Αθήνα, 3-10-2012

                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Την αθέτηση των δεσμεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών καταγγέλλει με σημερινή του απόφαση το Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. κατέληξαν στην απόφαση αυτή αφού το Υπουργείο Εσωτερικών τόσο στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όσο και στο σχέδιο νόμου για την κύρωσή της που κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή, δεν αναλαμβάνει να επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η ίδια η κυβερνητική πολιτική μέχρι σήμερα.

Το Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. στην ίδια απόφασή του, ξεκαθαρίζει ότι:

Η μεταφορά των περίπου 200.000 μαθητών αποτελεί υποχρέωση του Κράτους αφού το δημόσιο αγαθό της Παιδείας είναι αδιαπραγμάτευτο.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου όπως έχει διαμορφωθεί γιατί δεν ενσωματώνονται τα συμφωνηθέντα μεταξύ Υπουργείου και Περιφερειαρχών και κυρίως γιατί δεν προβλέπεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης που θα καταγράφει με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την ανάληψη ευθύνης των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους μεταφορείς για τις προηγούμενες οφειλές.
Να σταματήσει τώρα κάθε συζήτηση για την μεταφορά της αρμοδιότητας γιατί μόνο σύγχυση δημιουργεί. Η ΕΝ.Π.Ε. μετά και την απόφαση της ΚΕΔΕ, η οποία επισυνάπτεται, συμφωνεί η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών να παραμείνει στους δήμους όπως προβλέπει και ο νόμος του «Καλλικράτη».
Οι Περιφέρειες και οι Περιφερειάρχες κληθήκαμε στο παραπέντε να βοηθήσουμε και το πράξαμε με το όποιο πολιτικό προσωπικό κόστος, αλλά και κόστος για το θεσμό με μοναδικό γνώμονα τον μαθητή και την οικογένεια που δοκιμάζεται σκληρά από τα σκληρά οικονομικά μέτρα. Μπήκαμε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία μετά την πλήρη αδυναμία των δήμων να ολοκληρώσουν τους διαγωνισμούς που είχαν προκηρύξει.
Υπενθυμίζεται ότι κατά την συνάντηση της 27 Αυγούστου 2012 οι Περιφερειάρχες αποδέχθηκαν την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών να διεξαχθούν μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά μεταφορές των μαθητών με ευθύνη των Περιφερειών, θέτοντας τις παρακάτω προϋποθέσεις, τις οποίες η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών έκανε δεκτές και ανέλαβε την υποχρέωση να κατοχυρώσει νομοθετικά.

Συγκεκριμένα είχε συμφωνηθεί:

Να υπάρξουν συγκεκριμένες έγγραφες δεσμεύσεις και εάν είναι  δυνατόν νομοθετικές διασφαλίσεις, καθώς και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων πέραν των οικονομικών υποχρεώσεων και οφειλών που έχει το Κράτος απέναντι στις Περιφέρειες από την περσινή χρονιά, αλλά και για τις οικονομικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν για την επόμενη σχολική περίοδο.
 

 Ακολουθεί η απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε.:

                                           ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε.

1 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση 103

 ΘΕΜΑ: Έντονη διαμαρτυρία της ΚΕΔΕ για την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και πόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αφού άκουσε εισήγηση από τον κ. Απ. Κοιμήση, Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, σχετικά με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους και συγκεκριμένα την μεταφορά μαθητών και την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και των αντίστοιχων πόρων τους οι οποίοι δεν αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές, αλλά προέρχονται αποκλειστικά από τους ΚΑΠ και έλαβε γνώση της υπ' αριθμ. 25159/21-9-2012 σχετικής επιστολής του, ύστερα από διαλογική συζήτηση,

                                Αποφασίζει ομόφωνα

 Να σταματήσει η αφαίρεση αρμοδιοτήτων και πόρων από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα:

Να ασκείται το μεταφορικό έργο των μαθητών αποκλειστικά από τους Δήμους, στα πλαίσια γενικών κανόνων και αρχών, με ανοιχτές και απολύτως ανταγωνιστικές διαδικασίες για όλους, χωρίς αποκλεισμούς και προνομιακές ή άλλες φωτογραφικές διατάξεις και ρυθμίσεις.
Να ασκείται η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων αποκλειστικά από τους Δήμους με ταυτόχρονη ενίσχυση των ΚΕ.Π.Α., προκειμένου να ελεγχθούν οι δικαιούχοι τους.
 

………………………………………………………………………………………………………………

                                                         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                            Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου