Στη σημερινή συνάντησή τους με την πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. οι Περιφερειάρχες ανέπτυξαν τις προτάσεις και θέσεις τους για μια σειρά από καίρια ζητήματα της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής της χώρας.

Συγκεκριμένα ζητήθηκε:

1. Η επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενίσχυση της συμμετοχής των Περιφερειών στο πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ».

2. Το καίριο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και του αιτήματος για άμεση απόσυρση των ρυθμίσεων που αφορούν στην αφαίρεση της κρίσιμης αρμοδιότητας εκπόνησης των ΠΕΣΔΑ από τις αιρετές Περιφέρειες και του πάγιου αιτήματος για τη σύσταση διαβαθμιδικών ΦΟΔΣΑ.

3. Της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των υπό κατάργηση οργανισμών ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης στη μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο τέλος της συνάντησης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, εξέφρασε την θετική του γνώμη σε όσα ζήτησαν οι Περιφερειάρχες και δεσμεύτηκε να απαντήσει άμεσα στα αιτήματά τους.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου