Κατά την σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας εκφράστηκε η έντονη αντίδραση των Περιφερειαρχών στην προτεινόμενη περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά 50 εκ. ευρώ.

Θεωρούμε ότι η συνεχής και κλιμακούμενη μείωση των Κ.Α.Π. των Περιφερειών συνδυαζόμενη με την ανάληψη επιπλέον οικονομικών υποχρεώσεων, μέσω της μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς την μεταβίβαση των αναλογούντων πόρων, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού.

Η σχεδιαζόμενη περαιτέρω μείωση των Κ.Α.Π. των Περιφερειών, όπως προτείνεται με την τροπολογία του νομοσχεδίου, που εισήχθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, ούτε καν πληροφόρηση των Περιφερειών θα δημιουργήσει έντονα προβλήματα επιβίωσης του θεσμού και θα αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την επίτευξη του κυριότερου θεσμικού στόχου τους, δηλαδή του αναπτυξιακού ρόλου τους.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την άμεση απόσυρση της σχετικής διάταξης με σκοπό να μην μειωθούν περαιτέρω οι ΚΑΠ των Περιφερειών.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου