Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2011
Α.Π. 101
Προς
τον Υπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.
κ. Γιάννη Ραγκούση

Κοιν.:
 1. Yφυπουργό ΕΣ.Α.Η.Δ.
κ. Γιώργο Ντόλιο
 2. Γ.Γ. ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
κ. Δημήτρη Στεφάνου
  Κύριε Υπουργέ,

 Σας στέλνουμε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

Ø  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ø  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Ø  ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

στα οποία περιέχονται οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις μας στο αρχικό σχέδιο το οποίο μας είχατε αποστείλει. Οι περιλαμβανόμενες προτάσεις και παρατηρήσεις  αποφασίστηκαν ομόφωνα σε κοινή συνεδρίαση των Περιφερειαρχών και των Προέδρων Περιφερειακών Συμβουλίων την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011.

                                                                        Με εκτίμηση

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Ιστορικό Δελτίων Τύπου