Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 9:30, η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), προεδρεύοντος του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Σγουρού.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Κανονισμός Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και Οικονομικής Επιτροπής
2. Λειτουργία ΕΝ.Π.Ε. - Μόνιμες Επιτροπές- Εκπροσωπήσεις
3. Τρέχοντα Ζητήματα

Ιστορικό Δελτίων Τύπου