Μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών όπου συζητήθηκε το θέμα του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειών για το έτος 2018,  συναντήθηκαν σήμερα 23/11/2017 ο Πρόεδρος της ΕΝ.ΠΕ Κώστας Αγοραστός και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή.

 Έγινε μια αναλυτική συζήτηση  στη βάση των αναγκών των Περιφερειών και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Επιβεβαιώθηκε από τον Γ.Γ. ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι η συνέχιση της στήριξης προς τις Περιφέρειες με ανάλογη χρηματοδότηση όπως τα προηγούμενα χρόνια στα πλαίσια των Δημοσιονομικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου.

 Με βάση τον προϋπολογισμό του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ οι πόροι που θα κατευθυνθούν στις περιφέρειες συμπεριλαμβανομένων αυτών για έκτακτες καταστάσεις ξεπερνούν τα 200 εκ. € με προοπτική να αυξηθούν σημαντικά  σύμφωνα με την εξέλιξη των αναγκών. Σημειώνεται για το 2019 με βάση το εγκεκριμένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ αυξάνεται κατά 55% δηλαδή από 1 δις € θα φτάσει στο 1,55 δις €.

 Οι εκπρόσωποι της ΕΝ.Π.Ε. δήλωσαν ότι «επιβεβαιώνεται η συνεχής στήριξη του Αν. Υπουργού Κου Χαρίτση και του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Κορκολή προς τις Περιφέρειες».

 

Ιστορικό Δελτίων Τύπου