Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αποφασίστηκε η σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την παροχή Τεχνικής Βοήθειας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της ΕΝ.Π.Ε., της ΚΕΔΕ, της Τask Force και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και Τεχνολογίας.

Η Τεχνική Βοήθεια επικεντρώνεται στους τομείς του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, της ενίσχυσης της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γεωργίας, της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, της αξιοποίησης της περιουσίας, της διαχείρισης των διαρθρωτικών ταμείων και της προσέλκυσης επενδύσεων, της ενδυνάμωσης της διοικητικής ικανότητας και της αποτελεσματικότητας και της εμβάθυνσης της διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Περιφερειών και Δήμων.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργίας ΣΧΟΠ ανά αιρετή Περιφέρεια, η πρόταση για ίδρυση μη κερδοσκοπικής εταιρείας από όλες τις Περιφέρειες της χώρας με την επωνυμία «Διαπεριφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας» και η συμμετοχή της ΕΝ.Π.Ε. στο υπό ίδρυση δίκτυο πόλεων «Ανάδειξη ναυμαχίας Σαλαμίνας».

Ορίστηκε δε έκτακτη συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου για την Παρασκευή 6 Απριλίου όπου θα συζητηθεί αναλυτικά το ζήτημα των Κέντρων Φιλοξενίας Μεταναστών.

Ιστορικό Δελτίων Τύπου