Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου κ. Αθανάσιου Ξηρού, η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Δράσης (Task Force) με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, με θέμα την οργάνωση της παροχής τεχνικής υποστήριξης στις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των ευρωπαίων εταίρων της.

Την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εκπροσώπησε ο Γεν.Γραμματέας κ. Απόστολος Παπατόλιας, ο οποίος κατέθεσε τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για τους άξονες της συνεργασίας αυτής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της προσέλκυσης των ιδιωτικών επενδύσεων, της διαβαθμιδικής συνεργασίας Δήμων και Περιφερειών, καθώς και της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων και της ακίνητης περιουσίας της Αυτοδιοίκησης.
Μετά από εξαντλητική ανταλλαγή απόψεων, επελέγησαν οι ακόλουθοι 7 τομείς, όπου εντοπίστηκαν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες υποστήριξης της Αυτοδιοίκησης:
Α) Βελτίωση της άσκησης των αρμοδιοτήτων σε ευαίσθητους τομείς, όπως η πολεοδομία, η χωροταξία, το περιβάλλον, η αγροτική και η κοινωνική πολιτική.
Β) Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Αυτοδιοίκησης
Γ) Αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Αυτοδιοίκησης στο πεδίο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, με έμφαση στη βελτίωση της αξιοποίησης των διαρθρωτικών ταμείων (π.χ. ΕΣΠΑ)
Δ) Ορθολογική διαχείριση αστικών αποβλήτων
Ε) Βελτίωση οργανωτικής συγκρότησης της Αυτοδιοίκησης με παράλληλη αξιολόγηση των σημερινών διοικητικών δομών
Στ) Άσκηση εποπτείας σε Δήμους και Περιφέρειες
Ζ) Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια

Ο Γ.Γ. της ΕΝΠΕ μετά το πέρας της σύσκεψης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα έγινε το πρώτο βήμα για την ισότιμη και δημιουργική συνεργασία των θεσμών της Αυτοδιοίκησης με την ευρωπαϊκή Ομάδα Δράσης, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συμφωνίας μας για την παροχή τεχνικής υποστήριξης προς τις Περιφέρειες και τους Δήμους. Τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη καταθέσει τις ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις τους για την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των νεότευκτων καλλικρατικών θεσμών, καθώς και για την αναβάθμιση του αναπτυξιακού και του κοινωνικού τους ρόλου εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης που επηρεάζει όλα τα επίπεδα του διοικητικού μας συστήματος. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών και της κοινής αναπτυξιακής μας προοπτικής κάθε παρεχόμενη τεχνογνωσία και όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με έμφαση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της υποστήριξης εφαρμογής του «Καλλικράτη», ώστε η Αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συλλογική προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας μας».

Ιστορικό Δελτίων Τύπου