Σε συνάντηση ουσιαστικού διαλόγου μετατράπηκε η σημερινή εθιμοτυπική συνάντηση των Περιφερειαρχών με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι Περιφερειάρχες αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, του Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, του Γενικού Γραμματέα κ. Αθανάσιου Ξηρού και στελεχών του ΥΠΕΣ, εξέθεσαν όλα τα θέματα που απασχολούν τις Περιφέρειες, αλλά και τις προτάσεις τους για τις μεγάλες αλλαγές στο Κράτος, ώστε να μπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την κρίση. 

Συγκεκριμένα, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Γιάννης Σγουρός όσο και οι παριστάμενοι Περιφερειάρχες, αφού εξέφρασαν την άποψη ότι η χώρα μας διέρχεται μια βαθύτατη οικονομική, διοικητική και κοινωνική κρίση, ανέφεραν λεπτομερώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι Περιφέρειες: 


• Να καθιερωθεί άμεσα προληπτικός έλεγχος αλλά και έλεγχος των μέχρι τώρα πεπραγμένων των Περιφερειών (πρώην Νομαρχιών) καθώς επίσης να αρχίσει να λειτουργεί ο ελεγκτής νομιμότητας, όπως προβλέπει ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
• Η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με το Κράτος, αλλά κυρίως με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία πρέπει να περιοριστεί στον απολύτως αναγκαίο από το σύνταγμα ρόλο της. 
• Η κωλυσιεργία από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στα εντάλματα πληρωμής που στερούν πόρους από την πραγματική οικονομία, αλλά και η τακτική τους να προχωρούν σε έλεγχο σκοπιμότητας και όχι μόνο έλεγχο νομιμότητας, όπως επιβάλλει ο νόμος και το σύνταγμα. 
• Η μείωση των ΚΑΠ κατά 40% τα δύο τελευταία χρόνια αποστερεί από τις Περιφέρειες τις δυνατότητες αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε ορισμένες δε και προβλήματα κάλυψης των λειτουργικών τους αναγκών. 
• Η άρση όλων των γραφειοκρατικών εμποδίων για την ταχύτερη υλοποίηση από τις Περιφέρειες του ΕΣΠΑ. 
• Όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Περιφέρειες, χωρίς ωστόσο να έχουν καλυφθεί με αποτέλεσμα και οι ίδιες να μην μπορούν να αποπληρώσουν χρέη προς ιδιώτες (π.χ. για την μεταφορά των μαθητών), καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις απαλλοτριώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 
• Νέο σχέδιο νόμου που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις αποτελεσματικότερης εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». 
• Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από τις Περιφέρειες. 
• Να δοθεί προτεραιότητα για οριστική λύση του προβλήματος της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 
• Όλα αυτά και άλλα πολλά προσβλέπουν στην ανάπτυξη που είναι στόχος όλων μας. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Σγουρός παρέδωσε στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιστολή με όλα τα παραπάνω θέματα υπογραμμίζοντας ότι όλοι οι Περιφερειάρχες είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν αποφασιστικά στην προσπάθεια να ξεπεράσει η χώρα την κρίση, επισημαίνοντας όμως παράλληλα ότι σε θέματα προσωπικής αξιοπρέπειας και επιχείρησης υποβάθμισης του ρόλου τους θα έρθουν αντιμέτωποι με όποιον το επιχειρήσει. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου