέλματος (ιατρών, νοσηλευτών κ.λ.π.).

Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες.

 

Ι.9. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

Η κοινωνική έρευνα για τα προνοιακά επιδόματα, τα βιβλιάρια ανασφαλίστων, οι έρευνες για την επιμέλεια ανηλίκων και οι δικαστικές συμπαραστάσεις ενηλίκων και ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν μια και η αρμοδιότητα των επιδομάτων έχει μεταβιβαστεί με το άρθ. 94 του Ν. 3852/10 στους Δήμους.         Δεν είναι δυνατόν οι Δήμοι να χορηγούν τα Προνοιακά Επιδόματα και η Κοινωνική Έρευνα να γίνεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Περιφερειών, άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 15 του τομέα Ζ Υγείας του άρθ. 186 του Ν. 3852/2010 και να προστεθεί στο άρθρο 94 του ίδιου Νόμου.

Για θέματα αναζήτησης ριζών υιοθετουμένων ατόμων είτε σε επίπεδο χώρας είτε σε διακρατικό, η αρμοδιότητα θα πρέπει να ασκείται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Όλες οι Εισαγγελικές Παραγγελίες που αφορούν περιπτώσεις πολιτών θα πρέπει να διαχειρίζονται και διεκπεραιώνονται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων που έχουν συσταθεί και όχι από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπως ορισμένοι Δήμοι απαιτούν για αποφύγουν το φόρτο εργασίας.

Η άσκηση  Κοινωνικής Εργασίας και ψυχοκοινωνικής στήριξης με οικογένειες και άτομα πρέπει να ασκείται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ενώ η Κοινωνική Εργασία σε ευπαθείς  ομάδες του πληθυσμού καθώς και ο τρόπος άσκησης του αντικειμένου της Κοινωνικής Εργασίας σε όλους τους τομείς θα ασκείται από την Περιφέρεια.

Στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Περιφέρειας (στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) πρέπει να προστεθεί η υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς (Περιφέρειες - ΟΤΑ- ΟΤΑ άλλων Κρατών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης για θέματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων  θα πραγματοποιούνται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Οι διαδικασίες υιοθεσιών καθώς και αναδοχών θα πρέπει να πραγματοποιούνται από το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Περιφέρειας.

Η διεξαγωγή Κοινωνικών Ερευνών για εισαγωγή ανηλίκων ή ενηλίκων ατόμων σε ιδρύματα θα γίνεται από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Η χορήγηση καρτών κίνησης ΑΜΕΑ  να μεταβιβαστεί από την Περιφέρεια στους Δήμους αφού και τώρα κάρτες ΑΜΕΑ θεωρούν και τα ΚΕΠ.

Η χορήγηση βεβαιώσεων οικονομικής αδυναμίας για δωρεάν μετακίνηση με ακτοπλοϊκά μέσα να μεταβιβαστεί στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων.

Η διεξαγωγή συνεδρίων - ημερίδων τοπικού ή υπερτοπικού χαρακτήρα για θέματα που αφορούν Συμβουλευτική - Ψυχολογική - Κοινωνική Υποστήριξη ευπαθών ομάδων να πραγματοποιούνται από το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Περιφέρειας.

 

I.10.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

          

Mε την παράγραφο 6 του  άρθρου 94 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ορίζεται ότι:

Άρθρο 94 :

6. Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

…………………………………………………………………………………

«32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου , εκτός από την τοποθέτηση των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές , η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

33. Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών αγορών».

Όμως αν και ο νόμος ορίζει σαφώς τις αρμοδιότητες των αιρετών Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, εντούτοις με την υπ΄ αρ. Α2-2024/16.12.2011 εγκύκλιό της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου «Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κτλ», αναφέρονται αρμοδιότητες οι οποίες θα πρέπει να συνεχίσουν να  εκτελούνται απ΄ αυτές, δημιουργώντας σύγχυση τόσο στα αρμόδια όργανα των Δήμων όσο και των Περιφερειών .

Θεωρώντας αφενός  ότι η παραπάνω εγκύκλιος έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και αφετέρου την γενικότερη φιλοσοφία της νέας αρχιτεκτονικής και προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων που δυσκολεύουν τους πολίτες,  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ  το σύνολο των αρμοδιοτήτων της διαχείρισης των Λαϊκών Αγορών να περάσει στον Α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης.

 

Ι.11. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/20 (ΦΕΚ 85Α) για την έγκρισηόλων των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γεγονός που δημιουργεί, ιδιαίτερα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και κατ' επέκταση στην εκκαθάριση των δαπανών.

Ειδικότερα, με βάση την περίπτωση γ της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την«έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού ...».

Ζητάμε νομοθετική ρύθμιση με την όποια να δύνεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και διάθεσης των πιστώσεων, μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού, σε αντιπεριφερειάρχες ή προϊσταμένους διεύθυνσης, ακόμη δε,  προτείνουµε την εξαίρεση έγκρισης δαπανών από την Οικονοµική Επιτροπή  όσων ρητά προβλέπονται από διατάξεις νόµων (πχ µισθοδοσία, οδοιπορικά, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ), καθώς και οι δαπάνες παγίων λειτουργικών αναγκών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ).

Περαιτέρω, με την παρ. 7 του άρθρου 6 του ανωτέρω Νόμου και σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, έργων και μελετών απαιτείται απόφαση του Περιφερειάρχη, ενώ για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής.     Σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (άρθρο 5 Ν. 4071/2012) αποφασίζει το Περιφερειακό συμβούλιο για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στην ερμηνεία και εφαρμογή των παραπάνω.

 

ΙΙ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 

ΙΙ.1. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

 

Ένα μεγάλο πρόβλημα αφορά την ενότητα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και του αναπτυξιακού προγραμματισμού. Σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ξεχωριστά είναι αναγκαίος ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός που θα αποτελεί κλειδί για την ισόρροπη ανάπτυξη κάθε περιοχής, στη βάση ενός στρατηγικού σχεδιασμού και σύμφωνα με τον δημοκρατικό προγραμματισμό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κανένα αναπτυξιακό πρόγραμμα αν δεν καθορίσουμε για όλη την Περιφέρεια, για κάθε Π.Ε., για κάθε περιοχή, τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της γιατί έτσι μόνο θα έχουμε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Ο γενικός πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, μαζί με ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, συνεπικουρούμενοι από τους μηχανισμούς εφαρμογής ελέγχου και υποστήριξης αυτού, που είναι οι περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) και οι περιοχές υλικών χωρικών παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ), είναι τα απαραίτητα στοιχεία και δράσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Με την προϋπόθεση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού μπορούμε να δούμε και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, που πρέπει να καθορίζονται με βάση τις σύγχρονες συνθήκες, τις αλλαγές τις οποίες έχει υποστεί κάθε περιοχή (π.χ. πυρκαγιές, σεισμοί) και βέβαια τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες με παρούσα την κρίση και τις αλλαγές και τις ανατροπές που επιβάλλει αυτή.

 

ΙΙ.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Φρονούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα η ριζική αναδιάρθρωση των υφιστάμενων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, προκειμένου να συμβαδίσουν με το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, προσφέροντας συγκεκριμένες αρχές και κανόνες, καθώς και συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού (π.χ. ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).

Η αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού πρέπει να ανατεθεί στις Περιφέρειες. Οι αιρετές Περιφέρειες, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, αποτελούν θεμελιώδη θεσμό του δημόσιου βίου της χώρας μας. Άλλωστε, ο Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») ορίζει ρητά ότι στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνονται και ο Περιφερειακός Χωροταξικός Σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των σχετικών με αυτό δράσεων και η γνωμοδότηση επί των Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων, πριν αυτά εγκριθούν από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος (αρθρ. 186 του Ν. 3852/2010). Περαιτέρω, το άρθρο 188 του ιδίου νόμου ορίζει ότι «στα συλλογικά όργανα της Διοίκησης που καταρτίζουν τα προγράμματα για την περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη μετέχουν υποχρεωτικά και εκπρόσωποι των Περιφερειών».

Κυρίως, όμως, οι Περιφέρειες, παράλληλα με την αναθεώρηση των πεπαλαιωμένων Περιφερειακών πλαισίων, θα ετοιμάσουν ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα, εφαρμόζοντας την αποκέντρωση στην πράξη. Σε διαφορετική περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που αναλάβει το Υπουργείο να προκηρύξει τις μελέτες, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η πρώτη περιφερειακή περίοδος θα λήξει χωρίς καν να αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Τραγική συνέπεια αυτού είναι ότι οι Περιφέρειες θα αναγκαστούν να πορεύονται χωρίς εξειδικευμένους στρατηγικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης, ενώ θα είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτος ο σχεδιασμός και η τεκμηρίωση οποιουδήποτε «πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος».

Το ΥΠΕΚΑ ανέθεσε τις μελέτες για την αναθεώρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού,  δίχως καμία ουσιαστική συμμετοχή των Περιφερειών. Απαιτείται ενεργός   και   ουσιαστική   συμμετοχή της Περιφέρειας στη χάραξη του χωροταξικού σχεδιασμού στο πλαίσιο μιας καθολικής προσέγγισης που  εμπεριέχεται στο  στρατηγικό  σχεδιασμό  και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας.

Η συμμετοχή αυτή είναι όχι μόνο αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, τόσο από τις αρχές της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της αυτοδιοίκησης, όσο  και από την ίδια τη  λογική  της χάραξης του χωροταξικού σχεδιασμού ως βασικού εργαλείου για την αειφόρο ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Προκειμένου να διασφαλισθεί ο άρτιος και αποτελεσματικός σχεδιασμός των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών, ζητούμε να μεριμνήσετε για την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των Περιφέρειας, μέσω εκπροσώπων, σε όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του ως άνω Πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και σε οιαδήποτε άλλη δράση περιβαλλοντικού ή/και αναπτυξιακού περιεχομένου που αφορά στις Περιφέρειες.

 

ΙΙ.3. ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.

 

Στο προωθούμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σχέδιο Π.Δ/τος για τη  δόμηση στις εκτός σχεδίου πόλεων και εκτός ορίων οικισμών περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας (πλην Κρήτης και Εύβοιας), προβλέπονται:

 • αύξηση της αρτιότητας των γηπέδων στην εκτός σχεδίου περιοχή από 4 στρέμματα σε 8 στρέμματα σε σχέση προς τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις περί "εκτός σχεδίου δόμηση".
 • Μείωση του συντελεστή δόμησης κατά 25% σε οικόπεδα 4 στρεμμάτων.
 • Κατάργηση των υφιστάμενων παρεκκλίσεων όπου αυτές ισχύουν.

            Για την ορθότητα του προτεινόμενου Προεδρικού Διατάγματος πρέπει  να ληφθεί υπόψη η συνταγματικά κατοχυρωμένη προστασία της ανάπτυξης των νησιωτικών και ορεινών περιοχών (Σύνταγμα της Ελλάδος άρθρο 101 παρ. 4) που αναφέρει ότι "ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους".

            Η τυχόν θεσμοθέτηση του Π.Δ/τος θα έχει ως συνέπεια ουσιαστικά την κατάργηση της εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών δόμηση κατοικίας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης και πληθυσμιακής διατήρησης της υπαίθρου.

            Έχουμε την άποψη ότι πρέπει:

-να μην αυξηθεί η κατά κανόνα αρτιότητα στα 8 στρέμματα.

-να μην μειωθεί ο συντελεστής δόμησης.

-να μην καταργηθούν οι ισχύουσες παρεκκλίσεις.

-να σταθμιστεί το τεράστιο κοινωνικό κόστος.

-να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών μας.

- να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό με χρήσεις γης που θα αφορούν την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων και

- να ληφθεί υπόψη ότι η δυνατότητα δόμησης κατοικιών στις εκτός σχεδίου πόλεων περιοχές βοηθάει στην αποκέντρωση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ήδη διαμενόντων αλλά και αυτών που θέλουν να φύγουν μακριά από τις πόλεις.

           

ΙΙ.4. ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Κατανομή αρμοδιοτήτων)

 

Στα θέματα Χωρικού Σχεδιασμού καταγράφηκε πολύ σοβαρή καθυστέρηση στη κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Ν. 3852/2010 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις του άφηναν πολλές αρμοδιότητες της πρώην Νομαρχίας «ορφανές» με συνέπεια μέχρι πρόσφατα να έχουν παγώσει όλες οι διορθωτικές πράξεις επί των πολεοδομικών μελετών.

Επιπλέον, όταν διευκρινίστηκαν οι αρμοδιότητες μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης και των ΟΤΑ, ουσιαστικά, στέρησαν την αυτοδιοίκηση από την βασικότερη αρμοδιότητα της που είναι εκείνη του σχεδιασμού.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η ανάθεση εκπόνησης και η παρακολούθηση εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.), Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. που αποδόθηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αντί της Περιφέρειας μα αποτέλεσμα, παρά τις τεράστιες ανάγκες των πόλεων μας για επέκταση των Γ.Π.Σ., και σύνταξη νέων Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί καμιά πρωτοβουλία για να ξεκινήσει, έστω, η σχετική συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς.

 

ΙΙ.5. ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Στα θέματα υδροοικονομίας κρίνεται θετικό το μέτρο της υποχρεωτικής αδειοδότησης όλων των υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, κ,λπ.). Από τον Απρίλιο του 2012 η αρμοδιότητα συγκέντρωσης του πλήρους φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πέρασε από την υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας στους αντίστοιχους Δήμους. Μετά της εξέταση των δικαιολογητικών ο φάκελος αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την έκδοση άδειας χρήσης νερού.

Αυτή η κατάτμηση των αρμοδιοτήτων, δηλαδή ο Δήμος να έχει την συγκέντρωση των δικαιολογητικών, η Περιφέρεια να έχει τον έλεγχο των γεωτρήσεων και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να έχει τη χορήγηση των αδειών δεν οδηγεί σε μια ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων και δεν συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια.

 

ΙΙ.6. ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 απλοποιείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τις χαμηλής όχλησης δραστηριότητες δεν απαιτείται πλέον η εκπόνηση μελέτης. Εδώ προκύπτουν, όμως, κάποια προβλήματα:

Πρώτον,παρά το ότι ο εν λόγω νόμος δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των απαραίτητων Υπουργικών Αποφάσεων για την εφαρμογή του με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων σε αυτό το μεταβατικό διάστημα.

Δεύτερον, η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των δραστηριοτήτων μεσαίας και υψηλής όχλησης ανατίθεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το ΥΠΕΚΑ αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να μην έχει πλέον λόγο επί της επιβολής περιβαλλοντικών όρων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο ευθύνης της.

Τρίτον,μέσα από την παραπάνω νομοθεσία, εισάγεται ο ρόλος τον ιδιώτη ελεγκτή περιβάλλοντος και αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας σε σχέση με τον περιβαλλοντικό έλεγχο αδρανοποιούνται.

 

ΙΙ.7. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Ενώ, με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 καταργήθηκαν οι άδειες διάθεσης στερεών αποβλήτων, ακολούθησαν διάφορες «διευκρινιστικές» εγκύκλιοι από διάφορα επίπεδα διοίκησης του ΥΠΕΚΑ (Γενικός Γραμματέας, Διευθυντής, κ.λπ) πλήρως αντιφατικές μεταξύ τους.

Ουσιαστικά, το ΥΠΕΚΑ δεν είχε και δεν έχει ακόμα μια ξεκάθαρη στάση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς και οι υπηρεσίες ώστε, για παράδειγμα, ένας ΧΥΤΑ να λειτουργεί νόμιμα.

 

ΙΙ.8. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 

Με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 καταργήθηκαν οι άδειες διάθεσης λυμάτων που χορηγούταν από την Αιρετή Περιφέρεια, σε μια προσπάθεια απλοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης. Από την άλλη μεριά, με την Υ Α 144116/2011 εισήχθη ο θεσμός της άδειας επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η άδεια επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, εκτός του ότι δυσκόλεψε τις διαδικασίες αδειοδότησης και επιμήκυνε το χρόνο που απαιτείται για μια επένδυση, επιπλέον, μετέφερε μια αρμοδιότητα της αιρετής Περιφέρειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ουσιαστικά η άδεια διάθεσης λυμάτων άλλαζε όνομα και Φορέα χορήγησης.

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στα περιβαλλοντικά ζητήματα θα πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει όλα τα νομοθετήματα και τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν τον τελευταίο χρόνο και να δώσει σαφείς οδηγίες σχετικά με τις αρμοδιότητες κάθε βαθμού διοίκησης και αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο).

Επειδή, δε, οι αιρετές Περιφέρειες έχουν τον κυριότερο ρόλο σχεδιασμού και ελέγχου στον χώρο ευθύνης τους θα πρέπει οι βασικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες αδειοδοτήσεων και ελέγχου να επιστρέψουν στις αιρετές Περιφέρειες.

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΙΙΙ.1. ΓΕΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

H λειτουργία και την αποδοτικότητα των Περιφερειών, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το προσωπικό. Εντούτοις δεν έχει προβλεφθεί πως μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση των μεταφερομένων από άλλες υπηρεσίες υπαλλήλων (κορυφαίο παράδειγμα οι μετατάξεις από τον ΟΣΕ), ο τρόπος κατά τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ενιαίο και κυρίως δίκαιο για το προσωπικό μισθολόγιο, καθώς και οι δυνατότητες που παρέχονται στην αιρετή Περιφερειακή Αρχή να διαμορφώσει τις υπηρεσίες με βάση τις πραγματικές ανάγκες, αλλά και βέβαια να προβλέπεται μαζί με την μεταφορά αρμοδιοτήτων να υπάρχει αντίστοιχη μεταφορά τεχνογνωσίας, οικονομικών κονδυλίων και εξοπλισμού.

Τέλος, υφίσταται η μεγάλη  ανάγκη του σωστού καταμερισμού και αξιοποίησης του προσωπικού της τοπικής αυτοδιοίκησης με προσλήψεις σε ζωτικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

 

ΙΙΙ.2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.

 

Επειδή στις διατάξεις του άρθρου εβδόμου παρ. 3 εδάφιο γ΄του Ν.4057/12 δεν γίνεται αναφορά στα υπηρεσιακά συμβούλια των Περιφερειών (άρθρο 249 του Ν.3852/10) για την προσωρινή άσκηση των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων από αυτά έως τη συγκρότηση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων,  προτείνουμε να προστεθεί στις διατάξεις του παραπάνω νομοθετήματος, η φράση «Μέχρι τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων εξακολουθούν να ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες του Ν.4057/12, τα υπηρεσιακά συμβούλια του Ν.3528/07, του Ν.3584/07και του Ν.3852/10…».Σκοπός της ρύθμισης αυτής, είναι η  επίλυση των πειθαρχικών υποθέσεων των υπαλλήλων των Περιφερειών και η ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς μέχρι στιγμής  δεν εξετάζονται τα πειθαρχικά παραπτώματα λόγω έλλειψη αρμοδιότητα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών.

Οι διατάξεις  του άρθρου 247 του Ν.3852/10 περί αποσπάσεων υπαλλήλων από και προς τις Περιφέρειες, να συμπληρωθούν με τη δυνατότητα απόσπασης για λόγους υγείας υπαλλήλου ή μέλους οικογένειάς του  ή συνυπηρέτησης  με την έκδοση κοινής Απόφασης Περιφερειαρχών (υπογεγραμμένης και από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης), όπως ίσχυε άλλωστε και για τις αποσπάσεις από Νομαρχιακή Αυτ/ση σε Νομαρχιακή Αυτ/ση σύμφωνα με την προγενέστερη νομοθετική διάταξη του άρθρου 22 του Ν.2738/1999. Σκοπός της ρύθμισης αυτής, είναι η δυνατότητα ευέλικτης και σύντομης διαδικασίας μετακίνησης  για σοβαρούς λόγους που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Επειδή στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 15 του Ν.4071/12 αναφορικά με έγκριση της μετακίνησης σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης   αιρετών και υπαλλήλων  των δήμων από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν γίνεται αναφορά  ομοίως για τους αιρετούς και υπαλλήλους των Περιφερειών, με αποτέλεσμα  ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  να μην έχει αρμοδιότητα να εγκρίνει τις εν λόγω μετακινήσεις, προτείνουμε να προστεθούν στις παραπάνω διατάξεις και η φράση «αιρετών και υπαλλήλων των Περιφερειών».Σκοπός της τροποποίησης αυτής, είναι η δυνατότητα να μετακινούνται σε χώρες εκτός Ε.Ε οι αιρετοί και υπάλληλοι των Περιφερειών.

 

ΙΙΙ.3. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η παρακάτω περιγραφή αναφέρεται στη διαδικασία για την σύναψη συμβάσεων έργου μετά την έκδοση του Ν. 3812/2009«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σχετική νουοθεσία :

 1. Ν. 3812/2009(ΦΕΚ 234/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
 2. Ν.2190/1994(ΦΕΚ 28/3-3-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για   την επιλογή προσωπικού»
 3. Ν.2527/1997(ΦΕΚ 206/8-10-1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 2190/1994» (άρθρο 6)
 4. Ν.4024/2011(ΦΕΚ226/28-10-2011), "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», (άρθρο 40)
 5. Ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54 Α/14-03-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», άρθρο ένατο «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση» παρ. 24 & 25
 6. Ν. 4071/2012(ΦΕΚ Α'8511-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 44 παρ. 5, β), αα) & ββ))
 7. Ν. 4072/2012(ΦΕΚ 86 Α/11-04-2012 «Βελτίωση επιχ περ/ντος - ..και άλλες διατάξεις» (άρθρο 242 τροποποίηση διατάξεων ΕΣΠΑ, παρ. 5)
 8. Ν. 3614/2007(ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013» (άρθρο 7)
 9. αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21-12-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2010»& αριθμ. πρωτ. 77296/30-12-2009 έγγραφο
  1.  αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/οικ.80/03-01-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011»& αριθμ. πρωτ. οικ.9089/24-02-20011 έγγραφο
  2. αριθμ. πρωτ. 28115/12-7-2012 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Περιγραφή ισχύουσας διαδικασίας :

Σύμφωνα με το Ν. 3812/2009 (άρθρο 10) για την σύναψη συμβάσεων έργου κάθε έτους, απαιτείταιβεβαίωση του ΑΣΕΠότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες .

Στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις οικείες ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις όμοιες του ν.4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει τονέο θεσμικό πλαίσιοπου καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα.

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012 προβλέφθηκε ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει (όπου εντάσσονται και οι ΟΤΑ και οι επιχειρήσεις αυτών) απαιτείται έγκριση ιτιε ΠΥΣ 33/2006όπως ισχύει.

Όσον αφορά τουςφορείςπου υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί είναι:

 • ΟιΟΤΑ α' βαθμού(δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
 • ΟιΟΤΑ β' βαθμού(Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών)
 • ΤαΠεριφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης,τα οποία αποτελούν ΝΠΙΔ του β' βαθμού αυτοδιοίκησης, έπειτα από την ισχύ των άρθρων 190 και επόμενα του Προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.3852/2010, όπως ισχύει)
 • ΗΚΕΔΕκαι οιΠΕΔ
 • Η ΕΝΠΕ

Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ  3/2006 όπως ισχύει (άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).

Για τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης από το ΑΣΕΠ απαιτείται η υποβολή αιτήματος συνοδευόμενο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Απόφαση δημοτικού, περιφερειακού ή διοικητικού συμβουλίου, με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η ανάθεση τέτοιου έργου

β) Βεβαίωση της οικείας οικονομικής υπηρεσίας ότι θα προβλεφθούν στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος

γ) το παράρτημα Γ της αριθμ. πρωτ. 28115/12-7-2012 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, συμπληρωμένο

δ) Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ή Κανονισμό Προσωπικού του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί, εάν προβλέπονται θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας με τις αιτούμενες.

ε) προκειμένουγια επιχειρήσεις ΟΤΑ,αναλυτικό πίνακα με τις εγκρίσεις για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που ελήφθησαν κατά το προηγούμενο έτος, ώστε να διασφαλισθεί ότι θα τηρηθεί η δέσμευση του άρθρου 11 του ν.3833/2010, όπως ισχύει, για τον περιορισμό του αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % κατ' έτος.

Επιπλέον, για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα έργα και τα προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ίδιους πόρους του αρμόδιου φορέα ή επιδοτούμενων έργων και ιδιωτικά κονδύλια, το υποβαλλόμενο αίτημα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 5 β) ββ) του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α'85), θα συνοδεύεταιμε:

στ)Βεβαίωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος (άρθρο ένατο παρ. 25 ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5.ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012) ή Απόφαση Ένταξης στην οποία να αναφέρεται ο αντίστοιχος Κωδικός χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον πρόκειται για ήδη ενταγμένες Πράξεις ή Συμβόλαιο υλοποίησης έργου από το οποίο να προκύπτει η χρηματοδότηση του έργου.

ζ) Βεβαίωση του ιδίου του φορέα σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος (άρθρο ένατο παρ. 25 ν. 4057/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5.ββ του άρθρου 44 του ν. 4071/2012).

Τα αιτήματα των φορέων αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,ο οποίος αφού διαπιστώσει, έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνει στη σύνταξηεισηγητικής έκθεσης,στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης.

Τα υπό προώθηση αιτήματα, συνοδευόμενα από τα στοιχεία που προπαρατίθενται, καθώς και την εισηγητική έκθεση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαβιβάζονται στοΑΣΕΠ,για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της σχετικής βεβαίωσης του ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθεί για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Παρακάτω περιγράφονται πολύσυνοπτικά τα βήματαπου πρέπει να ακολουθηθούν από τους φορείς για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου:

Βήμα 1°            Ο φορέας αποστέλλειαίτημαγια σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργουστον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Βήμα 2°            Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αφού διαπιστώσει,έπειτα από έλεγχο όλων των δικαιολογητικών, ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προβαίνει στησύνταξη εισηγητικής έκθεσης,στην οποία αιτιολογείται πλήρως και με σαφήνεια η αναγκαιότητα χορήγησης της σχετικής έγκρισης. Τα δικαιολογητικά και η εισηγητική έκθεση διαβιβάζονταιστο ΑΣΕΠ,για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3812/2009 όπως ισχύει.

Βήμα 3°            Το ΑΣΕΠ εκδίδει σχετική βεβαίωση ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις 'εργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτές πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος από το ΑΣΕΠ η διαδικασία διακόπτεται.

Βήμα 4°            Αποστολή της σχετικής βεβαίωσης του ΑΣΕΠ στο Υπουργείο Εσωτερικών, για προώθηση για έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Βήμα 5°              Έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 - Ολοκλήρωση διαδικασίας.

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προτείνεται η εξαίρεση από την προαναφερθείσα διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου τωνφορέων που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΙΙΙ.4. ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ                            ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Στο εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α/ 2010), ορίζεται ότι οι Ειδικοί Συνεργάτες των Περιφερειών, διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α) όπως ισχύει . Στην παράγραφο 11 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18   Α), ορίζεται ότι το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών, δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Στο εδάφιο γ της παρ. 11 του άρθρου 67 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α ) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 55 του άρθρου 8 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α), ορίζεται ότι με απόφαση του (τότε) Περιφερειακού Διευθυντή, μπορούν να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή των παραπάνω, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη.

Στα εδάφια α και β, της παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α), ορίζεται ότι το έργο των Ειδικών Συμβούλων, των Ειδικών Συνεργατών και των Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και επίσης για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση του λειτουργήματος του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη.

Η με τον ως άνω τρόπο διατύπωση του νομοθέτη στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α), προκαλεί ασάφεια ως προς τη δυνατότητα χορήγησης εξαίρεσης από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος για τους  δικηγόρους που είναι Ειδικοί Συνεργάτες Περιφερειαρχών με αποτέλεσμα κατά το χρόνο ισχύος αυτής να μην έχουν αντιμετωπιστεί ενιαία αιτήματα παρόμοιου περιεχομένου από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας .

Επειδή για τους Ειδικούς Συνεργάτες των Δημάρχων δεν προκύπτει σχετική ασάφεια και παρέχεται ανάλογη δυνατότητα εξαίρεσης από την αναστολή του Δικηγορικού Λειτουργήματος για τους υπηρετούντες δικηγόρους σε θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχων .

Επειδή με την ασάφεια αυτή προκύπτει διαφορετική αντιμετώπιση των δυο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την οποία δεν προκύπτει αποχρών λόγος, τόσο από τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) στο σύνολό του, όσο και από την εισηγητική Έκθεση των σχετικών διατάξεων αυτού.

Γι' αυτό και προς απάλειψη της ασάφειας και για την διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών των Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) και ειδικότερα προτείνεται η πρόσθεση νέου εδαφίου μετά τα εδάφια α και β αυτής ως εξής :«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή των προηγούμενων δυο εδαφίων της παραγράφου αυτής μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη».

Μετά την πρόσθεση του εδαφίου αυτού ως (γ) στην ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) τα έως σήμερα εδάφια γ, δ και ε έχουν θέση δ, ε και στ αντίστοιχα χωρίς να μεταβάλλεται το περιεχόμενό τους.

 

ΙV. ΘΕΣΜΙΚΑ

 

ΙV.1.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010, ως εξής:

«4. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι οκτώ (8) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα είναι ίση με ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της μηνιαίας αποζημίωσης του περιφερειάρχη».

ή εναλλακτικά

 

«4. Οι περιφερειακοί σύµβουλοι δικαιούνται αποζηµίωσης για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και των Λοιπών Διοικητικών Επιτροπών. Η αποζηµίωση για κάθε συνεδρίαση και µέχρι τέσσερις (4) το πολύ συνεδριάσεις το µήνα ανά όργανο είναι ίση µε ποσοστό 3% (τρία τοις εκατό) επί της µηνιαίας αποζηµίωσης του Περιφερειάρχη».

 

ΙV.2.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝ.Π.Ε.

 

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Εποπτικού Συμβουλίου και των λοιπών  Επιτροπών της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), που συστήνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Π.Δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α 181/2011), δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. Η αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και μέχρι δύο (2) το πολύ συνεδριάσεις το μήνα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και μέχρι μία (1) συνεδρίαση ανά δίμηνο για το Εποπτικό Συμβούλιο και για τις λοιπές Επιτροπές, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ. Για όσα μέλη των προαναφερομένων οργάνων, μετακινούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, καταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.Π.Ε., δαπάνες μετακίνησης και διαμονής».

Άλλως, να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/2011)  Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών περί καθορισμού αποζημίωσης των οργάνων της ΕΝ.Π.Ε.  (Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής, Εποπτικού Συμβουλίου και λοιπών  Επιτροπών).

 

ΙV.3.ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ

Από τις διατάξεις του άρθρου 235 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), ορίζεται ιδιάζουσα δωσιδικία για τους Περιφερειάρχες, όπως και τους Δημάρχους. Μάλιστα στην επόμενη διάταξη του αρθρ. 236 (παρ. 2.β) ορίζεται«ότι καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό θεωρείται αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο».  Η θεσπισθείσα με τις  ως άνω διατάξεις ειδική δωσιδικία για τους Περιφερειάρχες, παραπέμπει στην διάταξη του αρθρ. 111 παρ. 7 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

'Ήδη η ως άνω διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,  αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με την μεταγενέστερη  διάταξη του άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 3904/2010 (ΦΕΚ Α 218) και πλέον τα Δικαστήρια δεν δέχονται ότι για τους Περιφερειάρχες  υπάρχει ειδική δωσιδικία, όπως καθορίσθηκε με τον Ν. 3852/2010. Το ακριβές περιεχόμενο της διάταξης είναι το ακόλουθο:

[ Κώδικας Ποινικής Δικονομίας: Άρθρο 111 <Η πρώην παρ. 7 αναριθμήθηκε σε παρ. 6 και το περιεχόμενό της τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3904/2010 (Α΄ 218/23.12.2010)>].

"Το δικαστήριο εφετών δικάζει: …

6. Παραλείπεται ως μη ισχύουσα.

«6(7). Τα πλημμελήματα των δικαστών πολιτικής, ποινικής και διοικητικής δικαιοσύνης και εισαγγελέων, συμπεριλαμβανομένων των παρέδρων, των ειρηνοδικών, ειδικών πταισματοδικών, των μελών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των παρέδρων, εισηγητών και δοκίμων εισηγητών του, του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων που υπηρετούν σε αυτό, καθώς και του γενικού επιτρόπου, επιτρόπων και αντεπιτρόπων επικρατείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, των δικηγόρων και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.».

Μάλιστα,  με την ύπαρξη στον ως άνω βασικό Νόμο για τις Περιφέρειες (Ν.3852/2010), της διατάξεως«(για τους Περιφερειάρχες) απόφαση σε πρώτο βαθμό θεωρείται, είναι αυτή που εκδίδεται από το Τριμελές Ποινικό Εφετείο», προκύπτει και μέγιστη αντιφατικότητα των σχετικών διατάξεων, με άμεση ανάγκη επίλυσης του όλου ζητήματος.

Πρότασή μας είναι να επανέλθει σε ισχύ η ειδική δωσιδικία των Περιφερειαρχών. Μάλιστα προτείνεται, η ειδική δωσιδικία να επεκταθεί και στους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

ΙV.4.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

 

Με τα άρθρα 181 και 181 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87), ρυθμίζεται η ασφαλιστική κάλυψη Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων Π.Σ. οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή προέρχονται από τον δημόσιο τομέα. Ως εκ τούτου Αντιπεριφερειάρχες και Πρόεδροι Π.Σ. που εργάζονταν προ του 2011 στον ιδιωτικό τομέα παραμένουν ανασφάλιστοι. Αποτέλεσμα αυτού είναι: α) Οι αιρετοί που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα εργασίας να στερούνται ατομικού βιβλιαρίου υγείας και να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τους συναδέλφους τους του δημόσιου τομέα, και β) Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί να στερούνται εσόδων.

Υφίσταται επιτακτική ανάγκη να επιλυθεί το πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να ασφαλιστούν τόσο οι Αντιπεριφερειάρχες όσο και οι Πρόεδροι Π.Σ.  που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα εργασίας.

Ακολουθεί σχετικό σχέδιο διάταξης και αιτιολογικής έκθεσης (όπως κατατέθηκαν σε παλαιότερο προσχέδιο νόμου).

 

ΑΡΘΡΟ...

Οι αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων, που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι είτε λαμβάνουν την ειδική άδεια άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 είτε διακόπτουν την εργασία ή την απασχόληση τους μη έχοντας έσοδα κατά τη διάρκεια της θητείας τους από άσκηση εξαρτημένης εργασίας, ελεύθερου επαγγέλματος ή ως ανεξάρτητα απασχολούμενοι, και λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν.3852/2010 αντίστοιχα, εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν την έναρξη της θητείας τους με τις ανωτέρω ιδιότητες.

Για τους ασφαλισμένους σε φορείς μισθωτών, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, εργαζομένου και εργοδότη, υπολογίζονται επί των συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης των ανωτέρω προσώπων πριν την έναρξη της θητείας τους, βαρύνουν τον οικείο δήμο ή την περιφέρεια όπου αυτά έχουν εκλεγεί και αποδίδονται στους οικείους φορείς εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρθρο...

1. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται το ασφαλιστικό καθεστώς των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, με εξαίρεση τους Δημάρχους και του Περιφερειάρχες, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα γενικά.

Με τις διατάξεις των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 χορηγείται στουςαντιδημάρχους, στους Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων, στους Αντιπεριφερειάρχες, στους Προέδρους Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και στο συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους.

Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 92 και 181 του ν.3852/2010 καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας που καταβάλλεται στα ανωτέρω πρόσωπα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του ν.3865/2010 δόθηκε η δυνατότηταστα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, με εξαίρεση τους προέδρους νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τους νομάρχες, τους δημάρχους και τους προέδρους Κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα γενικά), να διατηρούν το ασφαλιστικό καθεστώς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, που είχαν πριν την εκλογή τους. Από την ανωτέρω διάταξη εξαιρέθηκαν οι πρόεδροι νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι νομάρχες, οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι Κοινοτήτων, καθώς ο χρόνος θητείας τους στις θέσεις, αυτές λογίζεται ως συντάξιμος από το Δημόσιο,

Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο δεν προβλέπεται για τους αντιδημάρχους, τους Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Προέδρους Περιφερειακών Συμβουλίων, καθώς και για το συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και το συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα γενικά και οι οποίοι είτε λαμβάνουν την ανωτέρω ειδική άδεια άνευ αποδοχών είτε διακόπτουν την εργασία ή την απασχόληση τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν οικονομικά οφέλη κατά τη διάρκεια της θητείας τους από άσκηση εξαρτημένης εργασίας, ελεύθερου επαγγέλματος ή ως ανεξάρτητα απασχολούμενοι, η υπαγωγή τους στην ασφάλιση κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού.

Ομοίως, δεν προβλέπεται ασφαλιστική κάλυψη για πρόσωπα που μέχρι την έναρξη της θητείας τους δεν υπήγοντο στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συνεπεία αυτών είναι αφενός από 1.1.2011 (ημερομηνία έναρξης της θητείας τους) τα ανωτέρω πρόσωπα να παραμένουν ανασφάλιστα και αφετέρου να μην καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Για τους ανωτέρω λόγους, κρίθηκε αναγκαία η παρούσα διάταξη, προκειμένουγια την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω προσώπου, καθώς και για την διασφάλιση των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισμών.

Ειδικότερα προτείνεται:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, με εξαίρεση τους Δημάρχους και του Περιφερειάρχες, ήτοι οι αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ν.π.δ.δ., υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημόσιων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, και οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία, να εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπαγόταν πριν την έναρξη της θητείας τους με τις ανωτέρω ιδιότητες, υπό την προϋπόθεση ότι είτε λαμβάνουν την ειδική άδεια άνευ αποδοχών των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 είτε διακόπτουν την εργασία ή την απασχόληση τους: μη έχοντας έσοδα κατά τη διάρκεια της θητείας τους από άσκηση εξαρτημένης εργασίας, ελεύθερου επαγγέλματος ή ως ανεξάρτητα απασχολούμενοι.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 προτείνεται για όσα από τα ανωτέρω πρόσίοπα που πριν την έναρξη της θητείας τους δεν υπήγοντο στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους κλάδους σύνταξης και παροχών ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα), καθώς και στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ.

 

             

ΙV.5.ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

 

Η πλειονότητα των Περιφερειών, εξαιτίας του ότι το 2011 υπήρξε έτος έναρξης εφαρμογής του ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», αντιμετώπισε προβλήματα ως προς την εφαρμογή αυτών και συγκεκριμένα ως προς δαπάνες (δημόσια έργα, οδοιπορικά υπαλλήλων, οικονομικές επιτροπές, αποζημιώσεις Περιφερειακών Συμβούλων, μισθώματα) έτους 2011, για τις οποίες, εντός του 2011 δεν έγινε ανάληψη υποχρέωσης και ανάκληση αυτών, με αποτέλεσμα το 2012 να μην μπορούν να ολοκληρωθούν οι πληρωμές.

Φρονούμε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις Περιφέρειες ρύθμιση ανάλογη με αυτή του άρθρου 19 παρ. 12 ν. 4071/2012.

 

ΙV.6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

 

Με το Ν. 4071/2012 ο οποίος τροποποιεί το Ν. 3852/2010 και πιο συγκεκριμένα με την παρ. 10 του Άρθρου 7 ορίζεται ότι «Επιτρέπεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημέριων του νοσοκομείου, πλην Αττικής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο υπηρετούν ιατροί, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων σε περίπτωση που υπάρχει σχετική ανάγκη που βεβαιώνεται απ' το αρμόδιο όργανο διοίκησης». Φρονούμε ότι θα πρέπει να προστεθεί ανάλογη διάταξη με την οποία να δίνεται το δικαίωμα σε ιατρούς, Αντιπεριφερειάρχες και Προέδρους Περιφερειακών Συμβουλίων, όταν υπάρχει και βεβαιώνεται ανάγκη να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου.

 

IV.7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

Ένα υφιστάμενο σοβαρό πρόβλημα είναι η αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη. Ο νόμος αναφέρει«σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιπεριφερειάρχη, οι αρμοδιότητες ασκούνται από τον Περιφερειάρχη ή άλλο Αντιπεριφερειάρχη που ορίζει ο Περιφερειάρχης». Μέχρι σήμερα δεν έχει ορισθεί αναπληρωτής. H μετακίνηση του αναπληρωτή δημιουργεί προβλήματα και θα πρέπει να εξεταστεί. Πιθανή λύση ο ορισμός αναπληρωτή ανά Περιφερειακή Ενότητα.

 

V. ΑΚΙΝΗΤΑ

 

V.1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 

Στα διοικητικά όρια των Περιφερειών έχουν καταγραφεί αρκετά αχρησιμοποίητα κτήρια του Ελληνικού Δημοσίου που μένουν αναξιοποίητα και κλειστά. Τα κτήρια αυτά θα μπορούσαν να παραχωρηθούν κατά χρήση ή κατά κυριότητα στις Περιφέρειες, ώστε να χρησιμεύσουν για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών και στεγαστικών αναγκών τους.

Επίσης, να προβλεφθεί ότι τα Διοικητήρια των πρώην Νομαρχιών να παραμένουν στο Β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

V.2.ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Είναι αναγκαία η θέσπιση της εξής διάταξης: «Υπηρεσίες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, του νόμου 2218/1994 καθώς και του Κώδικα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (π.δ.30/1996) δεν καταργήθηκαν και παραμένουν στην αρμοδιότητα της Κεντρικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συστεγάζονται σε ακίνητα με αυτές που καταργήθηκαν και περιήλθαν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με βάση τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 και των μεταγενέστερων νόμων και διατάξεων που αντικατέστησαν, συμπλήρωσαν ή τροποποίησαν αυτόν, συνεχίζουν να στεγάζονται σε αυτά. Ακίνητα, τα οποία με βάση τη διάταξη του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 περιήλθαν στην κυριότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και κατά το χρόνο κύρωσης του παρόντος Κώδικα χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους ή σε μέρος τους από την Περιφέρεια, παραμένουν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα σ' αυτήν. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ή άλλων φορέων και νομικών προσώπων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, με αντικείμενο τη διεκδίκηση ή την αναγνώριση της κυριότητας των ακινήτων που περιήλθαν σύμφωνα με τα παραπάνω στην Περιφέρεια  καταργούνται, τυχόν δε δικαστικές αποφάσεις δεν εκτελούνται».

VI. ΠΟΡΟΙ

 

VI.1. ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

 

Με υπουργικές αποφάσεις έχουν επιβληθεί τέλη για διάφορες εργασίες που εκτελούν οι Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών. Τα τέλη αυτά κατατίθενται σε λογαριασμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς κανένα ανταποδοτικό όφελος για τις Περιφέρειες, που διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικασίες.

Συγκεκριμένα έχουν επιβληθεί και εισπράττονται:

 1. Τέλη Ελέγχου Ζωοτροφών, τα οποία κατατίθενται σε λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Τέλη 'Αδειας Εμπορίου Γεωργικών Φαρμάκων, που εκδίδεται από τις Δ/σεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Το σχετικό παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, τα εισπραττόμενα τέλη για τη διενέργεια ελέγχων από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, έχουν ως εξής:

1. Έκδοση Πιστοποιητικού Φυτοϋγείας : 30 €

2. Έκδοση Πιστοποιητικού Ποιοτικού Ελέγχου : 1 € /τόνο και τουλάχιστον 10 € /Πιστοποιητικό και όχι πάνω από 1000 €

3. Εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών : 300 € για εμπόρους εγχώριας αγοράς και 600 € για εισαγωγείς-εξαγωγείς

4. Αναγγελία έναρξης ασκήσεως εμπορίας γεωργικών φαρμάκων : 703 €

5. Άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση ξύλινων μέσων συσκευασίας : 500 €

6. Ετήσια τέλη ελέγχων στις εγκαταστάσεις σήμανσης ξύλινων μέσων συσκευασίας : 150 €

7. Έγκριση έκδοσης φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου : 15 €

8. Χρήση ένδειξης «Ελληνική Εκτροφή» σε βοοειδή που παραμένουν στην Ελλάδα

 • άνω των 5 μηνών : εφάπαξ τέλος εγγραφής: 100 €
 • ετήσιο τέλος ανανέωσης: 100 €
 • 4 €/βοοειδές άνω των 12 μηνών
 • 2 €/ βοοειδές κάτω των 12 μηνών

9. Παραγωγή - διακίνηση ζωοτροφών:

 • μέχρι 500 τόνους: 300 €
 • από 500-1000 τόνους: 500 €
 • άνω των ιοοο τόνων: 500 €+ 10  € /100 τόνους

10. Παραγωγή προμιγμάτων πρόσθετων υλών : 600 €

11. Κωδικός εγγραφής μεταφοράς ζωοτροφών : 100 €

12. Χρήση ισορροπιστών από κτηνοτρόφους : 300 €-400 €

 

Έχοντας υπόψη το έργο που επιτελούν οι υπηρεσίες μας, ζητούμε τα ανωτέρω τέλη να περιέλθουν εξολοκλήρου στις Περιφέρειες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και εν γένει στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

 

VI.2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ζητούμε να προσδιορισθεί το ύψος των επιχορηγήσεων προς τις περιφέρειες μέσω ΚΑΠ.

Η Επιχορήγηση έχει δύο σκέλη. Το σκέλος για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και το σκέλος για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

Για τις επενδυτικές δαπάνες συντάσσεται από την Περιφέρεια ειδικό πρόγραμμα που προβλέπει πέραν άλλων εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων περιλαμβανομένης και της συντήρησης του οδικού δικτύου, κατασκευής κτιρίων κλπ.. Οι δράσεις αυτές (ειδικά περί μελετών) επεκτείνονται σε περισσότερα του ενός έτη. Καθορίζεται εκ των πραγμάτων ο προϋπολογισμός του έργου - ενέργειας και στη συνέχεια οι πιστώσεις που διατίθενται για το συγκεκριμένο έτος και η κατανομή τους για τα επόμενα έτη (αν απαιτηθεί).

Προς αποφυγή εμπλοκών παρακαλούμε να διευκρινισθεί   αν για το σκέλος των επενδυτικών δαπανών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 113/2010 ουσιαστικά δηλαδή τίθεται το ερώτημα κατά πόσον το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το κονδύλιο των επενδυτικών δαπανών αποτελεί Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Προτείνουμε δηλαδή την πρόβλεψη άρθρου κατά το οποίο «Το πρόγραμμα έργων των Περιφερειών που συντάσσεται από πόρους των ΚΑΠ που διατίθενται για «επενδυτικές δραστηριότητες» (κάλυψη επενδυτικών δαπανών) ενέχει θέση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ 113/2010. Στις δημοπρατήσεις των έργων ως Γ.Ε. & Ο.Ε. λαμβάνεται ποσοστό 18%.»

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να διευκρινισθούν τα παρακάτω :

- Το ποσόν για το οποίο θα γίνεται η ανάληψη υποχρέωσης, αν δηλαδή θα γίνεται στο ποσόν της πίστωσης έτους ή στο σύνολο του προϋπολογισμού της δράσης. Σημειώνουμε με την ευκαιρία ότι ο χρόνος εκπόνηση μιας μελέτης υπερβαίνει την πενταετία. Χρήσιμο θα είναι κατά την άποψή μας να καθορισθεί από σας και η σχετική διαδικασία.

- Το ποσοστό του Εργολαβικού οφέλους, δεδομένου ότι για έργα  του ΠΔΕ καθορίζεται σε 18% και για τα έργα του τακτικού προϋπολογισμού σε 28%.

 

VII. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

VII.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

 

Με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο των επιχειρήσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  [διατάξεις άρθρου 21 του Ν.2218/1994 - ΦΕΚ 90 Α΄, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τα Π.Δ. 410/95 (ΦΕΚ 231 Α΄) και 30/1996 (ΦΕΚ 21 Α΄)], οι δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ μπορούσαν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούσαν μαζί με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπήρχαν.

Σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις αμιγείς θεωρούνταν οι επιχειρήσεις όταν το μετοχικό κεφάλαιό τους ελεγχόταν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και λειτουργούσε με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου, με αποτέλεσμα οι Ανώνυμες Εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ελεγχόταν άμεσα ή έμμεσα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να θεωρούνται αμιγείς.

Με βάση τους παραπάνω συλλογισμούς να προστεθεί ερμηνευτική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως αμιγείς επιχειρήσεις να θεωρούνται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη  μορφή της Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων να ανήκει κατά πλειοψηφία στην πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (νυν Περιφέρεια).

 

VII.2.ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΕΠΕ

 

Η Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ)» να ενταχθεί στις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 199 του Ν 3852/2010. 

 

VIII. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

- Άρθρο 190 Ν. 3852/2010 - Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης - Σύσταση -Σκοπός ­Αρµοδιότητες.

 

Προτείνουµε η παράγραφος 2α, να τροποποιηθεί ως εξης: «Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των περιφερειών, χρηµατοδοτήσεων φορέων του δηµοσίου τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας».

 

Άρθρο 193 παρ. 4 Ν. 3852/2010 - Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης «Οργάνωση ­Κανονισµοί -Προσωπικό».

Προτείνουµε την τροποποίηση της παρ.4 ως εξής «Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι στο ΠΤΑ λαµβάνουν τις αποδοχές τους από τον φορέα της οργανικής τους θέσης», ούτως ώστε να υπάρχει εναρµόνιση µε την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 4024/2011, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012.

Στην περίπτωση (γ) η δεύτερη πρόταση να αντικατασταθεί ως εξής: «ο Περιφερειάρχης µπορεί µετά από γνώµη του φορέα της οργανικής θέσης να παρατείνει την απόσπαση για µία ακόµη διετία ή περισσότερες».

 

IΧ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΙΧ.1.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΥΔΚ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

 

Η πρώην ΤΥΔΚ μεταφέρθηκε, από την πρώην Περιφέρεια στον Δήμο της πρωτεύουσας του κάθε Νομού με σκοπό να εξυπηρετεί  σε τεχνική επάρκεια έργων  τους υπόλοιπους περιφερειακούς Δήμους. Στην πράξη αυτό δεν συμβαίνει,  με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων. Πέραν αυτού επειδή όλοι σχεδόν οι περιφερειακοί Δήμοι δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια συνάπτουμε με τους Δήμους προγραμματικές συμβάσεις. Όμως φθάσαμε σε σημείο πλέον να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τους Δήμους αυτούς, λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων, ένεκα πολλών συνταξιοδοτήσεων.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, (λόγω έλλειψης τόσο τεχνικών υπαλλήλων όσο και της σχετικής εμπειρίας στους περιφερειακούς δήμους), είναι να καλούνται οι  Περιφερειακές Ενότητες (χωρίς να έχουν την υποχρέωση) να σηκώσουν το βάρος αυτό.

 

ΙΧ.2. ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

(α)Στο άρθρο 245 παρ. 6 του Ν. 3852/10: Να διευκρινισθεί ότι αφορά μόνο μετακίνηση σε διαφορετικό νησί από αυτό που υπηρετεί ο υπάλληλος.

 

(β)  Στο άρθρο 160 του Ν. 3852/10: Να διευκρινιστεί τι γίνεται σε νησιωτικές περιοχές όπου ο Αντιπεριφερειάρχης εκπροσωπεί περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες (πχ. Λέσβο, Λήμνο, Αγ. Ευστράτιο - Σάμο, ικαρία). . Πρόταση να προστεθεί εδάφιο «Σε νησιωτικές περιοχές όπου ο Αντιπεριφερειάρχης εκπροσωπεί περισσότερες της μιας Περιφερειακές Ενότητες ορίζεται Επαρχιακή Επιτροπή και Έπαρχος στις Περιφερειακές Ενότητες όπου λειτουργούσε Επαρχείο στα πλαίσια του των καταργημένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».

 

(γ)Προβλήματα και σοβαρές καθυστερήσεις παρουσιάζονται στην εκτέλεση λιμενικών έργων ή και έργων προστασίας ακτών στον νησιωτικό χώρο.

Διακρίνουμε :

(γ1) Με το Ν. 2971/2001 δημιουργείται νομικό καθεστώς για την κατασκευή λιμενικών έργων. Παράλληλα τίθενται οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών έργων - εγκαταστάσεων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9 του  άρθρου 27. Οι διατάξεις αυτές παραπέμπουν στις αντίστοιχες του άρθρου 14 που ισχύουν για τις κατασκευές νέων έργων. Σε περιπτώσεις επέκτασης - βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων με την κατασκευή νέων έργων σ αυτές από φορείς του Δημοσίου, λαμβάνονται υπόψη στα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές όλα τα προϋφιστάμενα έργα τα οποία και συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών όρων και προϋποθέσεων για την κατασκευή των νέων -  συμπληρωματικών έργων. Έτσι οι φορείς της παραγράφου 2β και 2γ του άρθρου 14 ή η ΕΣΑΛ (άρθρο 19 του Ν. 2932/2001)  γνωμοδοτούν λαμβάνοντας υπόψη και τα προϋφιστάμενα έργα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα και με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, την άρση των προβληματικών όρων και παραλογισμών απευθυνόμαστε σε σας και παρακαλούμε για την ανάληψη εκ μέρους σας πρωτοβουλίας ώστε με νομοθετική ρύθμιση να αρθούν οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του άρθρου 27 του προαναφερόμενου Νόμου. Ειδικότερα προτείνουμε σε περιπτώσεις επέκτασης - βελτίωσης λιμενικών εγκαταστάσεων δημοσίου συμφέροντος που περιλαμβάνουν κατασκευή νέων έργων βάσει σχετικής μελέτης, η γνωμοδότηση των φορέων να θεωρηθεί ότι εκφράζει και την αντίστοιχη γνώμη για την αποδοχή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και άρα τη σύμφωνη γνώμη για την νομιμοποίησή τους εκτός αν υπάρξει αντίθετη σχετική άποψη. Με βάση την πρότασή μας αυτή η προβλεπόμενη απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 για την παραχώρηση να αφορά το σύνολο των έργων υφιστάμενων και νέων χωρίς απαίτηση ιδιαίτερης διαδικασίας για τη νομιμοποίηση των υφισταμένων. Άλλως η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 27 μεταθέτει τη σύννομη κατασκευή των νέων έργων με μεγάλη βεβαιότητα εκτός των ορίων του ΕΣΠΑ με ότι αυτό συνεπάγεται.

(γ2) Περίπτωση ανακατασκευής καταστραφέντος τμήματος υφιστάμενης παραλιακής οδού.

Είναι συνηθισμένο στο νησιωτικό χώρο το φαινόμενο της καταστροφής παραλιακής οδού. Η τήρηση όμως των διαδικασιών του άρθρου 12  του Ν. 2971 / 2001, απαιτεί πολύ χρόνο για την αποκατάσταση αφού προαπαιτούμενο είναι η εκπόνηση και έγκριση ακτομηχανικής μελέτης (πέραν του έτους). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την συνεχή επέκταση της ζημιάς, την αυξανόμενη επικινδυνότητα της οδού ή και την διακοπή της κυκλοφορίας. Προτείνουμε σε περιπτώσεις καταστροφής παραλιακών τμημάτων οδών ή και τοίχων αντιστήριξης, την άμεση αποκατάσταση με τήρηση του ίχνους του καταστραφέντος τμήματος και έργου με παράλληλη ενημέρωση της Κτηματικής υπηρεσίας και του λιμεναρχείου ώστε να αποφευχθούν άλλες παρεμβάσεις επί του αιγιαλού ή της παραλίας.

 

(δ) Δομές της Περιφέρειας - Στελέχωση υπηρεσιών (Π.Ν.Αιγαίου)

Πάγιο αίτημά μας αποτελεί η στελέχωση των υπηρεσιακών δομών της Π.Ν.Αιγαίου με προσωπικό ειδικοτήτων προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ελεγκτικός κυρίως ρόλος της στους δυο κατεξοχήν τουριστικούς νομούς που την αποτελούν : Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Πιστεύουμε ότι οι υπηρεσίες μας πρέπει να ενισχυθούν με το ελάχιστο απαραίτητο προσωπικό το οποίο προσδιορίζουμε αριθμητικά στους 650 υπαλλήλους . Επιπλέον  εφόσον ο νόμος εξακολουθήσει να προβλέπει τη λειτουργία αποκεντρωμένων περιφερειακών υπηρεσιών σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων (πρώην επαρχείων) με συγκεκριμένες αρμοδιότητες είναι απαραίτητο να υπάρχει και η αντίστοιχη στελέχωση ανά περιφερειακή ενότητα

Το ελάχιστο προσωπικό εκτός της έδρας και της Π.Ε. Ρόδου ανά περιφερειακή ενότητα πρέπει ανάλογα με τον πληθυσμό και τον αριθμό των νησιών που απαρτίζουν την περιφερειακή ενότητα να κυμαίνεται από 25 έως 35 υπαλλήλους.

 

(ε) Αύξηση ΚΑΠ λειτουργικών εξόδων

Για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου και των διοικητικών επιτροπών της Περιφέρειας απαιτείται η συχνή μετακίνηση μεγάλου αριθμού Περιφερειακών Συμβούλων. Επιπλέον απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις των  υπαλλήλων στα νησιά για την εκτέλεση υπηρεσίας. Λόγω των μετακινήσεων αυτών τα λειτουργικά έξοδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αυξημένα σημαντικά έναντι των λοιπών Περιφερειών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρέπει να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης κατά την κατανομή των ΚΑΠ με αύξηση της επιχορήγησής της, αφού μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων της αφορά σε έξοδα μετακίνησης.

 

(στ) Ηλεκτρονική Περιφέρεια

Ο κατακερματισμός του γεωγραφικού χώρου μας καθιστά απαραίτητο εργαλείο για τη λειτουργία της Περιφέρειας την ηλεκτρονική επικοινωνία. Ήδη με την τελευταία τροποποίηση του «Καλλικράτη»  δόθηκε η δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ληφθεί ειδική μέριμνα για το νησιώτικο χώρο ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ  των περισσοτέρων νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Στους μεγαλύτερους και πολυπληθέστερους Δήμους μπορούν να εγκατασταθούν οι δομές που θα επιτρέπουν την τηλεδιάσκεψη μεταξύ πολλαπλών χρηστών. Των δομών αυτών μπορεί να κάνει χρήση και η Περιφέρεια. Αυτό πρακτικά σημαίνει την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης.

 

(ζ) Λειτουργία ΟΤΑ μικρών νησιών

            Η εμπειρία μας των δυο  χρόνων λειτουργίας των καλλικρατικών νησιωτικών ΟΤΑ Α βαθμού μας έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα μικρά νησιά που εντάχθηκαν διοικητικά σε έναν πολυνησιακό Δήμο πρέπει να αποκτήσουν αυτόνομη διαχείριση. Προτείνουμε την επαναφορά τους στο διοικητικό καθεστώς της «Κοινότητας» η οποία θα υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

 

(η) Εκτέλεση Τεχνικών Έργων

          Να τροποποιηθεί το άρθρο 205 παρ.4 του Καλλικράτη και να απαλειφθεί το πληθυσμιακό κριτήριο των 4.000 κατοίκων. Θα μπορεί έτσι η Περιφέρεια να υποστηρίξει τεχνικά όποιον νησιωτικό δήμο δεν έχει επαρκώς στελεχωμένη τεχνική υπηρεσία και υποβάλει σχετικό αίτημα.

          Ακόμη να τροποποιηθούν οι διατάξεις του άρθρου 186 του ν.4070/2012 έτσι ώστε οι προβλεπόμενες επιτροπές  να υπάρχουν σε έργα κλίμακας (όχι κατ' ανάγκη λόγω ύψους προϋπολογισμού, αλλά είδους εργασιών). Παράδειγμα μεγάλα χωματουργικά έργα (φράγματα, νέοι μεγάλοι οδικοί άξονες, μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα) και να γίνει κωδικοποίηση και εξειδίκευση των εργασιών οι οποίες να θεωρούνται αφανείς. Κατά την άποψή μας δεν πρέπει να θεωρείται αφανής εργασία ο οπλισμός σε ένα κτιριακό έργο επειδή επικαλύπτεται από το σκυρόδεμα ή η τοιχοποιία επειδή επικαλύπτεται από το επίχρισμα ή η οδοστρωσία (κατασκευή βάσης) επειδή επικαλύπτεται από τον τάπητα και άλλου είδους εργασίες. 

            Να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 6 παρ.10 εδαφ.ιδ του ν.4071/2012 έτσι ώστε να μπορεί η μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση τεχνικού έργου μίας περιφερειακής ενότητας να εκτελείται εκτός  από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων με χωρική αρμοδιότητα όλη την Περιφέρεια ή άλλη Τεχνική Διεύθυνση της Περιφέρειας και από Τμήμα Τεχνικών Έργων άλλης Περιφερειακής Ενότητας.

 

(θ) Υποστήριξη δομών Υγείας

          Να δοθεί η δυνατότητα στις νησιωτικές Περιφέρειες όπου οι δομές υγείας είναι διάσπαρτες σε πολλά νησιά να τους παρέχουν  τεχνική και υλική υποστήριξη.

 

(ι) Διοικητικά θέματα Περιφέρειας

          Προτείνεται η δημιουργία ενός προγράμματος λογιστικής διαχείρισης για τις Περιφέρειες που θα λειτουργεί σε κεντρικό κόμβο του ΥΠΕΣ. Οι Δ/νσεις Οικονομικού των Περιφερειών (έδρα και ΠΕ) θα έχουν πρόσβαση κι έτσι το Υπουργείο θα έχει άμεση γνώση των προϋπολογισμών των περιφερειών, άμεση γνώση της εξέλιξης-υλοποίησης  των προϋπολογισμών αυτών, θα δύναται κάθε χρονική στιγμή να αντλεί άμεσα τα στοιχεία που θέλει, τα στοιχεία που θα αντλεί θα είναι σε πραγματικό χρόνο,  εξασφαλίζοντας έτσι ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια στα μεγέθη.

          Οι αποφάσεις αποσπάσεων και μετατάξεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια να διενεργούνται με κοινή απόφαση των δυο Περιφερειαρχών.

          Η κατ' εξαίρεση οδήγηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας από υπαλλήλους που δεν έχουν την ειδικότητα του οδηγού, αλλά έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις να γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη (σήμερα γίνεται με απόφαση του Υπ.Διοικητικής Μεταρρύθμισης).

          Να δίνεται η δυνατότητα προσωρινής πρόσληψης νομικού συμβούλου σε αντικατάσταση του μονίμου που απουσιάζει μακροχρόνια προκειμένου τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας όσο και για την εξοικονόμηση πόρων (η ανάθεση υποθέσεων σε εξωτερικά δικηγορικά γραφεία κοστίζει πολλαπλάσια σε σχέση με τη μισθοδοσία ενός νομικού).

          Να υπάρξει δυνατότητα λειτουργίας κινητών υπηρεσιακών μονάδων στις νησιωτικές Περιφέρειες (πχ κινητές υπηρεσίες ΚΤΕΟ, κινητή μονάδα σφαγείων κλπ).

          Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων των νησιωτικών Περιφερειών να αυξηθεί στις 80 ημέρες ανά έτος με δυνατότητα επιπλέον προσαύξησης κατά 20 ημέρες σε ειδικότητες συχνά μετακινούμενων υπαλλήλων (τεχνικούς, γεωτεχνικούς, υγειονομικούς) με απόφαση του Περιφερειάρχη.

          Να μειωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν σε παραμεθόριες περιοχές στο μισό δηλ. σε 5 από 10 χρόνια, δεδομένου ότι οι μισθοδοτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων διαφοροποίησαν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης. Για τις νέες μετατάξεις να ισχύει η δεκαετία.

          Δημιουργία βάσης διαχείρισης εκλογικών αποτελεσμάτων στο ΥΠΕΣ στην οποία θα καταχωρίζονται απευθείας από τις Περιφέρειες τα αποτελέσματα των τηλεγραφημάτων με στόχο τη μείωση της εκλογικής δαπάνης και την αμεσότητα στη λήψη του αποτελέσματος.

 

ΙΧ.3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ

 

1)Διαδικασία κήρυξης απαλλοτριώσεων. Μεσολαβεί μεγάλο διάστημα από την κήρυξη μέχρι τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδος και την  έκδοση της σχετικής απόφασης

2) Σεπεριπτώσεις προσφυγώντων αναδόχων, ιδιαίτερα κατά το στάδιο του διαγωνισμού καθυστερεί η συζήτηση του θέματος και η έκδοση των δικαστικών αποφάσεων

Για τις δύο περιπτώσεις προτείνουμε την καθιέρωση ειδικού σώματος δικαστών με αποκλειστική αρμοδιότητα τις περιπτώσεις έργων ΕΣΠΑ.

3)Οικονομική κατάσταση των εργοληπτών.

Υπάρχει αδυναμία ανταπόκρισής τους στην απαίτηση των πρόσθετων εγγυήσεων λόγω μεγάλων εκπτώσεων άνω του 12% ή 15% κατά περίπτωση (άρθρο 35 του Ν. 3669/2008). Προτείνουμε την προσωρινή αναστολή της διάταξης ή την καθιέρωση μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου θα προσκομίζονται πρόσθετες εγγυήσεις και με διαφοροποίηση των ποσοστών επί το ευνοϊκότερο. Εναλλακτικά προτείνουμε την αντικατάσταση των πρόσθετων εγγυητικών επιστολών με αύξηση του ποσοστού των κρατήσεων που γίνονται στις πιστοποιήσεις.

4) Προτείνουμε επίσης τη συντόμευση των διαδικασιών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά να υποβάλλονται  μαζί με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

5) Η απαίτηση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή αφανών εργασιών (άρθρο 186 του Ν. 4070/2012) πέραν του ορισθέντος επιβλέποντος σε συνδυασμό με την ελλιπέστατη  στελέχωση οδηγεί κατ ουσίαν στον περιορισμό του αριθμού των έργων που μπορούν να υλοποιηθούν (χωρίς να υπολογίζουμε την ανάγκη κάλυψης οδοιπορικών μεγαλύτερου αριθμού υπαλλήλων).

6) Να διευκρινισθεί η υποχρέωση παρουσίας ελεγκτού δόμησης σε Δημόσια έργα.

 

2ο  Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

για τα θεσμικά και λειτουργικά ζητήματα από την εμπειρία

της εφαρμογής του «Καλλικράτη»

 

Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Προτείνουμε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της επικάλυψης των αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων - Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Περιφερειών - Δήμων κυρίως στα ακόλουθα πεδία :

 • Αδειοδότηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς : 
  • Αγροτικής Οικονομίας (Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας)
  • Ανάπτυξης (Φυσικών Πόρων - Ενέργειας - Βιομηχανίας - Απασχόλησης - Εμπορίου - Τουρισμού)
  • Μεταφορών - Επικοινωνιών
  • Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
   • Παιδείας - Πολιτισμού - Αθλητισμού
 • Αδειοδότηση των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής σημασίας (με βάση τα εκάστοτε εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια)
 • Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, θάλασσα), π.χ. έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Διαχείριση των υδάτων
 • Διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων
 • Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές - Πολιτική προστασία
 • Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων και προώθηση του τουρισμού
 • Διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των συγκοινωνιακών έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας
 • Διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων
 • Διαχείριση των μαρινών και των παράκτιων εγκαταστάσεων

Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω ζητήματος προτείνουμε :

α) Καταγραφή των ασκούμενων στα ανωτέρω πεδία αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων λειτουργιών (Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει και στα τέσσερα επίπεδα «Κεντρική Διοίκηση - Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Περιφέρειες - Δήμοι» και να αφορά τόσο τι προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο όσο και τι εφαρμόζεται στην πράξη. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί όπου εμφανίζονται επικαλύψεις ή κενά).

β) Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα εξουσιοδοτούνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί για την εισήγηση έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, με το οποίο θα κωδικοποιούνται και θα προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι αρμόδιοι Κεντρικοί φορείς του δημόσιου τομέα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Περιφέρεια και οι Δήμοι και οι μεταξύ τους συστημικές σχέσεις (που αφορούν την ενημέρωση, την αμφίδρομη επικοινωνία, τη διατύπωση προτάσεων, τη διατύπωση γνώμης, τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης, τη διαβούλευση, τη συνεργασία, τη συνέργεια, τον συντονισμό, την έγκριση και την εποπτεία).

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ο συντονισμός της εκπόνησης των Προεδρικών Διαταγμάτων από Διυπουργική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Πρωθυπουργού μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών. Η Διυπουργική Επιτροπή πρέπει να επιχειρήσει την υπέρβαση της γνωστής παθογένειας του πολιτικού και διοικητικού συστήματος (γνωστής ως «τιμαριοποίησης» ή υπουργείων-silos) εξαιτίας της οποίας κάθε Υπουργείο εκπονεί τους νόμους «του».

γ) Πρόγραμμα Εφαρμογής των προβλεπομένων στα Προεδρικά Διατάγματα.

Σημειώνουμε ότι τα Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ.) θα κατατάσσονται σε τρεις γενικές κατηγορίες :

 • Π.Δ. για τις Μητροπολιτικές Περιφέρειες
 • Π.Δ. για τις Νησιωτικές Περιφέρειες
 • Π.Δ. για τις Ηπειρωτικές και τις λοιπές Περιφέρειες

 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ -

 - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σχετικά με τον χωροταξικό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό προτείνουμε τα ακόλουθα :

 • Νομοθετική ρύθμιση με την οποία το Χωροταξικό Σχέδιο κάθε Περιφέρειας εκπονείται και εποπτεύεται η εφαρμογή του, από κοινό όργανο που συστήνουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και η αντίστοιχη Περιφέρεια.[1]
 • Νομοθετική ρύθμιση με την οποία τα Πολεοδομικά Σχέδια κάθε περιοχής εκπονούνται από τον αντίστοιχο Δήμο, εγκρίνονται δε και εποπτεύεται η εφαρμογή τους από κοινό όργανο που συστήνει το ΥΠΕΚΑ με τη συμμετοχή της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.).[2]
 • Πρόγραμμα Εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων και υποστήριξης των Περιφερειών και των Δήμων στην ολοκλήρωση των Χωροταξικών και των Πολεοδομικών Σχεδίων τους και τη συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Σχετικά με τον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και την εκπόνηση και εφαρμογή των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προτείνουμε τα ακόλουθα :

 • Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου (Ν.1622/1986) που αφορά :

τον αναπτυξιακό προγραμματισμό σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συγκρότηση κοινού οργάνου κάθε Περιφέρειας με την αντίστοιχη Π.Ε.Δ. για τη συστηματική συνεργασία της Περιφέρειας και των Δήμων προκειμένου να διασφαλιστεί ο συντονισμός της περιφερειακής και της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Το σημαντικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε κατά τον σχεδιασμό των σχέσεων Υπουργείων - Περιφερειών - Δήμων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, είναι η «σύνθεση» της ιεραρχικής σχέσης που εμπεριέχει από τη φύση του ο αναπτυξιακός προγραμματισμός (που απεικονίζεται ως «πυραμίδα του προγραμματισμού») με την πολιτική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και καθεμιάς από τις δυο βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα.

 • Με νομοθετική ρύθμιση, κάθε Περιφέρεια αναλαμβάνει να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην περιοχή της και να διασφαλίσει την ελκυστικότητα της Περιφέρειας για επενδύσεις. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν εντός τριετίας όλες τις αρμοδιότητες προώθησης, έγκρισης και υποστήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων περιφερειακής σημασίας. Πριν την έγκριση των ιδιωτικών επενδύσεων εθνικής σημασίας προηγείται η διατύπωση της γνώμης της αντίστοιχης Περιφέρειας.
 • Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που αφορά την παραγωγή των δημοσίων τεχνικών έργων και των έργων και δράσεων κάθε κατηγορίας που περιλαμβάνονται στα αναπτυξιακά προγράμματα και ιδίως στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα (σχετικά με τις απαλλοτριώσεις, τις αδειοδοτήσεις, τη μελέτη και κατασκευή των έργων, τις προμήθειες, τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις Συμβάσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα κλπ.). 
  • Προετοιμασία εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου (2014-2020) για τον σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής και τα νέα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα. Διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020.
  • Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των Περιφερειών για την εφαρμογή των ανωτέρω κανονιστικών ρυθμίσεων, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας αναπτυξιακού προγραμματισμού των Περιφερειών (με συντονισμένη αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

 

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

Δεν προτείνουμε στην παρούσα φάση αλλαγές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αναμένοντας τις σχετικές προτάσεις και τη συζήτηση που θα γίνει στο Τακτικό Συνέδριο της ΕΝΠΕ.

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Χρειάζεται η αξιολόγηση της λειτουργίας των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου και η πιθανή αναθεώρηση του ρόλου και της λειτουργίας τους.

Χρειάζεται η βελτίωση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και η ριζική αναθεώρηση του θεσμού της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης και γενικότερα των θεσμών που δεν έχουν διοικητικό χαρακτήρα αλλά αφορούν την ανάδειξη των δημοκρατικών αξιών και την αναβάθμιση της πολιτικής συμμετοχής. Η αναθεώρηση των θεσμών αυτών δεν απαιτεί τόσο αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, όσο ένα πολιτικά συμφωνημένο πρόγραμμα ανάδειξης και υποστήριξής τους.

 

5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διατήρηση και ενίσχυση του ρόλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

 

6. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Επανεξέταση του συνόλου των ασκούμενων διοικητικών ελέγχων, με στόχο την ενοποίησή τους. Προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και κατάργηση του διοικητικού ελέγχου από τις υπηρεσίες Εντελλομένων.

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠΕΣ - ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ για την υποστήριξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Περιφερειών.

 

8. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διασφάλιση της εκπροσώπησης της ΕΝΠΕ στα κεντρικά συλλογικά όργανα σχεδιασμού και παρακολούθησης της εφαρμογής των τομεακών και των περιφερειακών δημόσιων πολιτικών και ειδικού Προγράμματος υποστήριξης των εκπροσώπων της.

 

9. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - ΔΗΜΩΝ  & ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ

α) Συνεργασία Υπουργείων - Αποκεντρωμένων Διοικήσεων - Περιφερειών - Δήμων

Στην προηγούμενη παράγραφο 1.β προτείνεται, στα Προεδρικά Διατάγματα κωδικοποίησης και προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, να προσδιορίζονται σε όλους τους τομείς της δημόσιας πολιτικής και οι μεταξύ τους συστημικές σχέσεις που αφορούν την ενημέρωση, την αμφίδρομη επικοινωνία, τη διατύπωση προτάσεων, τη διατύπωση γνώμης, τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης, τη διαβούλευση, τη συνεργασία, τη συνέργεια, τον συντονισμό, την έγκριση και την εποπτεία.

Ο προσδιορισμός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος στα Προεδρικά Διατάγματα για τις Μητροπολιτικές Περιοχές (Περιφέρεια Αττικής και Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης) διότι η διοίκηση των μητροπολιτικών λειτουργιών όχι μόνο διευκολύνεται αλλά απαιτεί αυτές τις συστημικές σχέσεις (του συνόλου των υπηρεσιών των τεσσάρων αυτοτελών επιπέδων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης νοουμένων ως «μητροπολιτικού συστήματος»).

Είναι βέβαια κατανοητό ότι η ανάπτυξη και η εμπέδωση των σχέσεων αυτών δεν «θεσμοποιείται» όταν θεσμοθετείται. Χρειάζεται η πολιτική βούληση για την αλλαγή της κουλτούρας που διέπει σήμερα το πολιτικό και διοικητικό σύστημά μας και η βήμα-με-βήμα κατοχύρωση της αλλαγής με πολιτικά μέσα και επιχειρησιακό σχέδιο και μέσα από τη σταδιακή κοινωνική καταξίωσή της.

Την αλλαγή της κουλτούρας θα διευκολύνει η κατανόηση της όλο και μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του διοικητικού φαινομένου και της αλληλεξάρτησης των επιπέδων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης κατά την παραγωγή του διοικητικού έργου. Σε κανένα πλέον τομέα της δημόσιας πολιτικής δεν ασκούνται μόνον αποκλειστικές αρμοδιότητες αλλά και οι λεγόμενες «συντρέχουσες» αρμοδιότητες. Μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το «ξεκαθάρισμα» των αρμοδιοτήτων, όπου είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η αυτοτελής διοικητική λειτουργία και η δυνατότητα καθετοποιημένης παραγωγής μιας διοικητικής υπηρεσίας προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. Παράλληλα όμως, για όλες τις άλλες λειτουργίες και υπηρεσίες που είναι πλέον οι περισσότερες, χρειάζεται να διεκδικούμε τις «συνέργειες» και γενικότερα τις «συστημικές» σχέσεις, με αξιοποίηση και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γιατί εν τέλει για τους πολίτες το διοικητικό σύστημα της χώρας είναι ενιαίο.

β) Διαβαθμιδική Συνεργασία Περιφερειών και Δήμων

Η θεσμοποίηση της συνεργασίας των δυο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη διεύρυνση και κατοχύρωση του ρόλου τους στο Πολιτειακό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες.

Εκτός από τη θεσμοθέτηση των συστημικών σχέσεων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε κάθε τομέα της δημόσιας πολιτικής, που ήδη αναφέρθηκε, είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθούν και όργανα συνεργασίας τους π.χ. :

 • Κοινό όργανο Περιφέρειας - Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.),
 • Εθνικό Συμβούλιο Περιφερειών και Δήμων.

Η λειτουργία των οργάνων αυτών μπορεί να διασφαλίσει τις μεταξύ τους συστημικές σχέσεις και να διευρύνει το ρόλο τους στον αναπτυξιακό προγραμματισμό.

Με πρωτοβουλία της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, έστω και αν δεν έχει υλοποιηθεί καμία από τις παραπάνω προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, μπορεί να ξεκινήσει η διαβαθμιδική συνεργασία με έναΠρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ, που θα προβλέπει τη συστηματική συνεργασία των δυο συλλογικών οργάνων, την υποστήριξη της συνεργασίας των εκπροσώπων τους σε επιτροπές εθνικού ή ευρωπαϊκού χαρακτήρα, την από κοινού προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων ή προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την ενθάρρυνση της συνεργασίας των Περιφερειών με τις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Στη συνέχεια μπορεί να εκπονηθεί έναςΧάρτης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας,με απόφαση ενός κοινού Συνεδρίου ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ, που θα έχει πολιτικά δεσμευτικό χαρακτήρα και θα επιχειρηθεί η εφαρμογή του χωρίς νομοθετική επιβολή. Η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από το βαθμό που θα αποτυπώσει τα πεδία στα οποία υπάρχει ώριμη ανάγκη και ρεαλιστική δυνατότητα συνεργασίας (π.χ. τα πεδία της ανωτέρω παραγράφου 1 στα οποία ασκούνται «συντρέχουσες» αρμοδιότητες).

Θα μπορούσε επίσης να επιχειρηθεί ο προγραμματισμός των δράσεων διαβαθμιδικής συνεργασίας με την εκπόνηση ενός τριετούςΠρογράμματος Δράσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ.

Τα νομοθετημένα εργαλεία για την εφαρμογή αυτού του Προγράμματος και γενικότερα των δράσεων διαβαθμιδικής συνεργασίας είναι :

 • οι προγραμματικές συμβάσεις,
 • οι διαβαθμιδικοί σύνδεσμοι,
 • οι αναπτυξιακές εταιρείες.

Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και εργαλεία που δεν χρειάζονται νομοθέτηση, όπως είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των συντελεστών που αναλαμβάνουν δράσεις διαβαθμιδικής συνεργασίας, η δικτύωσή τους, η ανάδειξη των καλών πρακτικών και η βράβευση της αριστείας.

 

Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Οι προτεινόμενες κανονιστικές ρυθμίσεις είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από Πρόγραμμα Εφαρμογής τους, γιατί αλλιώς κινδυνεύουν να μείνουν απλώς δημοσιευμένες σε ένα Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η εμπειρία από τις αλλαγές και τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις της προηγούμενης τριακονταετίας δείχνει ότι η επιτυχία τους εξαρτάται από το βαθμό που εξασφαλίστηκε η διοικητική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής τους.

Κατ' ευτυχή συγκυρία η δυνατότητα αυτή προσφέρεται σήμερα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΥΠΕΣ - ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ που αφορά το Επιχειρησιακό Σχέδιο υποστήριξης της εφαρμογής του «Καλλικράτη», το οποίο κατά τη γνώμη μου μπορεί να περιλάβει και τις περισσότερες βελτιώσεις ή αλλαγές του.

Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης που προσφέρουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση», ξεκινώντας από τη χρηματοδότηση της Πρόσκλησης 64 που ήδη δημοσιεύθηκε."

 


[1]  Προτείνουμε τη διεύρυνση της ήδη θετικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ.Α. 51949 /2010 του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει τη συμμετοχή της οικείας Περιφέρειας στην ομάδα εργασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

[2]  Τα κοινά όργανα προτείνουμε να συστήνονται από το ΥΠΕΚΑ για λόγους συνταγματικούς (υπάρχει και σχετική νομολογία). 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου