ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Προγράμματα ΕΣΠΑ, πολιτική προστασία και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου
Η πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ, η πολιτική προστασία και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ θα συζητηθούν μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) την προσεχή Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11.30 το πρωί, στα γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.
Στη συνεδρίαση θα λάβουν μέρος:
-Οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
-και ο Προϊστάμενος Γραφείου Συντονισμού Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης κ. Ν. Τράντας, ο οποίος θα παρουσιάσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο. 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου