Αθήνα, 8 Απριλίου 2012
Α.Π.: 390

Προς:
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, Πρόεδρο Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος

κ. Αντώνη Σαμαρά, Πρόεδρο Νέας Δημοκρατίας
κα. Αλέκα Παπαρήγα, Γενική Γραμματέα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
κ. Αλέξη Τσίπρα, Πρόεδρο Κ.Ο. Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Φώτη Κουβέλη, Πρόεδρο Δημοκρατικής Αριστεράς
κ. Πάνο Καμμένο, Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων

Αξιότιμοι κ. Πρόεδροι,

Θεωρούμε ότι η συνεχής και κλιμακούμενη μείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Περιφερειών συνδυαζόμενη με την ανάληψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων, μέσω της περιέλευσης νέων αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταβίβαση των αναλογούντων πόρων, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του αναπτυξιακού ρόλου των νέου θεσμού.

Η σχεδιαζόμενη περαιτέρω μείωση των ΚΑΠ των Περιφερειών κατά πενήντα (50) εκατομμύρια ευρώ που εισήχθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, ούτε καν πληροφόρηση των Περιφερειών στο υπό συζήτηση στη Βουλή σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», μέσω της τροποποίησης της διάταξης της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 4051/2012- θα εξελιχθεί σε πρόβλημα επιβίωσης των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ και θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα ακόμα και για την κάλυψη βασικών λειτουργικών τους αναγκών, με αποτέλεσμα την σταδιακή συρρίκνωση και, εν τέλει, την υποβάθμιση του θεσμού των αιρετών Περιφερειών.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την καταψήφιση της σχετικής διάταξης με σκοπό να μην μειωθούν περαιτέρω οι ΚΑΠ των Περιφερειών.


Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου